לקראת הצבעה על תקציב הנוי

לחברים שלום

תוך לחץ זמן שנכפה עלינו ולמעשה כבר אחרי שההצבעה בקלפי התחילה, אנו מבקשים בכל זאת להביא לציבור את דעתנו על ההצעות העומדות להצבעה בעניין תקציב הנוי.


כידוע, הנהלת הקיבוץ הביאה לאסיפה הצעה שהקיבוץ לא יסבסד יותר את סעיף הנוי ושהתקציב שהוחלט עליו בוועד המוניציפלי, יהיה הסכום השנתי שיעמוד לרשות הנוי לניהול הענף בקיבוץ ובהרחבה

צריך להבין את משמעות ההצעה הזאת : פירושה המעשי הוא חיסול ענף הנוי בקיבוץ.

באסיפה גלית מסרה שנעשתה פניה  ל-5 קבלני נוי שונים במטרה לקבל הערכה של עלויות ניהול הנוי על ידי קבלן חיצוני – ומתוך ההצעות שהתקבלו הזולה ביותר מדברת על סכום גבוה פי שלושה מזה שהוקצב ע"י הועד המוניציפלי.

המסקנה מכאן ברורה : בתקציב שיעלה היום לקלפי אין כל סיכוי לקיים נוי סביר בקיבוץ.

עלינו להוסיף שהביקורת על מראה הקיבוץ כיום קיבלה ביטוי באסיפה והיא חריפה ביותר. מעולם לא זכור שבעבר שדה נחמיה גלשה לקטגוריה של קבוץ מוזנח, מכוער ולא מטופח כפי שהמצב מצטייר כעת בהשוואה לקיבוצים אחרים. בפינות רבות שוררת עזובה, התחזוקה בשפל המדרגה ושטחים שזקוקים לשנטוע  והשקייה מחכים לכך כבר שנים.היו כמה עקרונות שסימנו לנו כמטרה כאשר דנו לפני כמה שנים יחד עם אנשי ההרחבה על מהות החיים בישוב, ובהם חינוך טוב וערכי, איכות חיים, ביטחון, ועוד – וביניהם גם מראה הישוב וטיפוחו.


בל נוותר על רצוננו לחיות בישוב שאנו גאים לחיות בו גם בגלל מראהו החיצוני . אנו מציעים להצביע בעד תקציב מוגדל לנוי וחיפוש דרכים אחרות לשיפור הטיפול בנוי והחזרת עטרה ליושנה.

 

                                                יהודה, יגאל וחברים נוספים שאכפת להם.

 

תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!