דיווח לחברי האגודה המוניציפאלית - דודו אברהם - ינואר 2014

השנה האזרחית הקודמת הסתיימה לה והתחילה לה שנה אזרחית חדשה המאופיינת בשלב זה במזג אויר אביבי המשתלב היטב עם אופק חיובי מבחינת האגודה. האופק החיובי נובע בין השאר מהתקדמות האגודה מגרעון שוטף של כ-90,000 ₪ בשנת 2012 לעודף תקציבי שוטף צפוי של כ- 70,000 ₪ בשנת 2013, מבלי לפגוע בהיקף השירותים הניתנים ואף בהגדלתם. התודה והברכה לכל מנהלי הפעילויות שבזכותם הושגה התקדמות חשובה זו.

בתקופה הקרובה נתכנס כולנו לדון בהצעת תקציב האגודה לשנת 2014 שיומלץ ע"י ועד ההנהלה.

 

כמקובל, אדווח בדף מידע זה על החלטות ועד ההנהלה ואדווח גם על הנושאים העיקריים הנמצאים על סדר היום שלנו, כדלקמן:

 

1. הרחבת השותפות במערכת החינוך בגיל הרך:

 

ועד ההנהלה של האגודה מוביל מזה כחצי שנה תהליך יסודי אשר בבסיסו מונחת תפיסה של קהילה המנהלת את מערכת החינוך באופן עצמאי על פי חזונה, צרכיה ובהתאם ליכולותיה הכלכליות. התהליך נועד, בין השאר, לשמור על ייחודיות מערכת החינוך; מקצועיותה ושירותיה הרחבים האיכותיים ואף לפעול לפיתוחה בהתאם להחלטות שיקבלו בעתיד חברי האגודה; להקפיד על תקנים גבוהים ואיכות כוח אדם; לוודא את התאמת השירותים הניתנים לצרכי הגיל של ילדינו (רגשיים, פיזיים וקוגניטיביים) ולוודא את פתיחותה של המערכת לשינויים ולהתחדשות.
התהליך מתואם עם המועצה האזורית ואף זוכה לסיוע מקצועי וכספי של המועצה האזורית.

 

במהלך חצי השנה האחרונה פעלנו רבות בתחום, שי זיו שנבחר להיות הפרוייקטור של השלב הראשון של התהליך הכין דוח מפורט ומושקע, התקיימו דיונים מעמיקים רבים בוועד ההנהלה, חלקם בהשתתפות ממלאי תפקידים במועצה האזורית כולל ראש המועצה, הוגשה פניה למועצה האזורית בבקשה לסיוע ולביטחונות וכשהתקבלה תשובה מספקת החליט ועד ההנהלה של האגודה בישיבה שהתקיימה בתאריך 18.12.13 פה אחד להמליץ לאסיפה ולציבור להרחיב את השותפות במערכת החינוך בגיל הרך ולקבל את האחריות לניהולה כמערכת מאוזנת כלכלית החל מתחילת שנת הלימודים תשע"ה.


ביום שלישי השבוע יופץ מידע מפורט רב על התהליך שעברנו ועל התהליך שלפנינו
. כמו כן, הנכם מוזמנים להשתתף במפגש ההסברה בשיתוף הציבור אשר יתקיים ביום שישי 24.01.14 בין השעות 09:30 – 12:00 בחדר האוכל.

2. השכרות משנה בשדה נחמיה:

לאחר מספר דיונים בנושא, החליט ועד ההנהלה בישיבה שהתקיימה בתאריך 29.12.13 להוציא החל מחודש ינואר 2014 חיוב לכל משכירי הדירות אשר לוועד ההנהלה ידוע כי הם משכירים דירות, גם אם לא דיווחו על כך לאגודה, עבור חודש ינואר ואילך. משכירי הדירות מתבקשים לדווח לי על השכרת המשנה מייד עם החתימה על הסכם השכירות כדי שנוכל לחייב את המשכיר במס אגודה עבור השוכר/ים.

לתזכורת, להלן החלטת הקלפי שהתקיימה בתאריכים 03-04.03.2011 בנושא תשלום מס האגודה:

"חברי האגודה יחויבו במס האגודה הקהילתית ( מס מוניציפאלי ) ביחס ישר למספר הבגירים המתגוררים בבית באגודה השייך לחברי האגודה בחישוב מס' הבגירים לא יכללו ילדיהם של חברי האגודה המתגוררים עם הוריהם."

בירורים בנושא ניתן לקיים עם שרית פינטו בטלפון 04-6946914 או עימי בטלפון 04-6945101 או 050-5417289

 3. כלבים:

נושא חיות המחמד אינו יורד כרגיל מסדר יומנו.

 בעקבות תלונות נוספות מהציבור בתחום, כולל תלונה ישירה למחלקת התברואה במועצה האזורית, ובעקבות פניית מנהל מחלקת התברואה במועצה לאגודה בנדון, קיים וועד ההנהלה בישיבה שהתקיימה בתאריך 12.01.14 דיון נוסף בנושא. בישיבה זו דיווחתי כי בהתאם למדיניות שהוחלט בוועד ההנהלה בנדון, בנוסף לפרסומים כלליים לציבור, במקרים של תלונות ספציפיות כנגד כלב ספציפי עם זיהוי בעל הכלב, אני מטפל באופן פרטני מול בעלי הכלב.

 

בישיבה הנ"ל החליט ועד ההנהלה כי היות והפעולה בהתאם למדיניות הקודמת לא הספיקה, יתווסף מימד נוסף של הסברה וכן הוחלט לפנות למחלקת התברואה במועצה האזורית, להזמין באמצעותה לוכד כלבים ולהודיע לציבור על טווח של שלושה ימים אשר באחד מהם אמור להגיע לוכד הכלבים.


בעלי כלבים יקרים, הנכם מתבקשים להקפיד על לשון החוק ולמנוע מחיות המחמד שלכם להטריד ואף לפגוע בהולכי רגל שלווים וברוכבי אופניים נמרצים, בשעות היום וביתר שאת בשעות החשיכה בה המטרד מחמיר. דאגו בבקשה לקשור את הכלבים ביום ובמיוחד בשעות החשיכה.


כל מי שחש מאוים או מוטרד מכלב ספציפי, מוזמן לפנות אלי ואני אפעל באופן פרטני מול בעלי הכלב המטריד.


מצ"ב פעם נוספת לידיעתכם ולתשומת ליבכם, בעלי הכלבים, מסמך " אכיפה מנהלית על החזקת כלבים" מטעם מחלקת התברואה במועצה האזורית.

 

4. בטיחות בדרכים:


בעקבות דיווח של תושבים על מפגעי בטיחות בתחנת ההסעה בהרחבה הקהילתית הזמנתי את רמי שגב, ממונה הבטיחות במועצה האזורית ואת רוני יפה, השוטר הקהילתי לסיור במקום.


בסיור שקיימנו בתאריך 30.11.12 בשעה בה אוספים את הילדים לבית הספר, נצפו מספר הורים החונים בצורה מסוכנת לכאורה בתוך תחנת ההסעה ובסמיכות לה. השוטר הקהילתי שוחח עם ההורים הנ"ל, רשם את מספרי המכוניות שלהם ובכוונתו לבצע מעת לעת סיורים במקום ובמידת הצורך אף לרשום דוחות.

 

הורים יקרים, אנא שימרו על הבטיחות של הילדים והימנעו בבקשה מלהגיע עם רכבכם לאזור תחנת ההסעה. כמו כן, כלל הציבור מתבקש לנהוג כחוק ובמהירות נמוכה במיוחד בסמיכות לתחנות ההסעה בקיבוץ ולהימנע באופן מוחלט מחנייה על מדרכות בכלל, ובפרט להימנע מחניה על מדרכות בסמיכות לתחנות ההסעה.

 

5. העמקת יחסי הגומלין עם המועצה האזורית:

 

במסגרת העמקת הקשרים ויחסי הגומלין עם המועצה האזורית התבצעו ויתבצעו המהלכים הבאים:

 

א.      ביקור יו"ר מפעל הפיס וראש המועצה בשדה נחמיה:

בעקבות בקשתנו מהמועצה האזורית לסייע לשדה נחמיה בין השאר בקירוי מגרש הכדורסל, וכשלב נוסף בהעמקת הקשרים עם המועצה האזורית והסיוע שהיא מגישה בשגרה לשדה נחמיה, החליט ראש המועצה, גיורא זלץ לבקר יחד עם האלוף (במיל') עוזי דיין, יו"ר מפעל הפיס בשדה נחמיה. במסגרת הביקור הצגנו, משה אוחנה, איציק איתני ואני, ליו"ר מפעל הפיס את הצמיחה הדמוגרפית המרשימה בשדה נחמיה – כ-40 יח"ד חדשות שאוכלסו במהלך השנה החולפת, ביקרנו בצריף הירוק שם מוישלה אנוליק, מגדה עסיס ואילנה עמידור קיבלו את פני האורחים באופן מדהים בין השאר בקפה שהוכן על פתיליה וכלים מימי "אנו באנו ארצה", וסיימנו בסיור במגרש הכדורסל שם ביקשנו את סיוע מפעל הפיס בקירוי המגרש ובהפיכתו למגרש רב תכליתי. כולנו תקווה שהביקור יישא פרי – תקצוב הקירוי והשדרוג בסכום של כ-700,000 ₪. (אגב, שדה נחמיה נבחר להיות הקיבוץ היחיד בו התקיים הביקור – תודה לראש המועצה וליו"ר מפעל הפיס.)

 

ב.      ביקור ראש מנהל תכנון ופיתוח  במועצה האזורית והאגף לפיתוח יישובים במועצה האזורית:

במהלך החודש הקרוב מתוכנן ביקור בשדה נחמיה של  אורית דגני-דיניסמן ראש מנהל תכנון ופיתוח במועצה האזורית ונציגים נוספים של האגף לפיתוח ישובים במטרה ליצור היכרות הדדית בין היישוב לאגף ולתאם ציפיות בנוגע לצרכים ולתהליכים המתקיימים והמתוכננים להתקיים בשדה נחמיה כמו גם בבקשות שדה נחמיה לסיוע מהאגף לפיתוח יישובים.

 

ג.       ביקור החטיבה להתיישבות וראש המועצה בשדה נחמיה:

ביום ג' 28.01.13  מתוכנן ביקור של החטיבה להתיישבות של הסוכנות היהודית, ראש המועצה ואגף ישובים במועצה בשדה נחמיה. מטרת הביקור שהוגדרה ע"י המועצה האזורית - הכרות וחשיפה של עבודת החטיבה בישובי הגליל העליון. נבחרו שלושה ישובים בלבד ושדה נחמיה ביניהם. כולנו תקווה שבעקבות הביקור, תרחיב המועצה האזורית בסיוע החטיבה להתיישבות את פעילותה בשדה נחמיה בתחומים נוספים לאלו בהם היא מסייעת כיום כדוגמת הסיוע המוגש היום לשדה נחמיה בתחום הרחבת השותפות במערכת החינוך בגיל הרך.

 

אסיים בהזמנה נוספת של חברות וחברי האגודה להשתתף במפגש ההסברה בשיתוף הציבור אשר יתקיים ביום שישי 24.01.14 בין השעות 09:30 – 12:00 בחדר האוכל.

חברות וחברי אגודה, הגיעו, השתתפו והשפיעו - זו ההזדמנות של כולנו להיות שותפים בעיצוב עתידה של מערכת החינוך בגיל הרך ובכך להבטיח את המשך שגשוגה ופריחתה של קהילת שדה נחמיה.

 

 

                                                                                                     בברכה,

                                                                                                                 דודו    אברהם

                                                                                                                 מנהל האגודה

מצ"ב:

אכיפה מנהלית על החזקת כלבים –

מחלקת התברואה, מ.א. הגליל העליון

 

תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!