מפגש בנושא השירותים המוניציפליים - עיקרי הממצאים וההמלצות

עיקרי ממצאים והמלצות

מפגש מס' 1+2 בישוב שדה נחמיה תאריך 7/8/14

נושא המפגש - מוניציפלי

מנחה המפגש בן דוד זהר

נוכחים  (שם, תפקיד)

נועם – מנהל מגזר עסקי, דודו אברהם –מנהל אגודה קהילתית

יאיר שלח – חבר אגש"ח וחבר ועד מוניציפלי, מגדה – אגש"ח , דני – יו"ר ועד מוניציפלי, דנה יוסף – מנהלת אגש"ח, מתי אלמקייס – חבר אג"מ רפי (אגש"ח),לבנה (אגש"ח) רותי (אגש"ח), אלנה (אגש"ח),ניידה (אגש"ח), תמר (אגש"ח), אן טולדו, ארמנדו טולדו (אג"מ), חמוטל (אגש"ח),  יגאל (אגש"ח), ברק, אמיר (אג"מ), יריב דיי (אגש"ח)

רוני היינבך, מועצה אזורית ג"ע

זהר בן דוד – יועץ פילת

הערכה כללית

נושא המפגש עסק בתחום המוניציפלי, כאשר עלו שתי אופציות:

1.      קבלת כל התקציב כהחזר ארנונה, מהמועצה, והשקעתו ע"י הקיבוץ כשרות מוניציפלי.

2.      קבלת חלק  מהתקציב לשימוש הקיבוץ וחלק ישאר ברשות המועצה והשירות ישתפר.

ברור לכולם שהנושא הקיים כיום לא יכול להמשיך ונכרת פעילות חיובית בנושא מצד המועצה, יתרה מכך ברור לחברים, שיש שרותים שעדיף שהמועצה תבצע בגלל היתרון לגודל ובשל האמצעים העומדים לרשותה, ניתן לבנות מודל  מודולרי לאשכול קיבוצים לטיפול משותף בנושאים מוניציפליים ששונה מאשכול לאשכול.

 

עיקרי הדברים

קיימת תחושה שלא מקבלים תמורה מלאהלמול סל השרותים למרות שידוע, שהמועצה מעניקה שרותים שלא יוכלו לקבל אם ישוו את הפעילות לעיר, לדוגמא, נושא הסעות לביה"ס, ביטחון וכו'

לאור זאת חשוב לשתף את המועצה ולבנות איתה מודל שיתאים לשדה נחמיה ובשיתוף עם הקיבוצים הסמוכים, כך שייבנה תקציב מודולרי שייתן מענה לאשכול קיבוצים ולא לקיבוץ פרטני

רמת ההוצאות גדולה וסל השרותים עומד על כ – 30% מהארנונה למגורים ועדיין לא עודכנה.

רצון לשפר את איכות השירות ומהירות התגובה לטיפול במפגעים.

עולה רצון למעורבות גבוהה יותר של המועצה בהכנות לפתיחת שנת הלימודים בבתי החינוך.

עלה מסר חשוב לבדוק כיצד נעשית הגביה והחזר הארנונה במועצות אחרות על מנת שהחזר התשלום עבור שירותים יהיה מספיק להתנהלות רחבה.

 

המלצות

 

הוצעה רשימה של נושאים לטיפול ולא לפי חשיבות או סדר עדיפויות, סדר זה ייקבע במשאל שייערך בתוך הקיבוץ לפני הגשת המסמך הסופי

·         תחבורה ציבורית במודל רמה"ג

·         גיבוש חזון לקיבוץ לשנים הבאות

·         בניית אשכול יישובים לטיפול משותף במפגעים ומתן שרות (חשמל, גזם, אשפה, ניקוי רחובות)

·         טיפול בתחום הביטחון באופן מלא

·         אחריות מלאה לכל המוגדר שצ"פ ולמבני ציבור בקיבוץ ובהרחבה

·         כריתת עצים, נוי חסכוני במים

·         תחזוקת מתקני השעשועים

·         הקמה ותחזוקת תאורת הרחוב וההיקפית

·         בניית הכשרה ניהולית

·         הכשרת וליווי ועדות הביקורת

·         גיבוש חוסן קהילתי וחיי תרבות

·         אחריות לפינוי אשפה ופסולת אחרת כולל ניקוי רחובות

·         אחריות לשיפוץ, תחזוקה והבטיחות בכל הדרכים והכבישים הציבוריים בתחומי הקיבוץ וההרחבה

·         טיפול מלא בתחום התברואה (ריסוס, טיפול בנחשים ופגרים)

 

פגישתינו בנושא הניהול העצמי נקבעה לתאריך 14/7/14 בשעה 19:00

תאריך מאמר מקורי
24/8/2014
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!