ספר פרוטוקולים -ספטמבר - אוקטובר - 1939
אספה מנהל יצחק פ. 5.9.1939

 1. ענייני אספקה 
  אהרון מוסר דו"ח על ישיבותיה של ועדת המלאים לשעת חירום. היא מציעה לצמצם על סוכר, ריבה, מרגרין, נפט, גפרורים, סיגריות. אחרי דיונים מקיפים מחליטה החברה לקבל את הצעות אילה.
 2. צבי מנהיים
  שואל אותנו במכתב, האם אפשר לו להישאר עוד זמן מה בקבוצת מעפילים. מחליטים להרשות לו כך.
 3. יהודה עבאס
  שבא מגבע אלינו שואל מטעם החברה בגבע , האם אפשר לשוב הביתה. מחליטים שבהתחשב עם המצב הבין לאומי הגרוע ,
  שהוא משפיע מאוד לרע על חיינו הכלכלים לא להרשות להם לחזור.
 
 אספה מנהל יצחק 2.9.1939

 1. שאלות כספיות
  ממשיכים בוויכוחים על מכתבו של יוסף, אולם לא באו לידי החלטה סופית.
  עמדתו של משה בעד הכנסת כל כספי החברים לקבוצה (בזמן עלייתה על הקרקע), ועמדתו של יצחק לתיקון תיקונים מיוחדים לחברים נותני כסף העוזבים את הקבוצה, נשארות אחת נגד השנייה.
 2. תמיכה להורי זאב
  לפי בקשתם מחליטים לתת להם תמיכה חודשית של 1.500 לא"י, כל זמן שמצב הקופה מאפשר תמיכה כזאת.
 3. צבי נוסבאום מבקש קבלתו בקבוצה.
  בגלל מצב העבודה הקשה במאוד מאוד מחליטים לכתוב לו להחזיק מעמד על מקומו העבודה, או לאפשר לחבר שלנו למלא את מקומו בבן שמן.
 
אספה מנהל יצחק פ. 9.9.1939

 1. גיוס לשעת חירום
  מוסרים פרטים על הגיוס לעזרה למשק, להגנת המולדת. על שירות בצבא  הבריטי. מתווכחים לאיזה סוג נירשם.
 2. הצעתו של חיים מכפר ידידיה
  חיים בא מכפר ידידיה, ומציע לנו למצוא כמה מקומות עבודה בכפר בעד אוכל, דירה ומיסים. ברוך ומשה ראש וראשונה אינם רוצים לגרום להורדת שכר העבודה או תנאי עבודה. אחרי שיצחק ניתח בחריפות את מצב העבודה הגרוע, ואת הסיכויים הרעים מאוד במלחמה ממושכת. הסכימו לשלוח אחרי דיונים עם המוסדות, החליטו לשלוח אנשים ויחד עם זה להתחיל בדיונים.
 3. הודעתו של צבי שבכוונתו לעזוב את הקבוצה
  נתברר שכל הקבוצה עד מאוד מצטערת על החלטה זו, ומחליטים שכמה חברים טובים של צבי יכתבו לו במכתבים פרטיים.
 
אספה מנהל יצחק פ. 18.9.1939

 1. הכשרה בכפר ידידיה
  קובעים את האנשים הבאים בחשבון לנסוע למקומות הנ"ל.
 2. שיחה עם צבי ה.
  שבא לשם בירור. מחליטים לדחות את הבירור המחליט.
 3. הרכב סידור העבודה.
  על ידי עזיבתו של יהודה, מקום פנוי. בוחרים באהרון.
 
אספה מנהל יצחק פ. 28.9.1939

 1. פגישת מנהלי חשבונות ברחובות.
  מחליטים לשלוח את בנימין ואת אסתר הפ.
 2. צבי נוסבאום
  מוכן להישאר עוד זמן מה בבן שמן עד גמר תקופת חוסר העבודה אצלנו.מחליטים לכך. אך צבי אינו רוצה להישאר יותר מ 2 עד 3 חודשים.  
 3. כפר ידידיה
  דורשים בחורה בעד כסף. מחליטים ששלומית תיסע.

 
אספה מנהל יצחק. 2.10.1939

 1. דו"ח על נסיעתם של יצחק וברוך לחולה, ולקבוצות מדורות.
 2. כפר ידידיה
  ממשיכים בוויכוח על ההחלטה של השיחה ועוד פעם באים לידי החלטה שעל שלומית לנסוע. היא מסכימה.
 
אספה מנהל יצחק פ. 11.10.1939

אורחת חיותה בוסל.
דו שיחה בין חיותה לבנינו על מהלך העינינים אצלנו בחברה, ולבסוף חיותה מספרת את זיכרונותיה מהחיים בארץ בימי המלחמה הראשונה, ואנחנו על ייבוש ה"זאודרזה".
 
אספה מנהל יצחק 14.10.1939

 1. התיישבות
  דין וחשבון של יצחק על שיחותיו עם פרויינד, ועם הרצפלד. אפשרויות להתיישבות ישנן , אם נוכל לספק את הכסף לסידורים הראשונים. פרויינד וברץ יבואו לבקר אצלנו.
 2. הרכב סידור העבודה
  מחליטים להוסיף את משה פ. לסידור העבודה.
 3. משק פטר
  ישנה אפשרות לקבל מקום עבודה ברפת. אהרון יתקשר איתם.
 4. ועדת פשפשים. בוחרים ביהודה עבאס ובמשה ב.
 5. ילדו של גרשון הנוטר
  יש סיכויים לקבל מטעם כופר הישוב תשלום בעד החזקת הילד, אם כן אנו מוכנים לטפל בו.
 
אספה מנהל יצחק 18.10.1939

 1. עזיבתם של מאיר ותרצה
  מאיר מכריז על עזיבתם מטעם סיבות פרטיות. מתפתח ויכוח על נימוקיו לעזיבה.
 2. הרצפלד רוצה לתמוך בנו
  בניסיונותינו בהתיישבות אחרי הסכם המוסדות, והיות והתור שלנו עוד לא הגיע, המוסדות זקוקים לסיוע המיוחד של אגודת הציונים ההולנדים.

 
אספה מנהל יצחק 21.10.1939

 1. ישראל טס
  רוצה לעזוב את הארץ ואחרי כן לחזור ארצה. הוא מבקש מאתנו לתת לו אישור לקבלתו בתור חבר באופן פורמלי מוחלט.
 2. צבי מנהיים עזב את "מעפילים"
  ומבקש רשות מאיתנו לעזור לקפיטן פיץ לסידורים אצלו בבית ובאוניה. הרווח, אוכל ודירה ושכר עבודה יומי של 100 מא"י.
 3. כפר ידידיה
  חיים רוצה לחזור הביתה. מוחלט כך
  רות ז. גם כן רוצה לעזוב את מקומה. מחליטים כך
  אלא לא מרשים ליהודה לבוא איתה.
 4. גילה אליאס
  רוצה להיכנס אצלנו, אך היא רוצה לעבוד בענפה.
 5. התכוננות לקראת ההתיישבות.
  א. הכשרות
  הצורך הדחוף ביותר ישנו למחלבה. אריה סלייפר מומחה, אבל עוד לא בטוח אם הוא יישאר אצלנו.
  אופה. ננסה לתפוס מקום בבית חנן.
  לולנית. מחליטים לשלוח את שאולה.
  נהג. ניוודע מה עם מאיר ההימנס.
  ב. תרבות. מחליטים להתכוננות ללמודי ערבית.
  ג. צבא. מביעים את הנכונות להמשך בשיעורי הגנה.
 
אספה מנהל יצחק פ. 28.10.1939

 1. התיישבות בפרדס הובר
  הצעה מטעם מועצת הפועלים בנס ציונה, להתיישב בפרדס הובר.
  זאב מעדיף התיישבות כזאת על החולה.
  מרים שואלת: "למה לנו דווקא לחולה"? גם משה מפקפק, ורוצה לבדוק אפשרויות אחרות. הוויכוח עובר לשאלה האם אנחנו באיחוד או לא? האם אנחנו רוצים לחולה, או לקברה?
 2. יהודה עבאס.
  נסיעה בשתכלול למלריה בראש פינה. אחרי דיונים ממושכים מחליטים להרשות שיהודה עבאס ישתלם בידיעות המלריה בראש פינה, אולם לא מרשים לאסתר ללוות אותו.

תאריך מאמר מקורי
11/6/2014
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!