ספר פרוטוקולים - דצמבר - 1938

 

אספה  מנהל זאב 5.12.1938


דין וחשבון של נסיעתם של יצחק, יוסף וזאב. יצחק: היינו בגבת.

מרדכי: זה ירד מהפרק.

יוסף: האוסטרים האלה לא רצו לקבל את אנשי מכבי הצעיר. גומר (?? לא כדאי לנו.

זאב: יש במכר (??) קבוצה של 11 איש שהיו בהולנד בהכשרה. הם רצו לכבוש מקום בתוכה של החברה הזאת. זה לא הצליח ביותר.

יצחק: נמצא בחניתה תחתית חדר אוכל, צריף לדירה, הרבה אוהלים מקלחת סככה לדיזל. מים יש אבל לא מספיק. הדבר הוא

 לא קל לקבל, כי אין עתיד בשבילנו בתוך הצעה זו. שוב פעם להתחיל כמו אז זה אי אפשר לנו.

אסתר: נקבל את התקציב או לא?

יצחק: נקבל 100 לירות. נצטרך להחליט האם נקבל את השמירה בחניתה תחתית, ושזה יימשך עד אוקטובר בשנה הבאה.

זאב: רוצים שם לקנות אדמה. כעת רק נחוץ לשמור על המקום אד שיסדרו שם את ההתיישבות.

זאב: נקבל את כסף ההעברה מהמרכז החקלאי.

יהודה: לא נוכל לדבר ולדון הערב, כי הכל עוד תלוי באוויר.

יוסף: חסרים שם זורקי אור ויש הרבה תיקונים. 

יצחק: נכניס לעת עתה את התרנגולות למקלחת. את הסידורים הראשונים נוריד מהפרק עד שנדע מה נעשה.

צבי: יש אפשרות לעבודה בשביל בחורות. יש אפשרות להתחלף אנשים באנשים עם שמרון. יודעים אתם כבר משהו על סידור השמירה?

יוסף: ראינו ששם אין אדמה לגן ירק. צריכים 8 איש לשמור בכל לילה. הזמן הוא לא קבוע.

זאב: אני יודע האם יהיה לנו כח לסדר שם גן ירק. 2 בחורות למטבח. 1 וחצי בחורות למחסן, בחורה חולה, בחורה

 שמתעסקת באיתות. יש סיכויים לעבודה לבחורות, אבל אין שום דבר בטוח.

יוסף: הבחורות לא צריכות להירתע מעבודה משעממת כמו סיקול.

יצחק: כדאי לקבל את ההצעה, מפני שיכולים ללמוד הרבה בנוגע להתיישבותנו. תפקידנו הראשון יהיה לקחת שיעורים ממדריך

 הגנה. נראה שם מה זאת קבוצה. אסור בשבילנו ככה להמשיך (עוד) שנה. השנה הזאת שם יהיה בחינת כוח. 

תשנה השנה את אנשינו, ושאחרי הזמן הזה נדע עם מי נתאחד. לא נשאר שם פסיבים במובן האחד.

יוסף: אנו דורשים משהו מי החיים ואנו מתאימים ביותר לחיי שמירה. לא יכולים ללמוד רק אם רואים את זה. צריכים

 לעשות את זה. אנו נמצאים כעת שנה בסביבת פרדסים ושלא למדנו שום דבר חוץ מפתיחת בורות. איני אומר שלא

 חשוב השמירה הזאת. איני חושב שהחיים ישפיעו כל כך על חברתנו. איני רואה שנהיה חברה אחרת אחרי הזמן הזה. 

מה נעשה אחרי השנה הזאת? לא נוכל להתאחד כעת ולא נוכל להתאחד אחרי כן. חבל. 

(הוא למעשה מתנגד להצעה כי העבודה העירית שם זו שמירה וזו אינה החיים האמיתיים)

שלומית: איני רואה שהיחסים יותר טוב יהיו. (ישתפרו)

מרדכי: כן למדנו משהו בפרדסים. בדגניה גם כן לא נתנו לנו בזמן הראשון להיכנס. 

ברוך: אני רואה פה התפתחות. אנו יותר מידי כבדים. אנו פעם קפצנו מהולנד הנה. עכשיו עוד פעם נקפוץ.

זאב: אני בעצמי באד קבלה (ההצעה) כמו יצחק ויוסף. אני חושב שהבחור שיבוא מחר יגיד שלא מתאימים אנו. איני רואה

 את זוג אחד השני  שנלך שמה יוסף לא יוכל לנסוע הולנדה. 

יוסף: מחר אחרי האוכל נחליט על זה באופן מוחלט.

שאלת שמירה- לא יודעים את מי לסדר הלילה לשמירה- היה מסודר

אספה מנהל יצחק 16.12.1938

דיון על הגיוס

מרכז החקלאי מציע לנו לקבל במחננו 52 מגויסים לקטיף. צריכים לזה לוותר על בית אחד. נצטרך לסדר את מחסן

הבגדים בחלק אחד של חדר האוכל. ולסדר בחלק השני מטבח פועלים בשביל המגויסים. מחליטים לשלוח את יצחק

ואת זאב לתל אביב להסביר את הכושיים. (קשיים)

דיון על חניתה

מחליטים אחרי ויכוח שאף על פי שאנו מוכנים לקבל את שמירת חניתה, אחרי בירור עם האחראי של ההגנה, 

ושחבר הקב' או הסוכנות יציעו לנו סידור כספי כזה, שנוכל למלא את השקעתנו במחנה נטעים .

 

אספה מנהל ברוך 18.12.1938

שליחותו של יוסף

צבי : עכשיו כדאי תיכף להגיד מה שמתנגד לשליחותו.

משה: ע"י בואם של אנשים של נוער עולה לא נחוץ לשלוח מישהו להולנד.

ברוך: יוסף יותר מדי נחוץ פה, במקום שנוכל כעת לוותר עליו.

רבקה: בשביל פלוגתנו בהולנד לא נחוץ שהוא ייסע. בין כך לא יקבלו צרטיפיקטים. 

צבי חושב שיוסף אמנם בן אדם חשוב בחברה, אבל  לא כל כך חשוב שהוא בצורה חשובה כזו משפיע על חברתנו.

זאב: לא נערבב את שני העניינים. גם חברת נוער וגם שליחותו של יוסף. באופן עקרוני אני חושב שהוא יסע, 

אבל באופן מעשי אני רואה שהוא אחרי זמן מה יסע. שהתקשרנו כבר איתם.

יהודה הרופא: התגובה בהולנד על מעשיות גרמניה כבר מורגשת ובעד זה כדאי לשלוח את יוסף. מה עם צבי קוטנר?

יוסף: בנוגע לצבי קוטנר מדגניה ייסע ל(בהולנדית) . אני חושב שכדאי היה שאני אשאר פה. אסתר חושבת שלא כדאי

שיוסף ייסע. ה(בהולנדית) אינה מקבלת את כולם שרוצים להשכיר. 

זאב: חשבוני הוא כך שאיננו יודעים האם חברינו בהולנד מוכנים לעלות באופן בלתי לגלי, וייתכן שהם לא יישארו פה, 

ואז יהיה הפסד מי שני הצדדים.

יוסף רוצה לפחות להיות פה חודש ימים.

בעד נסיעתו בעתיד הרחוק (דחיית הנסיעה) 3 איש.

בעד נסיעתו אחרי בואם של הנוער העובד 12 איש.

בעד נסיעתו תיכף 9 אנשים. 

מחליטים לפי ההצבעה השניה.

 

א.ס.

אספה מנהל יצחק 21.12.1938

שלמה כהן בא אלינו כדי להציע לנו עוד פעם מטעם חבר הקבוצות ללכת לחניתה לכל הפחות לשנה אחת.

יוסף דואג בעד עבודת הבחורות.

חיים מתעניין לאפשרות לעבודה לבחורים בזמן הפנוי.

אחרי ויכוח ממושך מחליטים לא לקבל את ההצעה.

 

 

 

אספה מנהל יצחק 23.12.1938

מורדי.באה בקשה מהוריו של מורדי לעזור להם, מכיוון שאין להם לאכול. צריכים טרם שידונו על בקשה הזאת ראשית

 כל לקבוע את מצבו של מורדי בקבוצה.

משה נותן דין וחשבון על שיחות פרטיות שהיו לו עם מורדי. לפי דעתו מורדי הוא טיפוס אחר מאשר ממנו אנחנו,

אלא בכל זאת מתאים לנו. 

יוסף דיבר גם כן איתו ואין לו רושם טוב ממנו. 

אסתר חושבת שאפשר לחנך אותו.

 ההתנגדות נגד קבלתו בתור מועמד במידה כזאת שלא מחליטים כך.

 יצחק מציע או לדחות אותו עכשיו או להגיד לו שאי אפשר לתת החלטה קבועה בעוד 9 חודשים. לא יכולים לסלק אותו בסוף העונה.

 

אחרי ויכוח ממושך מאוד מצביעים. התוצאה.

7 קולות בעד הארכת תקופת אורחותו אצלנו.

ו 8 קולות בעד שמורדי תיכף יעזוב. 

אבל על סמך רוב כל כך קטן, החברה לא רוצה לבוא לידי החלטה כל כך מכריעה. מתייעצים עוד הרבה על הקושי הזה, 

ובאים סוף כל סוף לפתרון הבא, שמורדי יכול להישאר אצלנו, אמנם עזרת ההורים לא יכול לבוא בחשבון עכשיו.


 

אספה 24.12.1938

 1. דין וחשבון של יוסף. נסיעתו לתל אביב בנוגע שליחותו להולנד. דיבר עם יונה גולדברג שרוצה בשליחותו בתור שליחות רשמית של חבר הקבוצות. חפש הצבעת קונגרס (??). מותר להיות אלא לועדה החקלאית אין (??).  באו לידי פשרה, שהקבוצה בתור קבוצה תהיה אך ורק שיכה לחבר הקבוצות, אבל לכל חבר חופש פרטי להצביע. לשליחות רשמית של ההסתדרות, כמו שהחבר גם כן רוצה, לגמרי אין התחייבות לצדנו.

 2. פגישתו של זאב עם נחשון. הוא התעניין במאוד מאוד לעמדתנו כלפי חבר הקבוצות. לפי דעתנו חבר הקבוצות הולך ומתפתח לכוון תנועה ושזה יגרום לקשיים לנו. יותר רצוי לפי דעת החברה למשוך את העניין.

 3. בא כח של ארגון "טירת שלום". שמתעניינים להתקשר אתנו.

 4. חמשת השומרים של "שמירת דרך" בקשו לאכול אצלנו. מקבלים את הבקשה בעד 7 גרוש.

 5. גפיר. אנחנו יכולים לקבל מקום קבוע בגפירות במושב. מחליטים לקבל באופן פרינציפיוני את המקום. ולהתעניין בפרטים.

 

אספה מנהל יצחק 28.12.1938

ממשיכים בשיחה זו בוויכוח על עתידנו. בתוך כל הדעות השונות שהביאו נתברר בין השאר ש:

ברוך: בעד איחוד עם קבוצה אחרת, מפני שהוא לא רואה את האפשרויות לחיות הלאה כמו שחיינו עד עכשיו.

יצחק הספרדי נגד איחוד מכיוון שאיננו חושב את החומר שלנו מתאים להתאחד עם קבוצה אחרת. 

זאב גם כן נגד איחוד, אבל לפי דעתו דווקא החומר שישנו להתאחד איתו הוא לא מתאים לנו.

מרים עומדת בין יצחק הספ' וזאב. אמנם היא כן רואה את הקשיים שיהיו אם יחליטו להתאחדות.

 

אספה מנהל יצחק 31.12.1938

 1. סידור העבודה מציע להוציא מספר בחורות, כדי ללמד עטפה (עטיפת תפוזים?), מכיוון שיש הרבה צורך לכך. מחליטים לתת ייפוי כח לסדור העבודה.

 2. בקשו ממנו לקבל עוד 4-5 גפירים לאכול אצלנו, חוץ מ 5 שיבואו כבר. מחליטים לקבל את בקשה זו ולהכניס עוד בחורה במטבח.

 3. בנוגע השבוע העברי. מחליטים לדבר ולקרוא עברית. עד כמה שאפשר עברית, ושנית שיוציאו את יצחק הספרדי מתורנות השמירה, ולתת לו על ידי כך האפשרות לתת שיעורי עברית. בקשר עם זה באה שוב פעם הדרישה לקנות רדיו. מחליטים שיוסף יאסוף כסף לכך בהולנד.

 4. בנוגע עם אדי דלדן, שלא קיבל צרטפיקט, הפעם מחליטים שיוסף ידבר איתו על מה שהוא יכול לעשות חצי שנה הבאה.

 5. על תמר סחרייוור, ששאלה אותנו מה דעתנו בנוגע מקומה בארץ. מחליטים שיוסף ידבר איתה. האם היא תרצה להיכנס ראש וראשונה אצלנו ואח"כ תלך בתור חברה שלנו להכשרה לנקודה קבוצה אחרת.

 6. ממשיכים לדבר על קו הפעולה הפוליטית שלנו. יצחק מציע להתעמק ביסודות הסוציאליסטים, ואח"כ החברים מתעמקים בזה. ויכוח ממושך מאוד. 

 

תאריך מאמר מקורי
16/4/2014
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!