בית כנסת בשדה נחמיה 2011

דיוור ראשון בעניין בית הכנסת - מאת יואב שהם.


מזה קרוב לשנה ישנו ציבור של 20-30 אנשים, שמקיימים בקביעות תפילות קבלת שבת בשדה נחמיה.

בתחילה קיימנו תפילות אלו בלובי של חדר האוכל, ומזה כחודשיים אנחנו חולקים את המקלט העילי עם מערכת החינוך.  

לאחרונה נתרם לנו גם ספר תורה, מה שמאפשר לנו לקיים גם תפילות שבת, במקום ללכת לכפר בלום בימי החום ובגשמי החורף הברוכים.

 

ולכן אנו מבקשים להקים בית כנסת בשדה נחמיה

 

 • וועדה שבדקה מיקום אפשרי לא מצאה מבנה מתאים בשטח הקיבוץ, שאפשר להסב לבית כנסת בעלות סבירה.
 • בתכנית המתאר של היישוב ישנו שטח ציבורי בתחום ההרחבה שמתאים לצורך זה.
 • אנחנו מציעים להקים מבנה, במסגרת הבניה של שלב ב' בהרחבה, שישמש כבית כנסת.
 • מימון הבניה והציוד יהיה כולו מגורמי חוץ, מימון ממשלתי, תרומות וכו'.
 • לאחר החלטת האסיפה על בנית בית כנסת, יוקם צוות שתפקידו יהיה להביא תכניות מפורטות לאישור האסיפה, כולל תכנית מימון, ובהמשך ללוות את כל תהליך הבניה.
 • אחזקה שותפת של בית הכנסת לאחר שיוקם, תתוקצב במסגרת הוצאות האג"מ.
 • עד שיקום בית הכנסת הקבוע, אנחנו מציעים שהמקלט ישמש כבית כנסת זמני בשבתות וחגים.
 • בשאר ימות השבוע המקלט עומד לרשות מערכת החינוך.
 • בתיאום יוכל לשמש המקלט גם כמקום לעריכת בריתות, אזכרות לבני משפחה, עליה לתורה בבר מצווה, וכו'. דף לחברים מאת גלית שלח מנהלת הקהילה מאי 2011

לכל חברי האג"מ שלום,

לפנינו אסיפת נוספת בנושא בית הכנסת בישוב שלפניו אני מעוניינת:

א.   להזכיר כמה עובדות.

ב.   להתייחס למכתב של יואב שהם.

ג.    להציע מתווה לקיום הדיון.

 

תזכורת לגבי העובדות:

 •          הקמת בית כנסת ביישוב הינה בקשה משותפת של חברי הרחבה והקיבוץ.
 •          אכן לא נמצא מקום מתאים בקיבוץ.
 •         אכן בשצ"פ בשלב ב' של ההרחבה קיים שטח מתאים/מיועד למבנה מסוג זה.
 •         עלות האחזקה השנתית מוערכת ב- 20,000 ₪, וזו תתווסף להוצאות המוניציפאליות.

 

התייחסות למכתבו של יואב:

הנתונים המוזכרים במכתבו של יואב נכונים אך חסרים את ההבהרות הבאות:מימון – למרות הרשום, לא ברור מהיכן יגיע המימון המאסיבי הדרוש לבנייה. סוגיה זו אינה טריוויאלית אלא משמעותית ומהותית ביותר, לרוב מימון מגיע עם "דריסת רגל" ואת ההשלכות של הנ"ל יש להבין היטב ע"מ שלא יהוו פגיעה בריבונות שלנו. הבקשה להגדיר את המקלט כ"בית כנסת זמני", עומדת בניגוד להחלטה הקודמת. להזכירכם, טרם החלטנו על הקמת בית כנסת ולכן גם לא ניתן להגדיר אחד כ"זמני". האסיפה נתנה "אור ירוק" לבדיקה בלבד וקבעה מפורשות כי הקמתו מותנית בקביעה מראש של אופיו.

אופיו של בית הכנסת הוא קריטי ואני בטוחה כי יואב ירחיב על כך באסיפה.

חשוב להבהיר כי אותו "ציבור של 20-30 אנשים", אליו מתייחס יואב, רובו המכריע אינם חברי אגודה, כלומר מדובר בציבור שאלה אינם מגורי הקבע שלו. הזכות לקבוע ולהשפיע על מתווה החיים ביישוב שמורה לחבריו בלבד, שהם אלה שיישארו לחיות עם התוצאות.

 

מתווה לדיון: (שהוא אולי החשוב ביותר).

 

אין כאן טובים או רעים, צודקים או טועים.

לא מדובר בבני אור ובבני חושך, בנאורים ובנחשלים,

הלגיטימיות היא נחלת כולם וכך גם הזכות לדעה, לאמונה ולאי אמונה באשר הן.

נניח את ההתלהמות והנחרצות בצד, נקפיד כל אחד בכבודו של האחר, וניתן לספק ולצניעות להדריך אותנו בדיון חברי ודמוקרטי שייצר החלטה בעלת תוקף.

 

בסופו של יום, כולנו נשארים כאן, לחיות עם כל החלטה שלא תתקבל.....

 

באסיפה רשאים לקחת חלק רק מי שהנם חברי האגודה.תקנון להפעלת בית הכנסת בשדה נחמיה

20/11/2011

א. בית הכנסת ישמש לתפילה בלבד ומיועד לשימוש כל תושבי הקיבוץ ולהם בלבד.

ב. בית הכנסת לא יימסר לשימוש של כל אדם ו/או קבוצה שאינם מתושבי המקום.

ג. בית הכנסת נמצא ברשות הרבים וככזה עליו להתאים את עצמו לאורחות המקום כישוב חילוני.

ד. עלות תפעול בית הכנסת תהיה חלק מתקציב האג"ם ותותנה באישורו. כל הוצאה נוספת תיגבה מהמתפללים.

ה. תיבחר וועדה ציבורית מקרב חברי האגודה, שתמנה 3 עד 5 אנשים שבאחריותה שמירה על קיום הנהלים.

ו. מבין ציבור המתפללים הקבוע יבחרו: גבאי ושני ממלאי מקום, שבאחריותם ניהולו היומיומי של בית הכנסת: קביעת שעות התפילה, ניקיון, אחזקה, טיפול ברכוש וכו'

ז. בבית הכנסת תתאפשר עריכה אירועים משפחתיים בעלי צביון דתי/מסורתי כגון בריתות, בר ובת מצווה וכן אירועים קהילתיים והתכנסויות חברתיות. כולן ברוח שמירת כבוד המקום וכשרותו (כיבוד) ובתיאום עם מרכז הוועדה וצוות הגבאים.

ח. חל איסור על עשיית שימוש במקום כבית- מדרש ו/או לכנסי התעוררות וחברותא.

ט. אופיו של בית הכנסת – יש לבחור אחת משתי החלופות:


בית הכנסת יתאים לכל הזרמים ביהדות, במידה ויהיה רצון לעריכת תפילות בנוסחים שונים, שאינן יכולים להתקיים בו זמנית, יקבעו מראש זמני תפילה נפרדים - באחריות הועדה.


בבית הכנסת - לא תתקיים הפרדה בין נשים לגברים, למעט באירועים משפחתיים פרטיים.

 

 תקנון זה, במידה ויאושר, יחול גם על בית הכנסת במיקומו הזמני שיקבע.

תאריך מאמר מקורי
18/2/2015
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!