כלבים בסביבה האנושית - עלי גדה 3 (שבועות 2015)

כלבים בסביבה האנושית

ליאת פלדנראה כי יש מקום להרחבת אופקים ומציאת פתרונות יצירתיים אשר יאפשרו לחברי הקיבוץ ולחבריהם ההולכים על 4 לממש את חיי השיתוף והחירות אשר בחרו להם.

הבחירה בחיים בקיבוץ הינה בחירה בקולקטיב, בחירה בחיי שיתוף, בהם ערכי השוויון והאחווה הינם הסמנים המובילים עבור החברים.
לא בכדי תושבי הקיבוץ נקראים חברים, הרעות הינה אחד ממאפייניו הבולטים של הקיבוץ.
כחלק מאותם ערכים של שיתוף ורעות בוחרים חברי הקיבוץ לחיות במרחב ציבורי, כאשר המרחב הפרטי מצטמצם ומקבל חשיבות משנית בלבד, כך למשל גינות החברים ברובן אינן מגודרות וחברי הקיבוץ נהנים מהיכרות נרחבת ומקיפה אחד של השני הן בפעילות ציבורית נרחבת והן בקרבה המאפיינת את החיים הקיבוציים.
בצורת חיים זו יהא זה ברור מאליו ואף מתבקש לראות בכלביהם של החברים, חלק בלתי נפרד מהמארג השיתופי בקיבוץ ולאפשר להם ליהנות מאותה החירות אשר מתאפשרת לבעליהם.
הרי זה אך טבעי שאדם אשר דוגל בערכים של שיתוף, אחווה וחירות ינהג באותן אמות מידה כלפי כלבו שלו וכלביהם של חבריו למרחב השיתופי.
הבחירה במגורים בסביבה כפרית ובחיבור לטבע מכילה בתוכה גם את החיבור לבעלי החיים ואת הרצון של האדם להיות חלק מהטבע ומהנוף בו הוא חי.
לא בכדי החל מהקמת ההתיישבות הקיבוצית משך עשרות שנים חיו חברי הקיבוץ ובעלי החיים יחד בהרמוניה ובאחווה, כאשר מאז ומתמיד כלבים היו חופשיים בסביבה הקיבוצית וזכו לאותה אמת מידה של חירות וסובלנות מהחברים אשר דרו עימם במרחב המשותף.|
ואולם, בעת האחרונה נשמעות פניות אשר קוראות להגבלת חופש התנועה של חברינו ובני משפחתנו אשר מהלכים על 4 רגליים, קריאות אשר מגבות עצמן בחוק להסדרת הפיקוח  על כלבים.
אולם, על אף החקיקה בנושא ובשים לב להבדלים בין מרקם החיים בעיר לזה אשר בקיבוץ ובדגש על הערכים והבחירות אשר פורטו לעיל, נראה כי יש מקום להרחבת אופקים ומציאת פתרונות יצירתיים אשר יאפשרו לחברי הקיבוץ ולחבריהם ההולכים על 4 לממש את חיי השיתוף והחירות אשר בחרו להם.
אציין כי פיקוח על כלבים יכול שיעשה בדרכים שונות, החל בשימת לב מוגברת של בעלי הכלבים וכלה ביצירת נהלים ברורים אשר יתוו מדיניות קיבוצית בהירה ויאפשרו לחברי הקיבוץ לחיות בשלווה במעט הפרעות ככל שניתן מכלביהם של חבריהם מן העבר האחד ויאפשרו לחבריהם לחיות בחירות מקסימלית להם ולכלביהם מן העבר האחר.
לסיום יודגש כי מתן חירות לכלבים ליהנות ממרחבי הקיבוץ אינה פירושה מתן לגיטימציה להרס ולגרימת נזקים, הכלבים החיים בקיבוצינו הינם על פי רוב כלבים מחונכים אשר אינם תוקפניים ואשר ניתן בהחלט בפיקוח נכון לאפשר להם חופש תנועה ראוי, כזה שאנו עומדים עליו כאבן יסוד בערכינו כחברה וביתר שאת כחברה קיבוצית.

תאריך מאמר מקורי
13/6/2015
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!