מראה מקום 14 - 2009 - גלית שלח

 

‏‏‏‏‏‏‏‏24/05/2009

לחברי שדה נחמיה שלום, שניים כבדים הפעם,

ניהול הכסף

אני חשה תרעומת קבועה בקרב הציבור בכל הקשור לניהול כספיו.

משפטים כמו "הר הכסף" "הפסדים בבורסה"  "למי שומרים את הכסף " נשמעים תדיר.

המקור לתרעומת זו הוא אי ידיעה. אי ידיעה זו נובעת מחוסר יידוע של הציבור באשר לכספים הנמצאים ברשותנו, ולנעשה בהם.

"כל שנה כולם נמסר לציבור מאזן" אינו יידוע מספק ומשמש כעלה תאנה בלבד.

שמרנות, זהירות, חסכנות ושמירת הקלפים קרוב לחזה הם מסורת מושרשת אצלנו,

זו מקבלת את ביטויה גם באופן שיתוף הציבור במידע או יותר נכון באי שיתופו.

לאחר ביקורת זו עלי לעצור ולומר כך,

מערכת הכספים שלנו מנוהלת שנים באחריות מרשימה!!

התנהלות זו והידיעה כי אנו בידיים טובות מספקת לכולנו תחושת ביטחון ויציבות.

מעולם בכל שישים שנות, לא נחשד איש מהם בעשייה לביתו או ב"שחיתות שלטונית", נהפוך הוא, יושרם, נאמנותם, מניעיהם ומסירותם של העוסקים בה אינם מוטלים בספק.

דומני כי הידיעה שכל אחד מהם פועל לטובת הכלל ולא לרווחתו האישית נמצאת בקונצנזוס,

הפגם היחיד הוא כי היא אינה משתפת את הציבור ובכך נוהגת חוסר שקיפות,

התוצאה של חוסר שקיפות  - אי אמון.

כך, באופן פרדוקסאלי, מערכת המנוהלת לאורך שנים באופן מעורר הערצה אינה זוכה לאמון הציבור אותו היא משרתת.

ברור כי לא ניתן לנהל את ענייניו הכספיים של הקיבוץ באסיפה, מדובר במקצוע שיש להבין בו על מנת לקבל החלטות.

בנוסף, כאשר מוסרים מידע מוסרים אותו ל כ ו ל ם ולכן יש לנהוג בו בזהירות.

עם זאת, עלינו למצוא את שביל הזהב,

יתכן כי מידע שיימסר באופן שונה, מלל פשוט על פני טבלאות בתכיפות רבה יותר,

יזכה את הציבור במידע המגיע לו מחד ומאידך ממלאי התפקידים יזכו בהערכה המגיעה להם.

 

ואם אנחנו בסביבה,

 

דמי עזיבה:  קיבלנו החלטה לפיה אנו מחלקים כספים אלה לחברים על פני תקופה של 10 שנים אך "בכפוף למצב הכספי של הקיבוץ שייבדק מידי שנה".

הסייג של "בכפוף למצב הכספי" משמעו דירוג סדר עדיפויות.

כאשר מדובר בסדר עדיפות הדעות כמובן חלוקות, ישנם אלה הסבורים כי מדובר בהתחייבות מוסרית של הקיבוץ ופירעונה קודם לכל הוצאה/השקעה אחרת,

מאידך יש הסבורים כי אין בהתחייבות זו שום דבר "מקודש" וכי רשאי הקיבוץ להחליט כל שנה מחדש על מיקומה בסדר העדיפויות.

דיון עקרוני התנהל בוועד ההנהלה והדעות בו היו חלוקות כמו גם בקרב הציבור.

על מנת לאפשר לציבור להביע את עמדתו בנושא זה מחד אך מאידך באופן אחראי ושאינו מנותק מן התמונה הכספית הכוללת, סוכם כי מידי שנה סעיף דמי העזיבה יוצג בדיוני התקציב במסגרת תוכנית מקורות ושימושים ויגיע לדיון ולהחלטת הציבור.

 

                                                                                                           

                                                                                                            גלית

תאריך מאמר מקורי
24/5/2009
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!