דו"ח לחברי שדה נחמיה – איציק איתני - ינואר 2014

להלן דיווח בנושאים שונים בהם עסקנו בתקופה האחרונה:

 
1. תקציב 2014

ברבעון האחרון עסקנו בהכנת התקציב והבאתו לאישור הציבור. לאחר בניית כל תקציב ותקציב בנפרד עם מנהלי הענפים, גובשה התוכנית השלמה והובאה לדיון ואישור ההנהלות. השנה התקיימו כל הדיונים בשיתוף ועד ההנהלה זאת במטרה לאפשר מעורבות גדולה יותר, העמקה וירידה לפרטים. נמשיך לעשות זאת גם בעתיד. התהליך הושלם לאחר דיון באסיפה ואישור בקלפי.

2. נוי

במהלך הכנת התקציב, הציעו ההנהלות לטפל בענפי הנוי והביטחון במסגרת תקציב האג"מ בלבד וללא תוספת של האגש"ח. ההצעה אושרה בקלפי. לנושא זה אני רוצה לומר כך: החלטת האסיפה מחייבת ואנו נעבוד על פיה. אני באופן אישי מצר עליה וחושב שאנו פוגעים בדברים היפים שקיימים אצלנו. נושא הנוי חשוב לכולנו ואני מבין את הצבעת החברים אשר אומרים שהם לא רוצים לשלם תשלום כפול – פעם באגש"ח ופעם באג"מ. אין לי ספק כי הנוי ייפגע ממהלך זה ואני מקווה כי נוכל לחזור לנוי יפה לאורך הכבישים ובשטחים הציבוריים כפי שהיה כאן בעבר. בכל מקרה – השלמנו מו"מ עם קבלן ומפברואר יתנהל הנוי במתכונת שגובשה ובכפוף לתקציב שאושר.

3. הסדרת זכויות יורשים - שיוך פירות הנכסים

במסגרת התהליך נתקלנו במצב בו יורש נפטר ופונה אלינו שנחלק את תעודת הזכאות ליורשיו שלו. היות ומדובר על הליך ארוך שנים והתעסקות אפשרית עם עשרות יורשים פוטנציאליים, החליט ועד ההנהלה, בהמלצת עו"ד, כי הקיבוץ יתנהל מול יורש/נציג אחד בלבד - התשלומים יועברו אליו והוא יהיה זה שידאג לחלוקתם לשאר היורשים.

4. תשתיות

כביש 4 (כדורגל) נמצא בשלב סופי. במקביל מטופל גם כביש 31 (מהמרפאה לכוון גן קורות) ובהמשך יגיע גם תורו של כביש 32 (מרפאה) שייפרד מהאבנים המשתלבות וייסלל מחדש, ככביש אספלט ומדרכות בטון משני צדדיו. החלפת מנהל העבודה והפיקוח הצמוד של שמרי הביאו לשיפור משמעותי בקצב ההתקדמות ובאיכות הביצוע, נועם שמוביל את הפרויקט, ידאג לעדכן את הציבור באשר להמשך

5. עובדי חוץ תלושי שכר

חלקם אינם מעבירים בזמן את תלושי השכר שלהם להנה"ח. בעבר נהגנו לתת לעובדים אלה מקדמות על חשבון השכר אך התנהלות זו מכבידה מאד ויוצרת בעיות רישום רבות אי לכך – לא נעביר יותר מקדמות למי שלא יעבירו את תלושי השכר שלהם בזמן, קרי עד ה-15 לחודש אני מבקש מכל עובדי החוץ להעביר את תלוש השכר בזמן על מנת למנוע אי נעימות

6. גנראטורים

הנושא הגיע לפני מספר חודשים לשולחן וועד ההנהלה. היות ומדובר על השקעה גדולה מאד, הוחלט לא לבצע. לפניית חברים, ייבחן הנושא מחדש ויחזור לדיון בוועד ההנהלה.

7. "חוליות" :

  • יו"ר – יהודה בן חיים נכנס בנעליו של בני בכרך לאחר עשר שנות עבודה.
  • חוברת אסטרטגיה - כבעלים הגדרנו עצמנו מול המפעל.
  • תוצאות 2013 היו טובות יותר מתוצאות 2012 אך נמוכות מתחזיות אותה הגדיר המפעל.
  • דיבידנד - העלאתו ל-50% כפי שהוחלט בחוברת האסטרטגיה, אושרה בדירקטוריון המפעל,  ייושם כבר השנה, לאחר אישור מאזן 2013.
  • ממשקים ומעורבות - תוגבר תכיפות הישיבות של הקיבוץ (הנהלת עסקים) עם המפעל במטרה להדק הקשר ולקבל עדכונים שוטפים על המתרחש.
  • אסטרטגיה לחמש השנים הבאות: בשבוע האחרון התכנסו דירקטוריון חוליות וההנהלה שלו להצגת התכנית. זו תומכת ביעד שהוגדר לתקופה שהוא - הכפלת המחזור והגדלת הרווח. אלה מבוססים על 6 "מנועי צמיחה" דרכם רואה המפעל את הדרך ליעד. התכנית גדולה ושאפתנית, היא מחייבת השקעות לא קטנות כולל רכישת מפעל בחו"ל ופיתוח מוצרים חדשים אך בהחלט נראית ברת ביצוע. התכנית תובא לאישור הדירקטוריון בתחילת פברואר ולאחר מכן תוצג בפני הנהלת העסקים ולציבור ככל שיידרש. זה הזמן והמקום לאחל למפעל הצלחה, הצלחתו- הצלחתנו.


זהו להפעם, אשמח לענות על שאלות ככל שיהיו.

 

                                                                                                       איציק איתני

תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!