מראה מקום 25 - 2009 - גלית שלח

28/09/2009

לחברים שלום,

והפעם - שיוך דירות / עודפים פנסיוניים / חלוקת דמי עזיבה - איך כולם קשורים

אנחנו קרובים לסיום בנושא שיוך הדירות, כל שנותר הוא הטיפול בעודפים הפנסיונים,

נכון שהנושא מעט מורכב אך אני מעוניינת לנסות ולהסביר לחברים חלקים ממנו היות ולרובנו הוא גורם לעיניים מזוגגות ותחושה שלא השקענו מספיק בבית הספר.

אתחיל בהבהרת כמה מונחים הנשמעים ללא הרף בכדי שיהיו בהירים יותר:

קרן פנסיה: קרן פנסיה הינה מכשיר חיסכון לטווח ארוך ובו נצברים כספים לזכותו של העובד, במהלך תקופת עבודתו. העובד מפריש חלק מהתשלומים והמעביד מפריש חלק. הכסף שנצבר לאורך כל תקופת ההפרשה, מיועד לגיל הפנסיה, בו העובד יפרוש מעבודתו ויקבל תשלום חודשי מקרן הפנסיה לכל ימי חיו. חבר בקרן פנסיה נקרא - "עמית".

פנסיית הרשם: זהו הסכום  אותו מחייב רשם האגודות כל קיבוץ לשלם לחבריו בהגיעם לגיל פרישה. סכום זה מתעדכן ומשתנה.

פנסיית המטרה: זהו סכום גבוה יותר אותו התחייב המשק לשלם/לצבור עבור חבריו. סכום זה מתעדכן ומשתנה.

עודף אקטוארי: אקטוארי היא בסך הכול מילה שמשמעה מאזן בין נכסים והתחייבויות בגופי ביטוח – פנסיה היא מעין גוף ביטוחי. עודף אקטוארי במקרה שלנו, מתייחס לקרן פנסיונית שצבורים בה סכומים המאפשרים משיכה חודשית גדולה יותר מפנסיית המטרה לתאריך היום הקובע.

היום הקובע: אותו יום בו החלטנו על הכניסה לתהליך השינוי. משמעות היום הקובע לנושא הפנסיה - כל הכספים שנצברו בקרן עד  לתאריך זה, שייכים לקיבוץ ותאריך זה והלאה הצבירה בקרן שייכת לחבר.

אי שם בשנות התשעים מקבלי ההחלטות הכספיות אצלנו היו נבונים דיים לראות קדימה ודאגו לרווחת החברים ע"י כך שהחלו לצבור כספים לימי הפרישה. היות וקרן פנסיה היא קרן אישית, לא ניתן לפתוח קרן פנסיה על שם קיבוץ, בשל כך, ובשל הרצון לדאוג לרווחה עתידית, הקיבוץ החל לצבור את כספיו על שם החברים.

ע"מ להיות בהירה ככל הניתן, הכספים העודפים עליהם אנחנו מדברים,  הם כספי הקיבוץ

אלה כספים שהקיבוץ השקיע וחסך -  לא החבר (למרות שהם רשומים על שמו).

 

ארנסטו עשה עבודה גדולה ומורכבת מאד ע"מ שיהיה בידינו  בסיס נתונים אישי ומדויק.

כיום, אנחנו יודעים בדיוק, כמה פנסיה צבורה על שם כל חבר, כמה מתוכה צבר הוא באופן אישי

וכמה צבר המשק. ז"א, אנחנו יודעים כמה חייב כל חבר למשק בגין צבירה פנסיונית עודפת.

מדובר במספר לא מבוטל של חברים ובסכומים גדולים מאד. חברים אשר על שמם צבורים סכומים השייכים למשק ולא להם – צריכים להחזיר לו אותם או לוותר עליהם וכאן מוצעים שני מנגנונים:

ויתור חתום:  מדובר באותם חברים אשר טרם החלו למשוך פנסיה ולכן המשק יכול למשוך את העודפים שלו. מחברים אלה, כל שנדרש הוא חתימה על טופס ויתור ובכך בא גואל לציון.

קניית עודפים: כאן בדובר בקבוצת חברים אשר כבר מקבלת פנסיה. היות והקרן כבר החלה לשלם,

לא ניתן למשוך ממנה את הכספים העודפים. חברים אלה יצטרכו להחזיר כספים אלה למשק.

 

עד כאן לגבי הפנסיה עצמה ומכאן, איך כל זה מתקשר לשיוך הדירות ומדוע זה מעכב אותנו.

כפי שפרטתי, ע"ש חברים, צבורים כספים שאינם שייכים להם אלא למשק.

כאשר החלטנו לשייך את הדירות לחברים ידענו כל זאת ולכן החלטנו כי כל חובות החבר למשק (תקציב, דמי עזיבה ופנסיה) יוסדרו במעמד זה.

חוזה השיוך בנוי כך שהחבר יכול לחתום עליו רק לאחר שכל חובותיו למשק הוסדרו.

בימים הקרובים ישלחו מכתבים אישיים לאותם חברים –

אלה שטרם החלו למשוך פנסיה - יקבלו טופס ויתור עליו הם צריכים לחתום.

החברים שכבר מושכים פנסיה-  יקבלו מכתב המציע אפשרות להתחשבנות על העודפים דרך הזכאות לדמי עזיבה.

לאחר שיחולקו המכתבים, ארנסטו ואני ניפגש באופן אישי עם חברים אלה ע"מ לספק הסברים .

חלוקת דמי עזיבה: למרות שהוחלט על חלוקת דמי עזיבה הם טרם חולקו, הסיבה לכך נעוצה אף היא בהסדרת נושא העודפים הפנסיוניים.

היות ואחת הדרכים להסדרת העודפים הפנסיוניים קשורה ביתרות הזכאות לדמי העזיבה,

עלינו לסיים התחשבנות זו קודם ורק לאחר מכן לגשת לחלוקתם.

המטרה - לסיים את הטיפול בעודפים הפנסיוניים ולחלק את דמי העזיבה עד סוף אוקטובר.

אני מבקשת מכל החברים שיקבלו מכתבים, לפעול במהירות ע"מ שנוכל לעמוד במטרה שהצבנו.

 

אני תקווה כי מי ששרד קריאת דף זה עד תומו, מבין טוב יותר את נושא הפנסיה וכן את הקשר בינו לבין לדמי העזיבה ולשיוך הדירות.

 

                                                                                                גמר חתימה טובה

                                                                                                גלית

הערת העורך: חלק מהמספרים שהופיעו בדף המקורי נמחקו - הדף המקורי נמצא בארכיון.

תאריך מאמר מקורי
28/9/2009
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!