פורק לחץ - כנגד שמו של העלון - שמעון רינגוולד ומיכאל בן דרור - עלי גדה 2

עלי בריקדות   שמעון רינגוולד


כאשר נחשפתי לראשונה לשמו של העלון, שאלתי את עצמי האם זה העלון של קרני-שומרון חומש או תפוח, או בקיצור מה לנו ולמתנחלים בגדה. מה לנו עם שתי גדות לירדן?

המתנחלים מסתפקים לפחות בגדה המערבית.

אנחנו יושבים בגדה המזרחית ומנציחים את זה בשם. אימפריאליזם? אולי.

אני מניח שבין ההצעות לשם לעלון, היו שמות יותר מתאימים ויותר מעניינים, שמשקפים יותר את המסורת ואורח החיים שהתהווה כאן במשך השנים.

אם מזכירים את שתי גדות לירדן, אפשר היה להזכיר את הפרת והחידקל כמו שיוסי בנאי

אמר "מהפרט ועד היוצא מהכלל". כאן גם נמצא השורש פ.ר.ט (הפרטה) שהיא משוש חיינו בשנים האחרונות.

כמו כן אם עסקינן בביטאון "תפוח", אז כן, היו פה פעם תפוחים, שגם הם נעלמו עם שינויי האקלים.

בקיצור, כחלק מהשינויים נצטרך להתרגל לכך שהאוכלוסייה החדשה היא דור שלא ידע את יוסף הפחח, ולכן גם שמו של העלון בהתאם.

ולסיום, במפעל נמצא מהנדס בשם ניר גדה (בחור חביב מהמחזור שלי בתיכון), אני מציע שהוא יכתוב את מאמר המערכת.

ותזכרו,
לכל עלון יש שם שנתן לו מישהו
ונתנו לו אביו ואמו.
לכל עלון יש שם
שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו... 


ה ר ה ו ר י ם   מ ו ז ר י ם   ב מ י ו ח ד מיכאל בן דרור


 לבליל השמות לעלון שפורסמו בגיליון הראשון,  כדאי להוסיף עוד איזה דבר:


"עלי גדה וארבעים השודדים".


"עלי גדה שם בחליל"  - הפירוש ההולנדי לשיר ההוא.


"עלי (ביש) גדא" - עלי (מחפוז) מג'נין שבגדה.


תאריך מאמר מקורי
1/6/2015
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!