ספר פרוטוקולים - נובמבר 1937- חלק א'


 אספה. 7.11.1937. מנהל מתתיהו

  

1.      קבלת חנה רובין בתור אורחת

מתתיהו מסביר את שאלת שווי המשקל בין בחורים לבחורות. אצלנו עכשיו יותר רבקים (רווקים) מרבקות  (רווקות). גם הסיכויים לרבקים מחו"ל יותר רחבות, ז"א שאין צורך מהנימוק הזה לסרב לקבלה.

מרים איננה רואה את האפשרויות לעבודה לבחורות.

אסתר ויהודה חושבים שכן תהיה עבודה מספיקה בחורף.

מרים אחרי כן בהתיישבות תהינה לנו יותר מדי בחורות.

מתתיהו. רוצה החלטה עקרונית לקבל בחורות שאיננו מכירים אותן ולראות אם הן מתאימות לנו.

מחליטים ככה. אחרי כן מחליטים לקבל את חנה רובין.


2.      שמירה

מתתיהו. העניין נוגע לרמת החיים שלנו. אנחנו נמצאים בגרעון, אבל בכל זאת לא נכון לראות רק את הדבר מעמדת החשבונות. הסידור הנוכחי לוחץ יותר מדאי (מדי) עלינו ואנחנו צריכים גם כן לקחת בחשבון את העתיד היותר רחוק. לכן הוא מציע שומר קבוע.  יכולים במקרה של חולים מבריאים או חוסר עבודה להחליף אותו. גם יכולים בליל יום שישי לסדר תורנות, אבל צריך להיות שומר קבוע. מציעים את חיים.

צבי חושב שבחורף העבודה לא כל כך מעייפת שאי אפשר לשמור בתורנות.

מתתיהו מזהיר לקחת בחשבון גם את עבודת הסבלות, גם מצב הבריאות וגם את האקלים המעייף את האנשים.

מרים חושבת שדרגת חיינו איננה מרשה לנו שמירה קבועה, שהבחורות שאסור להן לשמור תיקחנה את התורנות במטבח. אז יתר הבחורות יכולות להשתתף בשמירה.

אסתר מתנגדת לזה, ובכלל לשמירה בתורנות.

מתתיהו אומר ששמירה כזאת תעייף ותחליש לאט לאט את האנשים. הוא רואה שחברינו אינם חזקים כאנשי מזרח אירופה.

מרים מה היינו עושים לולי היו לנו חברים עם חשבון על הבנק?

מתתיהו למה לא לקחת בחשבון המצב הנתון? איננו לוקחים את הכסף סתם לדברי לוקסוס (מותרות).אבל הדבר הזה כדאי.

מחליטים על שמירה קבועה. חיים יהיה השומר הקבוע.


3.      ספרים בשביל הבודדים.

הם שאלו לאפשר להם ללוות ספרים. לא לתת להם . זאת היא איננה עמדה נכונה. צריך להיות ספרן שיסדר את העניין.

צבי. גם בשביל החברים שלנו.

מתתיהו: שכל חבר יקח לו ספרים אחדים אצלו לחדר. רק הספרן צריך לרשום אותם.

מציעים את צבי בתור ספרן. צבי: טוב בסדר.


4.      נשף:

 נסדר נשף לכבוד עמוס ודינה. נזמין את פועלי פוליקנסקי. מציעים ועדת הכנה. יהודה ושלומית ירכשו להם את כל האלמנטים הדרושים.


5.      שעורי ערבית

יש אפשרות לקבל שיעורים כאלו. כדאי לנו להתחיל בזה, דווקא לעתידנו. רק אנשים אחדים באים בחשבון.

צבי: מה כדאי עצים לעשות לנו רהיטים או ערבית ?

מכל הצדדים. ערבית. מתתיהו, שלומית, זאב, חיים ויצחק ישתתפו.


6.      ועדה משקית. יוסף רוצה עוד לדחות את העניין. ככה מחליטים.


7.      גן הירק. מחליטים להשיג עוד שתילים בעיינות.


אספה. 10.11.1937

 

 

לרגל הרצח המחומש על חברי קבוצת במעלה ע"י ירושלים יש הצעה לדחות את הנשף לכבוד דינה ועמוס.

יש חילוקי דעות.

יש שאומרים שאת החיים היום יומיים נמשיך. יהיה מה שיהיה, אבל נשף לפי דעתם דבר יוצא מן הכלל, וכדאי לדחות אותו במצב כזה.

אחרים מביעים את דעתם שאפילו עכשיו לא נכון לשנות דבר מה בתכנית. עלינו גם להמשיך את דרכינו בדברים היוצאים מן הכלל.

מחליטים לדחות הנשף ולחכות איך יהיה המצב בחנוכה.


 

אספה. 14.11.1937 מנהלת דינה


1.    מקבוצת "עתיד" בן שמן בקרו אצלנו 2 בחורים.

פרינד מהמרכז החקלאי יעץ להם לראות אצלנו האם יש אפשרות לאיחוד. בברור נתברר שיש הבדל רעיוני. בכל זאת כדאי לנו להיות בקשרים איתם. אחד מאיתנו יבקר אצלם.


2.    מכתבו של פנחס על מגבית בהולנד לטובת התיישבותנו

הוא רוצה לדעת את דעת הקבוצה, האם כדאי להתחיל כבר עכשיו. הוא נוטה לכך, מפני הקוניוקטורה (הזדמנות) טובה. אף על פי שאנחנו עוד לא יכולים להגיש לאנשים תכנית.

יוסף אומר שאי אפשר להתחיל לפני שהדרך שאנחנו נלך איתה תהיה ברורה לנו.

יהודה חושב שלא טוב "להרביץ באוויר" את העצות של אנשים כמו אנדרסון וסלייפר, שהם באמצע העניינים הכספיים.

זאב אומר שנצטרך עוד להתפתח. צורת ההתיישבות - אינטנסיבי (שטח קטן השקעה גדולה של הון ועבודה) או אקסטנסיבי (שטח גדולח השקעה נמוכה של הון ועבודה יחסית לשטח) אי אפשר לדעת אותה מיקודם. היא תלויה בתנאי הסביבה. עלינו קודם ליצור חברה שהיא יודעת את דרכה.

ברוך בעד התחלת המגבית. יהיה סיפוק לאנשים בהולנד, אם יכולים לתת כסף להתיישבות ילידי הולנד.

יוסף עונה לו שהוא לא יודע איך מתנהגים בדברים כאלה.

ברוך . אבל אם יש טיפש כזה שהוא רוצה עכשיו לתת כסף מדוע לא לקבל את הכסף? כדאי לבדוק את האפשרויות.

מחליטים לא להתחיל עכשיו, ואחרי שנתיים בערך עוד הפעם. נכתוב לפנחס ונשאל אותו האם יש נימוקים חשובים להתחיל עתה. ואחרת לדחות את המגבית.

זאב חושב שבין כך כדאי להתקשר עם המוסדות.

מתתיהו מתנגד. קודם נהיה חברה . נצטרך לברר את כל העניינים העקריים (עקרוניים).

יוסף מציע להמשיך בזה בשיחה הבאה מפני שזה לא קשור עם המגבית.


3.    הנהלת השמירה

עמוס חושב שלא נכון שכל ענייני השמירה מתנהלים באופן סודי , שאצלנו דווקא מגזימים את זה. מכל הצדדים מוכיחים שזה דבר הכרחי. יכו להיות שלא נעים לנו, אלא זה דרוש ככה.

                             

חתום מתתיהו.


 

 

תאריך מאמר מקורי
19/2/2014
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!