ספר פרוטוקולים - אוקטובר חלק ב' - 1937

 

אספה. 23.10.1937. מנהל יוסף 

 

1.    גן הירקות נסכים לתת ליואל 2 דונמים לזרוע שמה חציר, בתנאי שהוא ייתן זבל ויקצור מוקדם.


2.    אוכל. היו הרבה טענות בנוגע לאוכל.

ברוך: כמות האוכל מספיקה, אלא שהאנשים מסרבים לאכול את הכול.

רבקה: הבודדים אוכלים יותר לחם.

עמוס שלא נפריז, אבל הבחורות עוד לא התרגלו לתת בכל יום אותה האיכות.

דינה עכשיו לא כדאי. החורף מתקרב.

מרדכי. רוצה   techlsrede    לפעמים טוב לפעמים רע.

דינה התנאים כל כך קשים . אצל המשביר עוד לא מסודר. צריכים להסתפק עם מה שיש. חוץ מזה הזמן האחרון הבחורות התחלפו.

עוד זמן מה מקשקשים. יוסף מסכם.(בינתיים מתרגזים עוד איזה פעמים).


3.    דבורים אפשר לקנות בזול 3 כוורות לשם ניסיון. כדי לנו. הפעם לא נהיה ייקים. (אפילו יוסף מסכים).


4.    עבודה במשק

צריך להיות ברור. לכל אחד גם במשק יעבוד באופן רציני לא פחות מ 9 שעות. גם לשומרים לא מותר לעבוד פחות. הבחורות רוצות להתווכח על עבודת המטבח, אבל יוסף דוחה את העניין. דינה אומרת שבאמת לא כדאי לדבר על הבחורות. כולם מסכימים.

בבואן של רות ורחל נסדר את הכל. לעת עתה נחזיק את הסידור הנוכחי.


5.    סידורי קופת חולים וההסתדרות.

יוסף. להתרכז ביד אחד (בעל תפקיד אחד). שברכה תעשה.

ברכה מתנגדת. כול הרשימות נמצאות כבר בידי הגזבר. שהוא יעשה. מחליטים כך.


6.    מנורה במקלחת

ישנה וצריכים להסיר אותה. אסור לקחת אותה משמה. ואותו הדבר עם המנורה במטבח.


7.    משה וגילה רוצים לעזוב.

משה ייסע לטבריה. כמה זמן שיהיה צורך להם. יישארו בתור אורחים.


8.עתידנו אנו

בזמן האחרון אין לנו דרך ברורה וישרה. צריך לחלק את האחראיות, והשיחה תהיה הגוף המרכזי. המזכירות הצטרכה לדבר על כל השאלות הקטנות, במקום על הבעיות העיקריות. הסידור שאנו נסדר אותו יהיה היסוד לסידורים הבאים.

הצעות המזכירות:

גזבר: פנחס. (עד שייבחר פנחס דינה תהיה).

מזכיר: מתתיהו, בהשגחת יוסף , עמוס ינהל את הפנקסים.

מיניסטר החוץ: יצחק.

הגנה: זאב.

גפיר אקטיבי: חיים.

סדרן: יוסף. (פנקסי העבודה אסתר)

מסכימים.

המזכירות תהיה רק בת 3 חברים. מזכיר, גזבר ומיניסטר החוץ.

מדברים האם גם בחורה להשתתף במזכירות. כמו שזה היה רוב האנשים לא רוצים רואים צורך בזה.

בהיותו של יצחק נדבר על ועדה משקית וועדת תרבות, מפני שהוא מתנגד.

על יתר ההצעות מסכימים

         חתומים:        מתתיהו, יוסף.


אספה. 30.10.1937. מנהל יוסף

 

 

1.    קבלת צבי נוסבאום בתור אורח

הוא בעצמו עוד לא יודע מה הוא יעשה בעתיד, מפני שיכול להיות שיצטרך לעזר להוריו. לפני שהוא יודע את זה רוצה להיות זמן מה אצלנו.

זאב: לכל האנשים מגרמניה תבוא מוקדם או מאוחר שאלת עזרת הורים. ז.א. זה עניין פרינציפיוני.

מקבלים אותו.


2.    זאב נותן דין וחשבון על נסיעתו לירושלים.

רק במחלקה הגרמנית אפשר להשיג כסף. לע"ע רוצים אנו לקבל כסף על שם 2 אנשים. בס"ה.120 לירות.

גם כן דבר על בור הסופג שמה. יבוא מישהו לברר את העניין.


3.    הנהלת השיחות.

מפני שהמזכירות רוצה להכין את השיחות, מציעים שרק חברי המזכירות באים בחשבון לנהל את השיחות, ולא לפי תורנות.

זאב ויהודה חושבים שלא יהיה נכון כך. צריכים לחנך את האנשים ובין כך אם תהיה ועדה משקים (?), גם המזכירות לה תהיה בקיה (בקיאה) בעניינים הטכניים.

חוץ מזה יהודה חושב שיהיה גם לטובת העברית, אם האנשים צריכים לנהל שיחה.

מחליטים לפי הצעת המזכירות


4.    תעלה למי המטבח

מוכרחים לעשות אותה לפי פקודת ק"ח (קופת חולים). אפשר לסדר תעלה מבטון, או מצינורות חרס. התברר שצינורות יותר כדאי.

דינה אומרת שאין כסף. מתפתח ויכוח על עניינים כספיים.

מדברים גם על קנית לוחות לסידורי החדרים, שאפשר יהיה להוביל את הכל בבת אחת.

יוצא מזה ויכוח די עמוק על עניינים עקרוניים בנוגע לרמת החיים.

מחליטים עוד לא לקנות ולהמשיך בשיחות הבאות את העניין העקרוני.

 

חתום:        מתתיהו

תאריך מאמר מקורי
19/2/2014
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!