ספר פרוטוקולים - נובמבר 1937 - חלק ב'


אספה. 17.11.1937

 

 קבלת אינה אנדרסון.

פנחס ביקש תשובה ברורה בשאלה זו. מתפתח ויכוח מקיף על הבעיה העקרונית זה דבר יוצא מן הכלל, שמישהו רוצה לבוא אלינו, לא מתוך הכרה ציונית. אנחנו לא יודעים את הנימוקים, מדוע אינה, שהיא רחוקה מהתנועה חושבת על שינוי כל כך יסודי בחייה. דבר אחד ברור לכולנו. אם במשך הזמן ההכרה לא תבוא, היא לא תעמוד (תחזיק)מעמד. מפני שאין שום טעם לחיינו הקשים. בלי לראות את המטרה שאנחנו שואפים אליה. בהולנד ליהודי אפשר להסתלק מלחשוב על זה, כאן הסביבה, הארץ, כל החיים מכריחים לכך. עלינו לתת לה את האפשרות ההיא. אחרי ההחלטה הפרינציפיונית. מדברים על היותה חובשת. היא לא תבוא בתור חובשת, אלא בתור חברה שהיא דרך אגב גם כן חובשת. חשיבות של הדבר הזה קשורה עם בואו של אוטו. אם יש צורך לחובשת שהיא מטפלת בכל ענייני מחלות וחולים, מובן שנסדר אותה במשק הבית.


מזכירות חבר הקבוצות.

בקשה מכל הקבוצות לשלוח בן אדם אחד לעזרת "במעלה" , שהם כעת אחרי הרצח המחומש על חבריהם בתנאים קשים מאוד. בשבילנו זה לא בא בחשבון, מפני שאנחנו דווקא בזמן הזה בעצמנו סובלים מאוד מחוסר אנשים. נכתוב  להם ככה.

חתום מתתיהו

 


 

אספה. 27.11.1937

 

1.    ענייני עבודה:

גם בעניין הזה צריכים לדבר בשיחות. האם כדאי לשלוח שלושה אנשים לרפי וחמישה לפוליקינקי? (נותני עבודה)

נדמה למתתיהו שכן כדאי. גם יוסף חושב שכעת איננו יכולים להוציא בן אדם מפוליקינקי. כן יכולים לדבר על זה, להכניס אחרי זה את פינחס או ברוך ליפה.  מחליטים לשלוח רק ליפה בחור שלישי, אם הוא מבטיח לנו עוד מקום קבוע בקיץ.


2.    הרכב המזכירות:

מקודם רצינו שהמזכירות תהיה קטנה מאוד. אבל עכשיו יצאנו מהדברים הטכניים. צריכים לקבוע את  הכף הקו הכללי. דבר כזה איננו תלוי מהתפקיד אלא בזה אם יש לבין האדם הזה דבר מה להגיד. מפני זה לכן מתתיהו מציע שגם יוסף וזאב ימשיכו לשבת במזכירות. מתפתח ויכוח . הרבה חברים בעד מזכירות יותר קטנה.

מחליטים:

א.    הרכב המזכירות צריך להיות. הגזבר, המזכיר וסדרן העבודה.

ב.     כל חבר יכול להציע הצעות במזכירות.

ג.      כל חבר יכול לשמוע את להיכנס לאספות המזכירות. אבל בלי להשתתף בויכוחים, אם אין לו הצעה מסוימת.

ד.     המזכירות רק משמשת לכוון את האספות, אבל נקודת הכובד צריכה להיות אצל האספה הגדולה.


3.    ועדה משקית:

מחליטים לעשות ניסיון עם ועדה משקית.

א.    הוועדה תדון בעניינים טכניים, שהם אינם די חשובים להביא אותם לאספה.

ב.     הרכבה. גזבר, סדרן, חצרן, מטבח, מחסן וגן ירק.

ג.      גם אספות הועדה המשקית הן פתוחות. יודיעו מתי תהינה אספותיה.


4.    מורה לעברית  מחליטים לפנות להסתדרות.


5.    עניין הסרטיפיקטים בא מכתב מחי כהן. הוא מציע לנו לפנות להנהלה הציונית. מחליטים לנסות מה שאפשר, אם כי אין לנו שום תקוות.


6.    סידור כספי עם חולדהביום שלישי תהיה אספה עם חולדה בתל אביב. לשלוח מישהו. מחליטים לשלוח את יצחק.


7.    שם הקבוצהיש רשימה שלמה. שתי הצעות בולטות. "אביביה" ו"אילן".


8.    דין וחשבון:

מיצחק על נסיעתו לכפר סבא. הגרעין הגרמני רוצה להצטרף לתנועה קבוצתית יותר גדולה, וגם להיכנס לקבוצה ותיקה. אינם רוצים להתאחד עם קבוצה קטנה כמו שלנו. הם כבר במשא ומתן עם חבר הקבוצות.


9.    בן שמן:  מחליטים בימי הגשם פעם לבקר אצלם.

חתום מתתיהו

תאריך מאמר מקורי
19/2/2014
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!