מראה מקום 18 - 2009 - גלית שלח

  ‏06.07.209

 

לחברי שדה נחמיה שלומות

כמה עדכונים בנושאים שעדיין שייכים לנו בלבד,

 

מושב:

 

ראשית מילוי התחייבות קודמת, נכון לרגע זה, עשינו שימוש ב- 41,000 ₪ מתוך תקציב של 100,000 ₪ שהוקצה לבדיקת הנושא.

 

שנית, (וקשור רק באופן עקיף) שוב קיבלתי פניות תוך כדי האסיפה האחרונה וגם לאחריה, כי מי שאינם חברים לוקחים בה חלק.

אני מזכירה -  באסיפת חברים (אגש"ח) רשאים לקחת חלק רק מי שהינם חברי הקיבוץ.

שומעים, מתעניינים, נקלטים וכל מי שחשים מעורבים ורוצים לקחת חלק, יוכלו לעשות זאת רק לאחר שהתקבלו לחברות.

ע"מ לחסוך אי נעימות ולמנוע מצב בו נידרש לבקש מאנשים לעזוב, נא הקפידו על הכללים.

 

אחרון חביב -  בסוף שבוע זה נלך לקלפי ע"מ להחליט מחדש האם אנו מעוניינים להמשיך בתהליך הבדיקה או לעצור אותו.

הנושא משמעותי, עקרוני וחשוב לעתיד כולנו – תבואו להצביע ולהשפיע.

 

הכנת חוזי שיוך דירות:

 

אנחנו מתקדמים עם הכנת החוזים לשיוך (751) ללא קשר לתהליך בחינת המושב.

עבודה גדולה מאד נעשתה השבוע,

התודות מגיעות ליעל שהדפיסה למעלה מ- 5,000 דפים וכן לנסים דהאן, לחנוך וליעקב ב.ד. (חברי ועדת שיוך) אשר ישבו וסייקו אותם כך שהפכו למאות החוזים עבור החברים (כל חוזה בשני עותקים בצירוף מפת הפרצלציה הספציפית).

עבודה משעממת וסיזיפית אותה הם ביצעו בלב מתרונן ובכישרון פקידותי מרשים.

במקביל, אני ממשיכה להיפגש עם כל מי שבמסגרת תשלומי האיזון (ערך דירה מול וותק) חייב כסף, ע"מ לבדוק איך ובאיזה תנאים הוא מעוניין לשלם אותו.

התהליך כולו מורכב וחלקים ממנו תלויים בחלקים אחרים כך שקצב ההתקדמות אינו אחיד.

אני תקווה כי בעתיד הקרוב נסיים את ההכנות ונוכל להתחיל בהחתמות.

כל אלה כמובן תלויים בהחלטת הציבור בסוף השבוע.

זו גם ההזדמנות להזכיר לאלה שיש להם חוב בתקציב כי עבורם לא נוכל להכין חוזה שיוך. המעטים שטרם הסדירו את חובם נקראים לעשות זאת בהקדם.

 

דמי עזיבה:

 

ההחלטה על חלוקת כספים אלה מותנית בתוצאות המאזן (של שנת 2008).

במהלך אוגוסט יוצגו התוצאות ולאחריהן נוכל לקבל החלטה.

 

 

 

גלית                                                     
תאריך מאמר מקורי
6/7/2009
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!