הרחבת השותפות במערכת החינוך בגיל הרך - ועד ההנהלה

 ועד ההנהלה של האגודה מוביל מזה כחצי שנה תהליך יסודי אשר בבסיסו מונחת תפיסה של קהילה המנהלת את מערכת החינוך באופן עצמאי על פי חזונה, צרכיה ובהתאם ליכולותיה הכלכליות.

 

למערכת החינוך כידוע יש השפעה ניכרת על אופיו וצביונו של הישוב, איכות החיים בו, האקלים, המרקם החברתי והשפעה על  עיצוב עתידו. ועד ההנהלה מאמין כי איכות החינוך היא חלק בלתי נפרד מאיכות החיים בשדה נחמיה וכי ניצבת בפנינו ההזדמנות ייחודית לנהל מערכת חינוך באופן עצמאי, בהתאם לערכי כלל חברי האגודה.

כמו כן, במסגרת התהליך החברתי שכלל בתוכו מעגלי שיח שהתקיים בשנת 2012 בהשתתפות כמאה וחמישים מחברי האגודה ובהובלת הצוות החברתי, הוגדר סדר עדיפות גבוה להרחבת השותפות בתחום החינוך.

 

על כן,  ועד ההנהלה מוביל בחצי השנה האחרונה תהליך שנועד, בין השאר, לשמור על ייחודיות מערכת החינוך; מקצועיותה ושירותיה הרחבים האיכותיים ואף לפעול לפיתוחה בהתאם להחלטות שיקבלו בעתיד חברי האגודה; להקפיד על תקנים גבוהים ואיכות כוח אדם; לוודא את התאמת השירותים הניתנים לצרכי הגיל של ילדינו (רגשיים, פיזיים וקוגניטיביים) ולוודא את פתיחותה של המערכת לשינויים ולהתחדשות.


התהליך מתואם עם המועצה האזורית ואף זוכה לסיוע מקצועי וכספי של המועצה האזורית. מטעם המועצה משתתפות בתהליך, זהרה דגן - מנהלת אגף תפו"ח - תרבות, פנאי וחינוך, סיגל גלבוע מנהלת המחלקה לליווי ישובים, ענת לוי – מנהלת מחלקת החינוך ושרון גידו מנהלת הגיל הרך.

 

להלן עיקרי אבני הדרך של התהליך:

 

שלב א':

א.      תמונת מצב ותחזית דמוגרפית.

ב.      מיפוי צרכים פיזיים במבני החינוך בגיל הרך.

ג.        בניית תכנית כלכלית להרחבת השותפות במערכת החינוך בגיל הרך בניהול האג"מ.

ד.      דיונים וגיבוש המלצות בוועד ההנהלה.

ה.      מפגש הסברה בשיתוף הציבור - זהו השלב בפניו אנו מצויים.

ו.        דיון באסיפה הכללית של האגודה וקבלת החלטה בקלפי.

שלב ב':

ז.       תהליך חברתי-קהילתי בשיתוף הציבור לגיבוש חזון והסכמות בתחום החינוך בגיל הרך.

ח.      בניית תכנית כלל ארגונית ועדכון התכנית הכלכלית בהתאם לחזון, להסכמות ולתכנית הארגונית.
התכנית הארגונית תעסוק בין השאר בתחום המשפטי; משאבי האנוש; מבנה ארגוני וניהול.

ט.      תכנון מפורט וביצוע המעבר בפועל לרבות הסכמים עם האגש"ח והעובדים.

י.        העברת הניהול מהאגש"ח (הקיבוץ) לאגודה המוניציפאלית.

 

לאחר הדיונים הראשוניים שהתקיימו בוועד ההנהלה של האגודה, דיונים אשר בחלקם השתתף גם הצוות הנ"ל מהמועצה האזורית, הוחלט לקיים את התהליך במתכונת הנ"ל ושי זיו נבחר להיות הפרויקטור של השלב הראשון של התהליך. שי השקיע רבות בהכנת דוח ביניים ובהכנת הדוח הסופי. דוח הביניים שהכין שי, נדון במספר ישיבות ועד הנהלה. הדוח הסופי אושר במהלך חודש דצמבר וועד ההנהלה הודה לשי, הממשיך ללוות את התהליך, על השקעתו הרבה בהכנת הדוח המפורט והמעמיק.

 

בהתבסס על ממצאי הדוח, החליט ועד ההנהלה לפנות למועצה האזורית בבקשה לסייע לאגודה בהשקעות ובביטחונות, אם וככל שהאגודה אכן תחליט לקלוט את המערכת לניהולה. לאחר ביצוע הפניה בכתב, הזמנו את  ראש המועצה, מר גיורא זלץ, להשתתף באחד מהדיונים שהתקיימו בוועד ההנהלה. בהמשך אף קיבלנו הבהרות ותשובה כי המועצה רואה עצמה שותפה פעילה במערכות החינוך בקיבוצים, ולכן מגייסת את מרבית המשאבים לשיפוץ מבני חינוך והתאמתם לתקנים הנדרשים. ובמיוחד במקרים בהן נדרשות השקעות הנובעות מבעיות בטיחות, גידול משמעותי ומסייעת במצבי משבר. כמו כן, תמשיך לסייע ולתמוך כפי  שנהגה עד כה בהיבטים החינוכיים – פדגוגיים. הובהר לנו כי המועצה עומדת ותעמוד לצד שדה נחמיה בשגרה ובאתגרים העומדים בפניה.

 

בהתבסס על תשובת המועצה ולהבהרות נוספות שניתנו, ולאחר דיונים מעמיקים, החליט ועד ההנהלה בישיבה שהתקיימה בתאריך 18.12.13 פה אחד להמליץ לאסיפה ולציבור להרחיב את השותפות במערכת החינוך בגיל הרך ולקבל את האחריות לניהולה כמערכת מאוזנת כלכלית החל מתחילת שנת הלימודים תשע"ה.

 

החל מיום שלישי עומדים לרשותכם לקריאה במזכירות אצל אילנה, עותקים של הדוח הסופי (לאור המידע המפורט המופיע בדוח לא הפצנו לכל בית אב את החוברת. כמו כן מהדוח העומד לעיון הציבור נמחקו נתונים אישיים הקשורים לשכר עבודה של העובדים).

 

חברות וחברי אגודה, אנו נמצאים כעת לקראת סיומו של שלב א' של התהליך – אנו מזמינים אתכם להשתתף במפגש ההסברה בשיתוף הציבור אשר יתקיים ביום שישי 24.01.14 בין השעות 09:30 – 12:00 בחדר האוכל.

הגיעו, השתתפו והשפיעו - זו ההזדמנות של כולנו להיות שותפים בעיצוב עתידה של מערכת החינוך בגיל הרך ובכך להבטיח את המשך שגשוגה ופריחתה של קהילת שדה נחמיה.

 

  בברכה,

ועד ההנהלה 

אגודת מתיישבי שדה נחמיה


תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!