ספר פרוטוקולים - ספטמבר 1937

אספה. 1.9.1937 

 

פנחס נתן תשקיף מהזמן האחרון:

קבלת בחורות ואנשים מי (בעלי) דעה אחרת.

הכשרות בכלל,

אופן (אופי) קבוצתנו: דעות אחרות ורק (או רק) דעה אחת.

התחלנו לדבר על הקבוצה בעצמה ובית יוסף (??).

עוד צריך לדבר על העניינים הממשיים מהמתנות, עניני כספים ומחסן.


בצור.

יצחק מסכים לחכות שבועיים ואחר כך תיכף ומיד לנסוע לבצור, לחדרה, למטולה ועוד פעם  לחקר (לחקור) על רסקו.

עמוס רצה כבר להתחיל את הדברים האלה בינתיים.

פנחס שאל אם עמוס עוד נגד ביצור באופן פרינציפיוני ובגלל (ולכן)רצה לחפש מחדש .

עמוס לא נגד ביצור.

יצחק. אפשר לחפש בעצמנו בלי המרכז החקלאי ומפני זה אנחנו מוכרחים לחכות עוד שבועיים.

מרים. דב דביד (דוד) מספר בכל מקום שאנחנו צריכים לציית מין (ל) חבר הקבוצות.

זאב רוצה יחד עם אלומות.

יצחק מתנגד מפני המצב בקבוצתנו וחושב זה יותר חשוב קודם להקים קבוצתנו אנו.

פנחס בעד הצעה של זאב מפני (ש)גם חשוב מאוד בשבילנו לחיות ביחד אם קבוצות אחרות.


חתומה:       דין


 


אספה. 27.9.1937

   

1.    קבלו את ההצעה להכניס בתור ממלא מקום למזכירות את יוסף ואת רחל.


2.    החליטו שמרים תיסע לתל אביב למרכז החקלאי.


3.    על החברים לקרוא מכתב מהולנד.


4.    החליטו לקנות ארון קרח.


5.    שמעו שבתיה בוסמן רוצה לבוא אלינו. מודיעים לה שאין לנו רצון לקבל אותה.


6.    מחליטים להשתדל אצל מרכז מרכזי העלייה לקבל קליעות (??).


7.    מקבלים בתור אורחים את אנשי ביצור הרוצים לנסוע אחר כך למשדה (מסדה??).

אין מקבלים את הבודדים הרוצים לגור אצלנו. מקבלים בודדים לכל הארוחות בעד תשלום.


8. שאלה פרינציפיונית. כן או לא להשכיר חדרים . דוחים לשבת.


9. שאלות טכניות.


חתומים: שולמית.  יוסף.


 

תאריך מאמר מקורי
19/2/2014
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!