ספר פרוטוקולים - ינואר - 1939

אספה מנהל יצחק 1.1.1939

 1. מקריאים חוזר מקרן קיימת באשר פונים לנו להקדיש שיחה מיוחדת לקק"ל, לרגל היובל השנתי ב-17 בטבת.

 2. מזכירות
  יצחק מציע עכשיו להבדיל בין המזכירות, הנהלת חשבונות והגזברות במידה כזאת, שאסתר תקבל את הנה"ח, ויצחק הספרדי את המזכירות, ושרק הגזברות תישאר אצלו. מחליטים כך. מכניסים גם את זאב במזכירות. לשלושת החברים האלה יהיה לחתום בשם הקבוצה.

 3. סדור עבודה
  רוצה להתפטר. באו הרבה הצעות בעניין זה. מחליטים שייכנסו זאב וחיים, וש בקה תישאר.

 4. עבודה בקיץ
  מדברים על מי שייצא הקיץ להכשרה, ומי שיעבוד בפרדסים. בנוגע עם זה מדברים על המקצועות שצריכים ללמוד אותם בקשר עם התיישבותנו.

 

אספה מנהל יצחק 3.1.1939

 1. קבלנו מכתב מ"ארגון העובדים הציונים" להיפגש פעם אחת. מחליטים להזמין את בא כוחם.

 2. לפי הזמנה מארגון מגדלי ירקות, האם חבר אחד שלנו יכול להשתתף בקורס מגדלי ירקות. מחליטים להתעניין לאורך הקורס.

 3. חתימת הבֹּקר (עיתון
  נגמרה ב-1 בינואר. מחליטים לא להאריך את החתימה, ולהזמין גיליון שני של "דבר".

 4. שיעורי איתות. מחליטים להקים שיעורים כאלה, וגם כן שיעורי כלי קטן, כלי גדול, ותרגילים בשבת.

 5. ממשיכים לדבר על העבודה במשק במשך הקיץ. מחליטים להכניס את אסתר בתור מנהלת שנייה בגן.

 6. לול
  יהודה הרופא נותן דו"ח על התקופה מ-1 באפריל עד 30 בספטמבר. מצב הלול די טוב לפי דעתנו. 
  בנוגע העתיד, הוא מציע לא לקנות אפרוחים, אלא פרגיות בנות 3 חודשים, וחוץ מזה 20 תרנגולים צעירים. הגזע יהיה לגהורן לבן, וגם כן הצלבת לגהורן וסוסקס. מחליטים להתעניין גם בגבע וגם בגבעת ברנר וגם בקב. שילר.

 

אספה מנהל יצחק 8.1.1939

 1. דו"ח על נסיעתם של יוסף ויצחק בנוגע קליטת פלוגת אוסטרים. הסיכויים הם קטנים.

 2. דו"ח על נסיעותיו של יוסף בענייני שליחות.

 3. ממשיכים להתווכח על האפשרויות והריזיקו לקבל אוסטרים. מחליטים לא לקבל את פניהם.

 

אספה מנהל יצחק 13.1.1939

 1. חוזר מ"חבר הקבוצות" על סמינריון למדריכים לעליית נוער גרמני מטעם ועד מיוחד לכך. מחליטים לשאול פרטים, מכיוון שמעוניינים אנחנו מאוד.

 2. על תכנית הכשרת קיץ. מדברים הרבה.

 

אספה מנהל יצחק 18.1.1939

 1. דו"ח על נסיעתו של יצחק ל"ישיבת מרכז חבר הקבוצות". דברו על ענייני התיישבות, חינוך. מכבי הצעיר, גורדוניה ועליית נוער. על אוסטרים ועל נוער "אהבה". הוא הביא תשובה שלילית.

 2. כנרות
  יצחק דיבר איתם על אפשרויות איחוד איתנו. קיבלו את המחשבה בסבר פנים יפות, ובאו לידי החלטה עם יצחק להחלפת חברים בזמן הקרוב.

 3. מלכה קבלה את צרטפיקטה. חיים מציע להזמין אותה שתבוא בהקדם האפשרי. מחליטים כך.

 4. מרגלית ופאול רוצים להצטרף לנו. מחליטים לסדר את הקשיים שישנם עם יעקב עד כמה שאפשר לנו.

 

אספה מנהל יצחק 21.1.1939

 1. הצעה מדוד ריקרדו לקניית אינסטלציה שלמה. (צריף, מוטור, מכונת מקדח וכו.) מחליטים לענות לו שהקבוצה אינה מעוניינת.

 2. תכניות להכשרת הקיץ. יהודה הרופא יכול לקבל משרה אצל ארגון העופות. מחליטים לאפשר לו כך. חוץ מפרט הזה באים לידי הסכם בנוגע הכשרת הקיץ לפי תכניתו של יצחק.

 3. משלחת לכנרות. מחליטים לשלוח את ברוך, רבקה, יצחק הספרדי או צבי.

 4. מאמרים ומכתבים ליוסף (בשליחות). כל חבר צריך לדאוג לזה.

 5. מכתב של בן סנדרס. הוא שואל ספרים על מחלות בקר. מחליטים לשלוח לו.

 

אספה 27.1.1939

 1. דו"ח של יצחק על נסיעתו לאספת ועידה חקלאית, לגניגר ולכנרות. בגניגר קיבל תשובה שלילית בנוגע הכשרת הקיץ. בכנרות המצב שונה בקשר עם אפשרויות לאיחוד. יש הרבה התנגדות לכך אצלם, והחליטו לשלוח לנו תשובה מוחלטת.

 2. שפרה פינקהוץ בקשה שוב פעם קבלה בעד זמן מסוים אצלנו. מחליטים לקבל את בקשתה.

 3. הבימה-אֹהל
  לאה מציעה לעבוד כל אחד חצי שעה נוספת, ומהכסף הזה לשלם את ההוצאות הנחוצות לכך. נובע מזה ויכוח ממושך על בעית שעות נוספות.

 

אספה מנהל יצחק 28.1.1939

 1. הצעה של ועדת הדירה לחלק אחד מהחדרים הגדולים ( בנוגע עם בוא עליה חדשה). מחליטים לחלק את החדר של לאה ומרים, ולסדר מקום לשתי משפחות חוץ מזה קובעים סידור חדש לרווקים ורווקות.

 2. שעות נוספות.
  מרים מביעה את דעתה בעד עבודה אחרי 4 כדי לסלק את הגרעון.
  זאב מתנגד. לפי דעתו אנחנו צריכים לבחור בין עבודה בשעות נוספות ובין כל השיעורים וכל הקורסים שיש לנו עכשיו. כעת אין יותר הפסדים.
  יהודה הרופא  מציע לעבוד עד כמה שאפשר.
  ברוך מזהיר להוציא את כוחותיהם של כל החברים. בזמן עלייתנו לקרקע יהיה לנו צורך לכל הכוחות.
  זאב: מצבנו כעת די טוב. בחודש ינואר עבדו בשעות נוספות כפליים מבשנה שעברה בחודש ינואר.

  עוד לא מחליטים שום דבר בעניין זה.

 

תאריך מאמר מקורי
28/4/2014
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!