ספר פרוטוקולים 1965

מוזכרים בשמותיהם

אבי אוסטרר, אברהם ברומט, אברי יוגב, אהרון  ד' (בן דרור), אהרון טבביאן (עובד שכיר), אורי  הוימן, אוריאל בן אריה, אוריאל בן אריה, אין דונסקי, אירית הוטר, איתן ילינק, אליה הויימן, אליהו  טאוס, אלישבע קידר, אמנון ארבל, אמנון שמוש (מעיין ברוך), אניטה ברגר, אסתר הורנסקי, אסתר מנצ'ר, אריה גל, אריה ספילקה , בטי שברק, בינה רוזנברג, בן חורין (אדריכל), ברכה  גלטר, ג'ני הרץ, גדעון אנגל, גדעון שלח, גיורא סמואל, גיורא פלד, גילה יעקובוביץ, גלנדה  אליאש, גרשון פרילינג (שחר), דב רינגל, דוד זוננפלד, דיני גוטפרוינד, דיצה מנצר, דני הורנסקי, זאב  בחרך, זאב ברגר (זאבקו), זאב שהם, חדוה פלד, חוה ינאי (רינגל), חוה קוהן, חוה רינגל, חוה שלזינגר, חיה סלע, חיים סלע, חנה בקרס, חנן אופיר, חנן הרצפלד (פלד), יאיר שלח, יהודה גוטפרוינד (גוטרה), יהושוע פוגל, יונה לוונו,יוסף כהן (מועמד), יוסף רינגולד (ריכי), יעל וונש (דאי), יעקוב אלבז, יעקוב בן דוד (גולדברג), יעקוב הרץ, יצחק בוגז, יצחק פימנטל, ירון פינקה,ירמיהו סביר (ירי), לודי כהן, לילו כהן, מיכאל ב.ד., מיכל בקרס, מרדכי לוונו, מרים בר לוי, מרצ'ק (מרים צור), משה ארד, משה רוזנברג, נחמה כהן, ניסים דהאן, ניסים עסיס, ניצה ברומט, נעים דאי, נעמי בקרס, עדנה רייס (לשם), עזרא בבאי, עפרה פימנטל, צבי אליאש, צבי נעם, צבי רינגל, ראובן גדרון, ראובן קליפא , רבקה ברכמן,רוזין קאליפא, רות ארד, רות גוטפרוינד (קפסי), רות גל, רות קגל (רותקו), רותי בן דרור, רחל מצר (פרץ), רינה יוגב, רם אדן, רפי וינמן, רפי לוי, רפי סלע, שולה גל, שושנה ילינק, שלמה ינאי (קקטוס), שלמה קוגל, שמואל בן אריה, שמעון יצחקי, שפרה ברומט, שרי סלע, תרצה בן אריה


אספה כללית. 2.1.1965.

 1. אושרה בקשתה של ברכה ג לקבל את בן אחותה למוסדות הילדים שלנו עד לסוף שנת הלימודים הנוכחית.
 2. נתקבל כמועמד יצחק בגז.
 3. נתקבלה תכנית ההשקעות, לפי הצעת המזכירות, כפי שהודפסה. הסכום של השלמת ריהוט לחיילים חוזרים הוקטן לסך 3500 ל"י. הסכום הנותר של 7000 ל"י הועבר לרשות ועדת חברה, לשם השלמת קניית ספות כפולות. עם גמר סיכומי השנה לתשכ"ד. בחודש פברואר תביא המזכירות את הסיכומים בפני האספה ותציע מילואים לתכנית ההשקעות.

 

אספה כללית. 9.1.1965.

 1. צוינו החילופים בריכוז המשק. שלמה (קוגל). יוצא ללמודים. במקומו נבחר רפי (וינמן).
 2. נבחרו לועדת הביטחון. המא"ז, צבי נ (נעם), צבי רינגל.

       "     לועדת הספורט אברהם ב, תרצה ב.א., יוסף רינגוולד.

 

אספת חברים.

 1. מענק עזיבה לגיורא סמואל. הוחלט מבלי שההחלטה הזאת תיצור תקדים, ולמקרה זה בלבד, לאשר לו מענק עזיבה בשיעור של 200 ל"י לכל שנת ותק שלו בקבוצה, כולל תקופת שרותו בצה"ל, ובניכוי כל הסכומים שמגיעים לנו מאת המשפחה.
 2. יצחק פ (פימנטל) מסר דו"ח על פעולותיה האחרונות של ועדת ההסדר. אושרו הסיכומים שהועדה הציעה, אשר מסיימת בכך באופן סופי את פעולותיה, פרט לענייני שארית קטנים יחסית.

 

אספה כללית. 16.1.1965.

 1. אושר מקום המועדון, והתכנית (בקווים כללים), כפי שהוצג ע"י ירי (ירמיהו סביר) בשם ועדת המועדון.
 2. יהושע מסר דו"ח על הנעשה בבית חרושת.
 3. ועדת החברה הציעה שינוי בתכנית ההשקעות. במקום מפעל השלמת הספות, לקנות 30 מקררים. אחרי דיון ממושך נקבע לברר עוד פעם עם כל המשפחות שאין להם ספה, מי מהם אינו רוצה לקבל בשנה זאת ספה ובהתאם לכך לנסות ולקנות השנה גם ספות וגם מקררים.

 

אספה כללית. 23.1.1965.

 1. הובאה הצעת ועדת החברה לרכוש 15 מקררים. מהכסף שיישאר אחרי שנקנו כל הספות לאותם חברים  שרוצים השנה לקבל ספה. בעקבות זה הובא ערעור ע"י כמה חברים לעצם ההצעה של קניית מקררים. מאחר שבהצבעה הקולות בעד ונגד היו שקולים הוחלט אחרי ויכוח לערוך משאל חברים על נושא זה.
 2. הוחלט על גיוסה של אלישבע קדר למזכירות האיחוד.

 

אספה כללית. 6.2.1965.

 1. רפי התריע נגד הסעת אנשים נוספים על כנפי הטרקטור. שילמנו על כך קנס גדול, ובעתיד ינקוט בכל החומרה בכל מקרה של הפרת הוראה זו.
 2. מרכז ועדת חברה הודיע תוצאות המשאל בעניין המקררים. רוב גדול הצביע בעד,  ועדת החברה תודיע בקרוב לחברים שמקבלים כעת מקרר.
 3. הוחלט לעשות את כל המאמצים כדי להגביר את הקליטה במשק.
 4. הוחלט לשחרר את שרי סלע לסמינר של מדריכים תנועות הנוער ע"ח שנת שירות.
 5. נמסר דו"ח מישיבות המזכירות, בהן סוכם על שליחת חבר (ה) ללמוד פיזיוטרפיה בבית הספר במכון וינגיט.

להתקין תריסים לחלונות בשיכון ו. שנבנה.

החלפת מכונית לדיג במקום ה"דודג".

עמדתנו בישיבת המועצה האזורית שדנה בהגבלת המניות של המשקים במנהלה. בא כוחנו הביא את דעתו בעד הגדלה קטנה ככל האפשר.

עמדת בא כוחנו בישיבת הנהלת בית החינוך, בה נתקבלה ערעורנו ושכר הלימוד במועד ע"ס 340 ל"י ועמדתנו בדבר הניהול הכספי של בית החינוך.

 

אספת חברים. 13.2.1965.

 1. נתקבלה כחברה: ניצה ברומט.
 2. נתקבלו מועמדים: אריה ספילקה, אין דונסקי.
 3. הוחלט לאשר את נסיעתה של משפ. הויימן לאירופה בקיץ של שנה זו.
 4. הוחלט לחלק את המקררים שירכשו השנה בהתאם לרשימת הוותק המקובל.

 

אספה כללית. 27.2.1965.

דיון על ההצעה לתקציבי הוצאות המחייה. נדחתה הצעת המזכירות על גובה התקציב הכולל, והוחלט להחזיר את העניין לדיון במזכירות.

 

אספה כללית. 13.3.1965.

 1. ע"י הגזבר הובאה הצעת המזכירות לתקציבי הוצאות המחיה. אמנם המזכירות בדעה שההצעה המקורית שלה היא הנכונה אך היות ובטעות כבר נרשם במחברות החברים בסכום הנוסף של 40 ל"י לפני כמה חודשים, מציעה המזכירות שהתקציב יהיה לפי רישום זה, וזה בתנאי שלא תהיינה הצעות נוספות אחרות בסעיף אחר. התקציב יעמוד איפוא ע"ס 2788 ל"י לחבר לשנה.
  אהרון ד, מציע להוסיף 168 ל"י להצעה המקורית של המזכירות בתקציב האישי, כלומר 2848 ל"י לחבר לשנה. אחרי ויכוח ממושך הצביעו רוב החברים בעד הצעתו של אהרון ד. (בן דרור)
  אחרי ההצבעה הודיע הגזבר שאינו מוכן להיות אחראי לבצוע ההחלטה הזאת, ושיש לבחור גזבר אחר. היו"ר (יהושע) הודיע שהמזכירות תדון על הודעת הגזבר.
 2. הוחלט לצרף את התקציב לדברי מתיקה לתקציב הכולל.
 3. רכז העבודה הודיע שיש לקבוע מעתה 2 תורנים כל ערב לעבודה במטבח. שמואל ב.א, תבע דיון מפורט על כל עניני המטבח. הוחלט לאשר את הסיכום של 2 תורנים למשך חודש ימים. תוך זמן זה חייבת ועדת העבודה להביא את מכלול עניני העבודה במטבח לפני האספה.

 

14.3.1965.

עקב ההחלטה להוסיף 168 ל"י לתקציב הכולל בסעיף המזומנים הובאה בפני האספה התפטרות הגזבר, ואתו את התפטרותה של כל המזכירות.

אחרי ויכוח ממושך נתקבלה ברוב גדול הצעתו של אהרון ד' להביע אמון בגזבר ובמזכירות.

נתקבלה ב – 24 נגד 12 קולות הצעתו של חנן פ. לקבל את הצעת המזכירות לתקציבי הוצאות המחיה כולל תוספת של 40 ל"י לתקציב הכולל.בסעיף המזומנים  ולדון מחדש על התוספת של 168 ל"י כעבור 3 חודשים, אם המצב הכספי יאפשר זאת.

 

אספת חברים. 27.3.1965.

 1. נתקבלה המועמדת חוה קוהן.
 2. רכז החברה הודיע על עזיבתן של אירית הוטר וחיה סלע.
 3. אושרה חופשה לשנה לגדעון אנגל.
 4. לקראת ישיבת מרכז האיחוד שיתקיים מחר. היה דיון על נוהל לגבי דמי עזיבה. הצעת ועדת החברה של האיחוד וגישתנו לעניין. אחרי ישיבת המרכז לאור סיכומיה יחודש הדיון.

 

אספה כללית. 3.4.1965.

 1. נמסר דו"ח ע"י הגזבר, על המצב הכספי.
 2. הוחלט לפטר את אהרון טבביאן, שעבד אצלנו 11 שנה. ולשלם לו את הפיצויים המגיעים לו במסגרת הפיטורין של העבודה השכירה.
 3. אושרה הצעה של קייטנת ילדים בקיבוץ עברון.
 4. הוחלט לשלוח את יעקב אלבז לעבודה בקואופרטיב.
 5. הוחלט לא לשלוח השנה ע"ח הקבוצה חברים לביקור בחו"ל, בגלל במצב הכספי. במזכירות הביעה את דעתה, שיש חשיבות רבה בכך, שגם אנחנו נתחיל במפעל זה והיא תקווה שהדבר יתאפשר בשנה הבאה.
 6. נמסר דו"ח על ישיבת הנה"ח של בית החינוך המשותף. אמנון ממעין ברוך יהיה מנהל בית החינוך למשך השנתיים הקרובות. נשמעה אינפורמציה קצרה על פעולת ועדת כח אדם שליד הנהלת בית החינוך.
 7. אושרו ההצעות של הועדה להכוונה מקצועית לפיהן יצאו ללימודים בשנת 1965: נעמי בקרס ללימודי פיזיותרפיה במכון וינגייט בשנת 1966. יאיר שלח בטכניון ללימודי הנדסת מכונות. אמנון ארבל להכשרה להוראה במקצועות הריאליסטים בכיתות הגבוהות יותר של בית הספר היסודי שלנו. שרי סלע לסמינר לגננות באורנים.

 

אספה כללית. 8.5.1965.

 1. הוחלט ששלמה (קוגל) יחליף את יהושע כרכז בית החרושת.
 2. אורי הוימן. כגזבר בית במקום גלנדה.
 3. עזרא בבאי. מצטרף לועדת תרבות.
 4. אושרה השתתפותו של אליהו טאוס. בלימודים למכונאות בתל חי פעמיים חצי שנה.
 5. אושרה קניית טרקטור "דקסטה" למטע.

 

אספת חברים 22.5.1965.

 1. תקנון עזיבה: הוחלט באופן זמני לקבל את הצעת ועדת החברה, עליה להביא את העניין לדיון נוסף.
 2. נתקבל לחברות: יצחק בגז.
 3. אושרה הארכת חופשה למיכל בקרס.

 

אספה כללית. 12.6.1965.

 1. מרדכי לונו. מסר סקירה מפורטת על מאזן תשכ"ד.
 2. רכז העבודה מסר על ההשתתפות בגיוס הדילול. הוחלט שכל החברים שלא מלאו את מכסת הגיוס שלהם בדילול יוסיפו את הזמן בזמן גיוס הקטיף.
 3. הוחלט, לאחר שהגושרים הודיעו לנו שמעמידים לרשותנו שטח של כ-4 דונם מעבר לבניאס מול גן רפי, לגשת לתכנון בריכת השחייה במקום זה. הגשר לשם יוקם לעת עתה כגשר שיש בחודשי גאות הנחל להורידו. כל פרטי התכנון יובאו בפני האספה לאישור.

 

אספה כללית. 26.6.1965.

 1. נמסר דו"ח ע"י הגזבר על הלוואות שנתקבלו מ"נור בע"מ" ע"ס 30000 ל"י לסידורי השקאה ומהשדות   תשלום ההלוואה שמפעל הדן קיבל.
 2. כסדרן עבודה. בזמן העדרו של יעקב ב.ד. נקבע צבי נ (נעם).
 3. הוחלט להציע את רינה יוגב לעבודה במעבדה בבית החינוך.
 4. נבחרה ועדת מינויים: ראובן קליפא, אהרון ד', עדנה.
 5. נמסר דו"ח ע"י המזכיר.

    א. גזברות מפעל הדן צורפה לעת עתה לגזברות שלנו.

    ב. ישיבת הנהלת בית החינוך החליטה לדחות את ערעורה של כפר גלעדי. גם אנו הצטרפנו אליו, בנוגע לעבודת התלמידים בהוצאת תפוחי אדמה. הוחלט על גיוס של 6 ימים להוצאת תפוחי אדמה. המשק המקבל חייב להחזיר את הימים בדילול או בקטיף. מנהל בית הספר נקבע האחראי לביצוע ההחזרה.

 

אספה כללית. 10.7.1965.

 1. נדחו הערעורים של שפרה ברומט בקשר לתקציב המחייה, והוחלט להשאיר את סעיף הממתקים כפי שהוחלט בזמנו (60 ל"י לחבר), ואת חלוקת התקציב להלבשה כפי שנקבע ע"י ועדת תקציבים.
 2. המזכיר מסר על דעת המזכירות, שאין להטיל עליו שיחות טלפוניות פרטיות או של הענפים והועדות השונות.
 3. הובאה השאלה של הקצבת ימי עבודה והלוואות לחברים המשתתפים בחוגים באולפן תל חי ובבית הספר שעומד לקום בקרית שמונה. סוכם לראות קודם את ההרשמה, ואחר כך לחזור ולדון בעניין.
 4. הוחלט לחוג את יובל ה – 25 של הקבוצה בצורה פנימית, לפי התאריך של העליה על הקרקע, ב 19.12. ועדת תרבות תטפל בהכנת החגיגה.

 

אספה כללית. 25.7.1965.

 1. הוחלט לשחרר את אהרון ד. (בן דרור) לפי בקשת המערך לפעולות בבחירות.
 2. אושר שמרים ב.ל. תעבוד יום בשבוע בחינוך גופני.
 3. נדחתה ההצעה לקנות רדיו לפרגו.
 4. אושרה יציאתה של רחל פרץ לשנת שירות בסתיו.
 5. אושרה עקירתו של הפרדס הישן, כדי באדמה זו ליישר את השטח שנתווסף לייד גדות הבניאס עם הסדרת הנחלים.
 6. נמסר על פעולת הגזבר:

    א. בענייני קליטת נח"ל  ואולפן, ועל הקשיים עם ועדת כח האדם של האיחוד.

    ב. הטיפול במשרד השיכון להשגת 4 יח. שיכון עולים

    ג. עניינים כספיים.

 

אספה כללית. 31.7.1965.

תקרית הקטטה בחורשת טל בו היה מעורב שמעון יצחק.

א. האספה החליטה ללא התנגדות שעל ועדת החברה היה לטפל ולדון בעניין זה, ולהביא את מסקנותיה בפני האספה.

ב. האספה הביעה ברוב מכריע גינוי למעשה זה וקובעת שהתנהגות זו אינה מתיישבת עם כללי התנהגות של חבר קבוצתנו.

האספה הופסקה תוך דיון בעניין לפני סיכום.

 

אספה כללית. 7.7.1965.

הרצאת האדריכל בן חורין על תכניתו להקמת בריכת שחייה ומרכז ספורט. אח"כ נשאלו שאלות ע"י חברים שונים.

 

אספה כללית. 14.7.1965.

 1. בריכת שחייה. אושרה תכנית הבריכה כפי שהוצגה לפני שבוע ע"י אדריכל בן חורין, כולל בור קפיצה נפרד, וכולל באורך הבריכה של 33 ושליש מטר. אחרי קבלת הצעה תקציבית מאת הקבלן יובאו פרטי הביצוע בפני המזכירות ע"י ועדת הבריכה. הובאה הדרישה להרחיק את הגשר לעבר הנחל משיכוני הקבע, וסוכם שאת מקום הגשר ואת הגישה אליו צריך להביא לאישור מיוחד.
 2. הוחלט לשלוח את שולה גל לקורס הגבוה לכלכלת מזון שמתקיים בתל חי במסגרת הלימודים העל יסודיים למשך עונה אחת. נתקבל התנאי, שהעמידה שולה בהשתתפותה בקורס זה, שההשתתפות לא תחייב אותה לקבל על עצמה תפקיד האקונומית בעתיד.
 3. אושרה התקנת מכשירי מיזוג אויר במרפאה, ומכשיר אחד במתפרה. המגמה באופן הדרגתי להתקין מכשירים במקומות העבודה. הוטל על רכז המשק לבדוק את האפשרות של הקלת החום במטבח.
 4. אושרה הצעת המזכירות לשפר ולפתח את חצי האי, ולהוציא לכך רק את הסכומים הדרושים. זאבקו (ברגר) ומשה ר (רוזנברג) יבצעו את העבודות.
 5. הוחלט להיענות לבקשת הנהלת בית החינוך המשותף, ולהעמיד חדר לרשות המורה לספורט, שילמד שם בשנה הקרובה.

 

 אספת חברים. 21.8.1965.

 1. נתקבלה לחברות רות בן דרור.
 2. הוחלט להסכים לבקשתו של גרשון פרילינג (שחר), ולהאריך את החופשה שלו בשנה נוספת.
 3. לאחר שרכז ועדת החברה התריע על כך שהנאמר באספת חברים לא יכול לשמש נושא לשיחות עם זרים, פועלים ואחרים. הוחלט לא לכתוב שמות על ההודעות ואספות חברים על לוח המודעות.
 4. הוחלט שלהבא הצבעות על קבלת חברים יהיו חשאיות, ולהשאיר בעינו את היחס של 2/3 מכלל הנוכחים באספה, שחייב להצביע בעד מועמד, כדי לקבלו לחברות בקבוצה.

 

אספה כללית. 4.9.1965.

 1. הוחלט על בניית מרפאה ומסירת העבודה לסולל בונה.
 2. הסדר השמירה: בסוף כל חודש תתפרסם רשימה לחודש הבא, שיכלול את כל החברים, לפי רשימת סידור העבודה, לשמירה ב- 3 לילות. על כל חבר שרוצה להחליף את התור בעצמו למצוא מחליף.
 3. פניית אביבה עברי להתקבל. הוחלט להמשיך איתה את המגע ולהזמין אותה לביקור במקום.
 4. לאחר שבית החינוך הודיע לנו שרינה יוגב תעבוד חצי שנה ללא תשלום, הובא הדבר לדיון נוסף באספה, ואושרה עמדת המזכירות, שיש לקצר את התקופה הזאת לרבע שנה, ומאחר שרינה התחייבה לעבודה לשנתיים רצופות, לאשר את יציאתה.
 5. נמסר על המו"מ בקשר לקליטת נח"ל להכשרה אשר יצטרף אח"כ לתל קציר. אושר קבלת הנ"ל בחודש מאי, במידה ותל קציר יחליטו שהגרעין ילך קודם להיאחזות.
 6. הוחלט שכל חבר הרוצה ללמוד באולפן תל חי צריך למסור מזמנו רבע מהזמן שהוא משוחרר מהעבודה לשם כך. דבר זה יסתכם בכ-3 ימי עבודה לחבר בעונת הלימודים.

 

אספה כללית. 25.9.1965.

 1. נבחרה סדרנית: עפרה פ (פימנטל).
 2. נבחרו לועדת חברה. חנן פ. (רכז), אליהו ט, רוזין, אניטה, חיים ס,עסיס (ניסים).
 3. נדחתה בקשתו של ראובן קליפא להתפטר מריכוז הבניה, והוחלט לברר בחוג אחר מצומצם באיזה אמצעים לנקוט כדי לקבל עליו,
 4. נדחתה בקשתו של אריה גל להתפטר מהחצרנות.

 

אספה כללית. 9.10.1965.

קבלת אביבה עברי. הוחלט שועדת הדירה והחינוך ידונו בעניין מבחינת האפשרויות הטכניות, ויביאו את סיכומיהן בפני האספה. עקב זה התפתח ויכוח על אפשרויות הקליטה והרצון לקלוט חברים חדשים, שלקחו בו חלק חברים רבים.

 

אספת חברים. 16.10.1965.

 1. החלפת רכז המשק. הוחלט לדחות את הדיון למשך חודש ימים. בינתיים קקטוס (שלמה יונש - ינאי) יעזור לרפי
 2. חנן אופיר התקבל לחברות.

 

אספת חברים. 13.11.1965.

 1. נבחרה לועדת חברה: שולה גל.
 2. נבחר לועדת ההסדר: חיים סלע.
 3. הוחלט בקשר לביקור הורים אצל ילדיהם שאינם חברים בקבוצה, שהקבוצה תיתן את הוצאות הנסיעה ל 2 נסיעות (כלומר נסיעה אחת של זוג) במשך שנה.
 4. בתוך קרן ועדת החברה בתקציבי הוצאות המחייה יהיה סעיף מיוחד לביקור חברים (צעירים) אצל בני הזוג שלהם לעתיד, להוצאות נסיעה לשם.
 5. אושרה לעזרא בבאי חופשה לתקופה של שנה.
 6. הוחלט שועדת חברה יחד עם המזכירות תקבע נוהל כיצד לנהוג לגבי הוצאות שנגרמות לרכב שכור ע"י חברים לצורך טיול. קביעת שתי הועדות האלה תקבע גם לגבי העבר (מקרה שטרם הוסדר).

 

אספת חברים. 20.11.1965.

 1. רכז המשק הודיע על הסדר תיקונים בנגריה. בגלל העבודה הגדולה במועדון תעבוד הנגרייה לעת עתה רק יום בשבוע בתיקונים. כעבור זמן מה יכנס דוד מור לעבוד בנגרייה, ואז הוא יעבוד בעבודת תיקונים לפי הצורך.
 2. הוחלט שמשה ארד. ימשיך לעבוד בעבודתו הנוכחית במנהל ההדרכה.
 3. הוחלט לאפשר לרות א. הכשרה כמורה לאומנות.
 4. הוחלט לאפשר להורי החברים, שיכולים לממן זאת בעצמם לקנות להם שיכון במתכונת כפי שנהוג במשק.

 

אספה כללית. 27.11.1965.

 1. אושרה פנייתו של אוריאל בן אריה להתגייס לחיל האוויר. עם כך הודגש פעם נוספת, שיש בכל מקרה שחבר רוצה להאריך את שרותו מעל הזמן הרגיל, לקבל מראש את אישור הקבוצה.
 2. נמסר דו"ח הגזבר: על המצב הכספי. נחתם הסכם עם סולל בונה לבניית המרפאה ו- 4 יחידות שיכון, להם קיבלנו הלוואה לשיכון עולים בסך 9000 ל"י ליחידה.
 3. בחירת ועדות:

ועדת תרבות: ירי (ירמיהו סביר), צבי אליאש, מרים ב.ל, איתן ילינק, ג'ני הרץ, חוה ינאי, ועזרא בבאי.

ועדת בניה: ראובן קליפא, שלמה (קוגל), רפי לוי, צבי אליאש, יהושוע (פוגל), עופרה.

ועדה  להכוונה מקצועית: דוד ז (זוננפלד), קקטוס (שלמה יונש - ינאי), אסתר מנצ'ר, שולה גל, אברי יוגב, יעקב הרץ.

ועדת קליטה: ראובן גדרון, רוזין קליפא, בטי שברק, נסים דהאן.

     "     בריאות: לודי כהן, לילו טל, חנה בקרס.

     "     אימוץ: זאב ברגר, יצחק פ (פימנטל), אסתר הורנסקי, ראובן קליפא.

     "     קשר: בינה (רוזנברג), יעל דאי, רותי גל, זאב שהם.

     "     ספורט: אברהם ברומט, מרים ב.ל, תרצה ב.א.

     "     ביטחון: גדעון שלח, צבי נ (נעם), נסים ע,סיס מרכזת בתי ילדים.

מרכזת בתי ילדים: על ועדת המינויים להביא הצעה.

סדרניות: עופרה פימנטל, קפסי (רות גוטפרוינד). על ועדת המינויים להביא חברה שלישית. על מועצת החינוך לדון אם אפשר להציע מטפלת.

מועצת חינוך: דוד ז (זוננפלד), אבי (אוסטרר), יצחק פ (פימנטל), מרכזת בתי ילדים, רות קגל, חוה שלזינגר, מרצ'ק, דב רינגל, חדווה פלד, מרכז הגיל הרך.

רכז משק: קקטוס (שלמה יונש - ינאי) יחליף את רפי וינמן.

מזכירות: דוד ז (זוננפלד), קקטוס (שלמה יונש - ינאי), הגזבר, רכז העבודה, גדעון שלח, אברי צור. על ועדת המינויים להביא הצעה אם יש לצרף חבר או חברה של ועדת חברה ו, או אם יש לצרף את מרכזת בתי הילדים. הובאה הצעה שחברה חייבת להיות במזכירות.

רכז העבודה: לפי דרישתו של יעקב ב.ד. ג, הוחלט שוועדה מיוחדת שרפי (וינמן), ירכז אותה, תדון בבעיות תפקוד וסמכות של רכז העבודה. בוועדה זו יהיו כמה מחברי המזכירות ורכזי הענפים. את מסקנותיה עליה להביא בפני האספה תוך 3 חודשים.

 

אספת חברים. 4.12.1965.

 1. רפי מוסר דו"ח על ישיבת רכזי הענפים, שדנה על תפקידיו וסמכויותיו של רכז העבודה, בה סוכם ברוב קולות מכריע, שכל העניינים השוטפים של העבודה, יכריע הסדרן. יש להפעיל את וועדת העבודה שאינה תלויה במזכירות.
 2. יעקב ג. נבחר לרכז העבודה לשנה.
 3. וועדת ההסדר הביאה את דרישתה של משפ' גוטפרוינד לאפשר מכספי השילומים שנמסרו לקבוצה נסיעה לחו"ל גם לילדיהם. אחת הטענות של המשפחה הייתה, שכל זמן שאין איסור על כרטיסי מתנה לחו"ל, אין לאסור את הדבר הזה, כשהוא שולם מכספי השילומים. הוחלט להקדים להחלטה בדרישתם דיון על עניין כרטיסי המתנה, הן לחברים והן לילדים.

 

אספה כללית. 11.11.1965.

 1. הוחלט לקבל את יוסף כהן כמועמד (שלב א.).
 2. הוחלט שדני יחליף את עזרא ב, כרב"ש.
 3. רכז העבודה הביא ליבון בעיית כ"א במטבח.
 •  הוחלט שכל בן חוזר מהצבא או משנת שירות וכל בעל תפקיד שסיים את תפקידו בפנים או מחוץ למשק או בכל איש העוזב את ענפו, יעבדו 3 חודשים בחדר האוכל.
 •  חודשה ההחלטה הקיימת שכל חברה שטרם עבדה שנה במטבח, חייבת שנה אחת לעבוד במטבח.
 • הדיון יימשך באספה הבאה.

 

אספה כללית. 18.12.1965.

 1. רכז החברה הודיע על עזיבתה של משפ' לשם.
 2. הוחלט להנהיג תורנות לעבודה במטבח אחה"צ, אשר תכלול את כל החברות. התורנות תופעל לאחר שועדת העבודה ביררה את כל הפרטים הקשורים בכך עם עובדות המטבח, ברוח הדברים שהושמעו באספה. במידה ולא תושג הסכמה, יוחזר העניין לאספה. נדחתה ההצעה להכליל בתורנות זו גם את החברים.
 3. בחירות

ועדת דירה (בתל אביב): אליהו טאוס, תרצה בן אריה.

 ועדת בריכת שחייה: קקטוס (שלמה יונש - ינאי), דני, רפי לוי, ראובן קליפא, שלמה (קוגל).

ועדת עבודה: יעקב גולדברג, קקטוס (שלמה יונש - ינאי), נעים, הסדרנית, מרכזת בתי ילדים.

כסדרנית עבודה: נבחרה שושנה ילינק.

כחברת מזכירות נבחרה חוה י.

לועדת הקליטה נבחר מיכאל בן דרור.

ועדת מועדון: ירי (ירמיהו סביר), לילו כ, שלמה (קוגל), ראובן קליפא, מרצ'ק ולילו טל.

 

תאריך מאמר מקורי
31/5/2016
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!