מראה מקום 38 גלית שלח - 2010


10.6.2010

לחברים שלום,

שתיים נעימות לסגירת השבוע ואיחולי החלמה

 

דמי עזיבה: למרות שבמסגרת תוכנית מקורות ושימושים כבר נלקח בחשבון הסכום לחלוקה, בהתאם להחלטות שלנו, על ועד ההנהלה לאשר אותו לאחר סגירת המאזן ובהתאם לתוצאותיו. הדיון הנ"ל יתקיים בוועד במהלך החודש ודמי העזיבה יחולקו לחברים בתקציב יולי 2010.

התשלום הקרוב יהיה התשלום הרביעי מתוך העשרה המתוכננים.


תודות מאוחרת- מרשימת הזכאים לקרדיט בארגון יום הילד נשמט שמו של יואב פינטו. אני משתמשת בהזדמנות הזו להודות לו בשם כולם. תודה נוספת שלוחה לדיני פרינץ ומוישלה אנוליק שטרחו רבות על הכנת צריף המוזיאון והפכו אותו לפנינה אמיתית ולאתר עליה לרגל.


ברכת החלמה מהירה – עידו קגל, בנם של עפר ואילנה, נכדה של רותקו ואחיינם של ענת ואילן, הוא לוחם שייטת שנפצע בזמן ההשתלטות על האנייה "מרמרה". עידו מאושפז מאז פציעתו.

לו ולכל המשפחה שלוחה ברכת רפואה שלמה ונטולת כאבים.

עוד שלוחים רגשות גאוותנו כן ותודתנו על כי נתברכנו בצבא המורכב מחיילים כמו עידו,

צעירים, מסורים וחדורי תחושת שליחות במשימתם להגנה על הארץ ויושביה.

 

 

                                                                                                            שבת שלום

גלית

תאריך מאמר מקורי
10/6/2010
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!