ספרים

הגדת שדה נחמיה - פסח 1970

תאריך פריט 3/4/2017

תיק השליח יצחק שלח מסמכים בנושא הדרכה.

תאריך פריט 19/2/2017

תיק השליח יצחק שלח מסמכים בעברית חלק ב'

תאריך פריט 19/2/2017

תיק השליח יצחק שלח מסמכים בעברית חלק א'

תאריך פריט 19/2/2017

איגרת לשליח ולחבר בגולה 1947

תאריך פריט 31/1/2017

תיק שליח יצחק סלייפר 1946-1948 מסמכים נבחרים בעברית

תאריך פריט 26/1/2017

עלונים 1968-1969

תאריך פריט 19/11/2016

עלונים 1967

תאריך פריט 19/11/2016

עלונים 1966

תאריך פריט 19/11/2016

עלונים 1965

תאריך פריט 19/11/2016

עלונים 1964

תאריך פריט 19/11/2016

עלונים 1963

תאריך פריט 19/11/2016

ספרים 1962

תאריך פריט 19/11/2016

עלונים 1961

תאריך פריט 19/11/2016

עלונים 1960

תאריך פריט 19/11/2016

עלונים 1959

תאריך פריט 19/11/2016

עלונים 1957-1958

תאריך פריט 17/11/2016

עלונים 1954-1956

תאריך פריט 2/11/2016

עלונים 1949-1953

תאריך פריט 19/9/2016

מבנים לשימור בשדה נחמיה דצמבר 2015

תאריך פריט 16/9/2016