יומן דווארה דצמבר 1940 - דוד זוננפלד
עמוד 1  הקדמה

יומן זה ישמש אולי פעם זיכרון לקבוצה בליפט הקטן והאוהלים האלה, בהם גרו הראשונים שיצאו ל"דווארה", כשתהיה פעם נקודה נאה ליד חופי הבניאס. ורצוי שנרשום גם היום כמה מהדברים, שהקדימו לעליה הזאת. כדאי היה גם אולי לכתוב על המשא ומתן הפוליטי, שהתנהל לפני העלייה ובעתה, ושיתנהל בוודאי גם אחרי כן במוסדות בירושלים ובתל אביב, אך אין הדבר ביכולתנו כיוון שרק זה היה ספר שלם, והסיבוך הפוליטי הזה יתבטא לבטח גם לעיתים קרובות כשנרשום כאן על חיי הפלוגה הראשונה ב"דווארה".

כשעמדה ההתיישבות על הפרק באופן אקטואלי העבירו כמה חברים למשקים בחולה, כדי כבר להכיר את הסביבה, את האנשים בעלי ההשפעה, ולראות את התנאים בחקלאות. בזמן העברת האדמה לידי קק"ל והתחלת החריש נמצאו בחיאם אל-ואליד: מרדכי (לוונו), יורם (רוזנברג), אריה אנגל ודוד זוננפלד. בקבוצת דן היו צבי נועם וחנן הרצפלד, בדפנה, (כמשתתף בקורס משקי) ראובן רוזן.

לאחר שהמצב בהעברת האדמות כמה פעמים השתנה, קיבלנו ביום 25 בנובמבר הודעה, שב-27 לחודש היינו צריכים להתחיל לחרוש. מאז התחילה תקופת העבודה הרגילה שנפסקה עם הגשם, אך שהתחלנו בה שוב באופן אוטומטי, כשמצב האדמה אפשר את זה. יום-יום יצאנו לדווארה מחיאם אל וואליד וחזרנו שמה בערב, ובמשך הזמן התברר שבלתי אפשרי הדבר ומוכרחים להתקרב יותר למקום. הוחלט אז להעביר מנטעים ליפט וכמה אוהלים למשק המשותף בלזזה, אך בזמן שהגיעו הדברים מנטעים הוחלט בין החברים כאן שנקים מחנה עבודה על אדמות דווארה גופה. מאוד השפיעו להחלטה זו נוח סונין מקק"ל ואנשי ועד גושי, נחום הורביץ ומשה אליוביץ'.

התפקידים בין החברים היו מחולקים בצורה כזאת: מרדכי כפלח וטרקטוריסט, יורם כבן אדם שצריך היה להיכנס לענף הפלחה וללמוד את עבודת הטרקטור, אריה כשומר שדות ואחראי לביטחון ודוד כמרכז וגזבר, שביחד עם זה נקבע על ידי הקבוצה כמוכתר בנקודה העתידית, והיה צריך להכין את עצמו כלפי תפקיד זה. הוחלט מנטעים להעביר את קרה למקום כמבשלת, והיא באמת הגיעה כמה ימים לפני העלייה. בקשר עם ראובן עוד לא הייתה כוונה ברורה, כי חשבנו שמספר זה של אנשים יספיק בשלב שכזה.

כשהעבירו את הליפט מנטעים ירד גשם חזק והחלטנו לחכות כמה ימים. 

סוף-סוף החלטנו ב-19 בדצמבר לנסות להעביר את הליפט מכפר גלעדי לדווארה.

עמוד 2

19 בדצמבר 1940

אמש מרדכי קיבל הודעה להעביר את הליפט מכפר גלעדי לדווארה. הוא צריך היה להיפגש עם קרה, ראובן וחנן בחלסה. צבי נסע ל"לזזה" בקשר עם קניית בהמות עבודה.

הטרקטור יצא בשעה 6 מחיאם אל-ואליד והגיע לחלסה ב-9, אחרי שלקח את הפלטפורמה ממחנה נעמא של כפר גלעדי. קרה וראובן היו בחלסה, חנן חיכה בכפר גלעדי, לשם הגיע ב-10. בעזרת ותיקי כפר גלעדי הצלחנו להרים את הליפט על הפלטפורמה במשך שעתיים. יצאנו ב-12.15 ואחרי נסיעה מלאת פחד הגענו לחלסה ב13.30 אחה"צ. שני הקילומטר סולנג בתוך חלסה נסענו במשך שעתיים. אריה נשאר לבדו בדווארה וב-1.30 הגיע גם נוח סונין שמה ושניהם חיכו להגעת הטרקטור, אך לא בא. ב-3 אריה יצא לקראת הטרקטור ופגש בו בסוף הסולינג. אחרי הסולינג התחילה פרשת הבוץ. אחרי 200 מטרים העגלה שקעה עד מעל הצירים והטרקטור לא יכול היה להוציאה. בנוכחות של קהל רב של ערבים ניסינו בטוריות לחפור דרך לגלגלים אך לשווא.

ראובן רכב לדווארה למסור לנוח על המתרחש וגומר את רכיבתו בסלטה מורטאלא לרגלי שמעון מקלר שבא לראות את התקדמותנו בעבודה, יחד עם צבי, ושאל "מי הקאובוי הזה"? בינתיים בבוץ החלטנו לרוקן את הליפט כדי להפחית את המשקל. דאגנו לשמירה על הדברים כלפי הקהל, וסרג'נט פטל ממשטרת חלסה, שהזדמן מגרש בתנועות יד את המסתכלים לכל הצדדים.

הטרקטור סוחב את הליפט הריק עד עבר הבוץ, ואנו שוב מכניסים את כל הדברים לליפט. אוהלים, ארגזי-פרודוקטים, מיטות, בלוקי בטון, עצים, ירקות, וכ"ה. בינתיים נעשה חושך ובניצוץ האחרון של אור היום נפגשים אנו בשלושה רוכבים: ראובן, צבי וחנן. קרה עלתה על סוסו של נוח, שהולך בצעדי צב לפני הטרקטור ומאיר בפנס על מעטפה לבנה את הדרך. יורם וחנן הולכים מצדיו של הליפט ותומכים בקרשים ארוכים. ראובן מאכיל את החברים שצמו מהבוקר, בפרוסות לחם מוכנות אל תוך הפה.


על יד נעמא, הרגע המסוכן ביותר, העגלה נכנסת לתוך תעלה והליפט עומד בזווית של 45 מעלות כלפי פני הקרקע. כולנו פחדנו פן ייפול אך בנס הוצא.

 

100 מטרים לפני הגשר הטרקטור סירב לעבוד מרוב התמסרות ואנו צריכים להשאיר את הליפט למחרת באותו המקום. השעה הייתה 9 בערב. ראובן נשאר בליפט עם שומר ערבי, כל יתר האנשים מתאספים מתחת ברזנט, המכסה 3 טרקטורים, לארוחת ערב ולמנוחת לילה בדווארה. אחמד אסלח מכין קפה ואנחנו מחזקים את ליבנו בכוסית ערק. על שקים אנו שוכבים לישון. רק נוח שומר על נפשותינו, לאור מדורה עצומה שבוערת כל הלילה. 


עמוד 3


20 בדצמבר 1940

בבוקר מיד אחרי ההשכמה הביא מרדכי עם הטרקטור את הליפט למקום הנקבע, על יד חופי הירדן, במקום בו מתחבר החצבני עם הבניאס, והקמנו את הליפט ואת שני האוהלים. הטרקטור חרש תלם מסביב המחנה, ועזר לטרקטור של חיאם –אל וואליד להידלק, אחרי שעתיים הצליח בזה. אריה רכב לנעמא, כדי להביא את המכונאי של כפר-גלעדי, שלא בא. ראובן חזר לדפנה ובדרכו שלח מברק מכפר גלעדי לנטעים, שהגענו עם הליפט בשלום לדווארה. ע ל י נ ו ....  ב-11 ביקר משה אליוביץ' ועוזב אחרי שיחה קצרה עם נוח שוב. אחריו מגיע עמיחי קרול, סרג'נט כפר גלעדי, לסדר רשימות על מצב הביטחון. לעזרת עבודה מגיעים שני חברים מחיאם-אל-וואליד. בינתיים בא הטרקטוריסט של כפר גלעדי ורצה לקחת את הטרקטור. אחרי ויכוח סוער הוא מחליט לנסוע, אך מגיע רק עד למאתיים מטר אחרי הגשר, כי לא היה לו נפט. אריה מזמין ביצים וחלב בכפר. עייפים אני שוכבים לישון, מלובשים, על המחצלות, 5 איש באוהל יחד עם השומרים הערביים. בשמירת לילה על ה–נקודה החדשה- נשארים צבי ויורם. הטרקטור של חיאם נסע הביתה. - כמאל אפנדי - ביקר אצלנו.


21 בדצמבר 1940

החריש נמשך. בבוקר השכם הגיעה עגלה מחיאם עם כלי עבודה וצרכי מזון. פרנס (ואן-דר-הורן frans) גם כן מגיע בעגלה זו ובמילים הראשונות מאחל לנו הצלחה רבה. אנו חופרים דרך לירדן כדי להקל על עבודת העלאת המים וחצץ. בעזרת פרנס מתכננים תכנית להקמת אורווה. אחרי הצהריים מתחיל לרדת גשם. פרנס חוזר לחיאם. לפני הגשם בא ערבי, שקורא את צבי באופן דחוף ללזזה, כדי לדאוג לסידור בהמות העבודה שלנו. צבי רכב על  -ראשונה- אחת הפרדות שכבר לנו כאן, יחד עם הערבי ללזזה. אחרי גל הגשם הראשון מגיע שליח מחיאם ומביא ידיעה, שעל אריה לבוא באופן דחוף לכפר גלעדי. אריה מנסה לקבל בהמה, אבל לא מצליח בגלל הגשם. ניסינו להתקשר באיתות עם חיאם, ללא הצלחה. בשמירת לילה חנן ואריה. מרדכי נסע לדפנה.


22 בדצמבר 1940

ב-4 בבוקר נשמעו צעקות מהגשר, שעל אריה תיכף לבוא לכפר גלעדי. בגשם שוטף אריה יוצא. יורם ונוח סידרו בית שימוש. ב-12 אריה חוזר ומוסר את הפקודה לעזוב את המקום. אחרי ויכוח ארוך הוחלט לפי רוב (בעד-5, נגד-1) ואחרי הסברה יתרה מצד נוח, למלא הפקודה. בינתיים הגיעו צבי ופרנס. אנו מתפזרים: קרה, יורם וחנן לחיאם, אריה שרכב לדפנה. נוח ופרנס נשארים

 
עמוד 4

וממשיכים בהקמת בית השימוש. בערב מגיע דוד שהביא מיטות מדגניה, ורתמות מטבריה, חולה באינפלואנצה. נוח ופרנס סיפרו את כל המעשה מהימים שעברו ואמרו לו למחרת לנסוע לנטעים כדי לברר עם הבא-כוח את הבעיה בקשר עם פקודת פירוק המחנה. פרנס ונוח בשמירת לילה. 23 בדצמבר 1940


דוד ואריה ומרדכי (מדפנה) נוסעים לטבריה. צבי ללזזה, חנן, יורם וקרה חוזרים למחנה וממשיכים בעבודות. נוח נוסע במשך היום לטבריה. מתחילים לבנות את האורווה ממחצלות. הגשם נפסק. פרנס נסע שוב לחיאם. צבי חוזר מלזזה בלי פרדות.


24 בדצמבר 1940

יהושוע מגיע (מורה לערבית), ועוזר לקרה בסידור המטבח. גם משה מחיאם בא, כדי לעזור בעבודה, הקמת האורווה וחפירת עמדות. בערב מאוחר מגיע אריה מטבריה יחד עם נוח. יהושוע ומשה נשארים ללון.


25 בדצמבר 1940

צבי ומשה (מחיאם) נסעו ללזזה, כדי לקחת את העגלה החדשה שלנו. הנסיעה הייתה קשה מאוד, ומאוחר הגיעו הביתה, אחרי ששקעו כמה פעמים. חנן ויורם עבדו על החצר. בערב באו הפרדות (חמש). גם נוח בא, וכולם גמרו אחת-שתיים את האורווה ממחצלות והכניסו פנימה את הפרדות. אחרי ארוחת הערב כל אחד מאתנו לקח פרדה והובילה למשקה הראשון על-יד הירדן.


26 בדצמבר 1940

צבי ומשה נסעו לחיאם כדי לקחת את הבוקר מהתיקון, נתנו להם לחכות עד מאוחר אחרי הצהריים. יום מקולקל. בערב דיברו על זה שנחוץ לנו עוד שני בחורים והוחלט שנוח יטלפן על זה מחר תל-אביבה (ל-לוי).

27 בדצמבר 1940

כל היום עבדו בתיקון הדריל, אך בכל זאת לא הצליחו ולא יכלו לעבוד בו. אכלנו מאוחר מאוד בצהריים כי לקרה פנצ'ר עם הפרימוס. משה עוד אצלנו וגם נוח על פי רוב כאן.

28 בדצמבר 1940

היום זרענו לפעם הראשונה פול בזריעת יד, והספקנו לא יותר מ-3.5 דונם. קרה נסעה עם משה לחיאם לקחת חפצים, מעט סולר ומחרשה. שלושה אנשים מדפנה באו, כדי לחרוש את השטח הדרומי מן הדרך. הם הביאו איתם את הטרקטור, ועל גמלים את האוהל וכ"ה. הם אכלו כאן.

29 בדצמבר 1940

זרענו היום 10 דונם פול, ירד קצת גשם והפרדות החדשות אינן רגילות לעבודה, עשו לנו הרבה קונצים. גמרנו בגדר הדוקרנים מסביב למחנה.

עמוד 5

30 בדצמבר 1940

יום גשום ואין הרבה עבודה. גמרו באורווה.

31 בדצמבר 1940

היום שוב גשם ולא עבדנו. מנטעים בהרבה זמן לא שמענו שום דבר. 

תמה שנת 1940 - המשך יבוא

דפדוף ביומן הסרוק


לדפדוף קדימה או אחורה יש להתקרב עם העכבר אל הקפל בפינה השמאלית התחתונה וללחוץ.
מומלץ לצפות במסך מלא.
משתמשי טלפון סלולרי שימו לב: ניתן לדפדף רק בלחיצה על "מסך מלא". אם לא עוברים למסך מלא התצוגה יוצאת משובשת.


תאריך מאמר מקורי
5/12/2017
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!