מראה מקום 15 - 2009 - גלית שלח


11.06.2009


לכולם שלום

 

משוב על ממלאי תפקידים

בוועד ההנהלה הוחלט על ביצוע סקר לבדיקת רמת השירות שמספקים ממלאי התפקידים ושביעות רצון הציבור ממנה.

הסקר אותו אנו מציעים הוא כלי ענייני, יעיל ומנומק לבחינה מובנית של שביעות רצון הציבור, באופן שניתן יהיה להפיק ממנו לקחים וליישמם.

משוב זה נערך ע"י גורם חיצוני מקצועי ואובייקטיבי ובשיתוף פעולה מלא עם הנבחנים.

כל שנה יבחנו כ - 10 ממלאי תפקידים ותוצאות המשוב יימסרו במלואן לכלל הציבור.

בשום פנים ואופן אין המדובר בפלטפורמה ל"חיסול חשבונות" או במתן לגיטימציה להשתלחות פרועה.

מטרות המשוב:

         א.         לאפשר לאנשי הישוב לתת לממלאי השירות משוב הוגן ועדכני על איכות השירות ועל מידת שביעות רצונם ממנו וכן להגיד תודה ציבורית למי שמגיע.

         ב.         לגרום לכך שעל סמך המשוב וכתוצאה ממנו, רמת השירות תעודכן, תשופר ותתייעל.

          ג.          לחזק את תודעת השירות אצל נותני השירות ואצל מקבליו.

         ד.         לייצר כלי למעקב תקופתי על רמת השירות הניתן לציבור.

         ה.         לייצר בסיס מידע אובייקטיבי והוגן שיאפשר כמוצא אחרון, לקבל החלטות ביחס לשינוי בהגדרת תפקיד או המשך התפקיד של נותן/ת השירות.

          ו.          לסייע לממלאי התפקידים לשפר את רמת השירות ע"י שמירת קשר רציף בינם לבין ציבור מקבליו.

 

מבצע הסקר: הלל אפרת (חבר קיבוץ שמיר) יועץ ארגוני למעלה מ- 25 שנה ובעל תואר שני בתחום מאוניברסיטת ת"א.

 

גיבוש שאלות הסקר וניהולו: השאלות שיכללו בסקר יוכנו בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם ממלאי התפקידים והציבור כאחד.

השאלות תתייחסנה לתחום האחריות המוגדר של ממלא התפקיד ולנושאים שיש ביכולתם להשפיע על תוצאותיהם.

בצורה זו הסקר יעמוד בקריטריונים של הוגנות כלפי ממלא התפקיד ורלבנטיות כלפי נותני השירות ומקבליו כאחד.

שאלות הסקר יתייחסו בנפרד לכל פעילות ופעילות.

נתוני הסקר ינותחו ע"י גורם מקצועי מתחום הסטטיסטיקה.

עם קבלת התוצאות, הנסקרים יקבלו אותן ראשונים ולאחר הערותיהם, הן יוצגו במלואן לציבור.

 

ממלאי תפקידים שייסקרו השנה: ניהול קהילה, ניהול עסקי, ניהול מש"א, יו"ר הנהלות, גזברות מזכירות טכנית, השכרת דירות, מרפאה, נוי.

זוהי קבוצת הנסקרים הראשונה, הבחירה בה היא בגין השימוש הרחב והמשמעותי שעושה הציבור בשירותים שהיא מספקת.

 

טיפול בתוצאות:

התוצאות תפורסמנה לציבור כולו ולאחר מכן, הגופים הרלבנטיים יפעלו, במידת הצורך, לתיקון או שינוי בהתאם לממצאים.

אנו מניחים שהנסקרים עצמם וביוזמתם יעזרו במידע שיקבלו (באמצעות התוצאות) להכנסת שיפורים או שינויים נדרשים באופן מילוי תפקידם.

 

לוח זמנים: השלמת התהליך כולו - סוף שנת 2009.

 

מערכת היודעת כי תפקודה נבחן באופן שוטף תשאף להשתפרות מתמדת.

הכוונה היא להטמיע משוב זה ככלי שגור בניהול המערכת ובכך לשמר אותה ערנית.

 

 

                                                                                                                        שבת שלום                                                                                                                                גלית

תאריך מאמר מקורי
11/6/2009
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!