ספר פרוטוקולים - מרץ 1953

אספה כללית. 14.3.1953

דין וחשבון גזבר.

1. ? ? ? בחומרים בלבד עד לקיץ

2. גרעין. חשש כי הנח"ל יצא להיאחזות ולא להשלמה למשקים.


צילום 9

גרעיני נחל שלחו הודעה כי שחרור הבנות יחול במועד, הבנים יצאו לחודשים מספר למשלטים.

3. שטחי שלחין. מדובר על 1200 דונם הרחבה במזרח, 200 דונם למסור ב"קטיה" (כפר ערבי) 500 דונם.

4. ריהוט לחדר האוכל מוכן. תוך שלושה חודשים יכול להגיע אלינו.

5. פניה לתנועת "הבונים", כי אנו יכולים להתקבל למסגרת שלהם. התנועה בהולנד הצטרפה לשם. מביאה עליה רצינית אצלה. הולך לקבל אותנו גם למועצת הפועלים.

6. חברת נוער ד' יש סיכויים כי נקבל אצלנו נוער      (הלוואה לשמונה שנים).

7. מטבח. חל דיחוי. אדריכל לא יכול להגיע להתפנות בינתיים. לפני יוני לא ניגש לבנייה.

מרכז משק.

1. שאלת ניקוז. מזרחית ממפעל הבניאס יבוצע ע"י קק"ל. יש סיכויים כי נסיים חפירת תעלה תוך שלושה שבועות.

צילום 10

2. ביוב. תהיה תזוזה, כי רוצים להבטיח תעסוקה לפועלי קריית שמונה.

3. השקיה. נקבל חומרים דרך מחסני הסוכנות.

4. מס קרקע. על כל דונם בלי להתחשב בגידול (15 גרוש). מס גולגולת. יש דירוג    מסוים לפי גודל המשק (אנחנו 16 לירות למשפחה).

במזכירות.

1. מפעל הבניאס. הנהלת חשבונות עברה אלינו. חדר מזכירות יעבור לחדר בחדר האוכל.

2. חיילים שלנו פוטרו מהצבא. יוסף יעקובוביץ. וחנן הרצפלד (פלד).

3. ועדת נעליים. מרגלית אדן ווירה אשר.

4. קליטת משפחות בודדות. מעוניינים במספר.

5. יריות במשק. לא תהינה יריות בתחומי המשק.

6. תקציב חברים. הצעה. 24 לירות לחבר. נהרייה (מקום הבראה) 16 לירות.

צילום 11

7. ילדים. יש לדון במשותף עם וועדת חינוך.

8. שמואל כהן. הוחלט לפטרו.

חוזה עם "ילור (?) יפתח".

מפעל הנעזר בעבודה שכירה. ביצעו פעולות (?). נחתם חוזה לשנתיים (?). מחשבים 50 לירות. (100 לירות גידולים אינטנסיבים).

השקעה. השקעה יסודית שלנו. חסר (?)

המפעל דורש חבר אחד מן המשק. חבר זה יהיה גזבר. כלים יספק המשק. רווח מחולק לפי השקעת עבודה והוצאות. במקרה של הפסד המפעל הוא אחראי. עם סיום החוזה אפשרות לחדש, או לקבל חזרה עם סידורי השקאה. היבול ברשות המשק (מחיר הייצור).

(כתוב בצורה חלקית. כתב לא ברור).

צילום 12

שיחה כללית. 21.3.1953.

דו"ח של הגזבר.

עבור שחרור המוטור הגרמני עלינו לשלם 2500 ל"י.

הכנת שטחי השלחין. "ייצור ופיתוח" יבקר כאן.

גם עבור אוטו Dodge  יש לשלם למעלה מ-2000 ל"י. הוא יגיע תוך שבועיים.

מקרר חדש לרפת. יעלה 2700 ל"י.

בניית כיתה א תעלה 13000 ל"י.

יש להוציא חבר נוסף לגזברות.

הגרעין. יש סיכויים לבואו עד סוף מאי.

אספקה לדגים. לא תהיה.

אינסטלציה בצפון המשק. יש לשנות את הקו המרכזי אשר לא יוכל לספק את שטח בית הספר, חדר האוכל החדש, לולים.

מחסן ביה"ס. יש אפשרות להשיג פחון בחלסה (קרית שמונה).

בית מוטור. חיים רינגל יהיה אחראי. במקומו ייכנס פועל שכיר למסגרייה.

תאריך מאמר מקורי
10/11/2015
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!