ספר הפרוטוקולים - דצמבר 1937 - חלק א'


אספה. מנהל מתתיהו. 4.12.1937


1. מאמרים קטנים

לחוזר חברת העולים.יש כמה חברים שהם יכולים לקבל עליהם את התפקיד הזה. יהודה חושב שאי אפשר סתם לחלק את התפקיד הזה. צריך להיות מצב רוח מיוחד. יוסף ויצחק בעד תורנות. שלומית תנסה לכתוב מאמר.


2. מאמר יצחק על הקבוצה

צריכים לבקר את המאמר וגם להחליט באיזה עיתון נפרסם אותו. ברוך חושב שכדאי מאוד לפרסם עכשיו בהולנד מאמר כזה. הוא גם שבע רצון מהמאמר הזה.

עמוס חושב שתאור החיים במושב קצת מופרז.

מתתיהו מדגיש שבמאמר עוד לא כתוב על השאלה אם אפשר לתת לקבוצה צורה יותר משפחתית. נצטרך בשיחות הבאות לדבר על הדברים האלה. מתפתח ויכוח בין מתתיהו, יצחק וצבי נוסבאום על השאלה אם באמת אנשי הקבוצה נהפכים לאיכרים ממשיים.

יוסף איננו מסכים עם הפסוק המבטא את הסדר בין ההכרה הפוליטית וחיים ממשיים. מתפתח ויכוח ממושך בין יוסף ליצחק. מחליטים לשלוח את המאמר כמו שהוא לתקוות ישראל.


3. ועדת תרבות

מתתיהו מציע לעשות ועדת תרבות, ומציע בתור חברים את צבי השחור, את רבקה ואת יהודה.

עמוס מתנגד לצבי ורבקה, מכיוון שלפי דעתו אין להם די איניציאטיבה.

רבקה, רות ויצחק מתנגדים לוועדה בכלל. מתפתח ויכוח.

ברכה, רבקה ומתתיהו בעד הוועדה.

מחליטים עוד לדחות את עניין הוועדה, מחודש ימים עד ארבעה חודשים.

צבי השחור מציע בינתיים למנות חבר מיוחד לטפל בשיעורי העברית, ואחד לערבית. ככה מחליטים.

צבי השחור יטפל בעברית וחיים בערבית.

יצחק בקשר עם שיעורי הערבית מתנגד להשתתפותו של עמוס, מכיוון שעד עכשיו עוד אין לו ידיעות מספיקות בעברית. נמשך הויכוח .

ברכה אומרת שהדבר אינו עומד על עצמו. יש לחברים אצלנו יותר מידי חופש. בתור דגמאות איך האנשים מתנהגים בעבודה בבית.

צבי השחור מראה את הקשר בין בטלנות בפרדס לבטלנות בבית.

יהודה חושב שכדי לחסוך קצת בכוחות, עד שנלך להתיישבות יש לפי דעתו הבדל בין עבודות חוץ לעבודה במשק.

ברוך, מתתיהו ויצחק מצטרפים לדעת צבי.

יצחק חושב שאי אפשר להשפיע לטוב על ידי לחץ חיצוני , אלא רק יכולים כולם ביחד לבנות מנהגים טובים.

עמוס דורש הסברה יותר מפורטת מברכה בעניין הבטלנות בבית.

מתתיהו חושב שכדי עכשיו להמשיך בשיחה ולברר את טענות ברכה בשיחה פרטית בינה לבין עמוס. גם יוסף בדעה זו. עמוס דורש עוד פעם הסברה בשיחה, ועוזב את האספה. מתפתח ויכוח אם כן או לא נכון לדבר על עניינים כאלה בשיחה. לפי יהודה ודינה לא נכון. לפי צבי השחור, צבי הלבן, ברכה, יצחק, מתתיהו וברוך כן נכון.


4. זיכרון דברים מיוחד

יצחק חושב שכדאי לחברה בהולנד לקבל זיכרון דברים הולנדי מהאספות. מתתיהו רוצה לפני כן לשאול את החברה בהולנד איך הם רוצים. ככה מחליטים.


5. שם הקבוצה

מציעים את השם "עין התכלת". מחליטים לקבל בשיחה הבאה את השם הזה באופן רשמי

.

6. נסיעת שלומית לחודשיים לכפר ידידיה

נתקבל מכתב מליס פרידמן, להזמין לה שהיא מבקשת את שלומית לעזור לה במשק ובמשק הבית, בזמן הלידה. מחליטים שהיא יכולה לנסוע. צבי השחור אומר שזה יכול להיות קשה לקבוצה בקשר עם עבודות החוץ.


7. מכתב מהקרן הקיימת: הוקרא ע"י דינה.


8. את הנסיעה לבן שמן: דוחים עד שירד גשם. 

 

מתתיהו.


 

אספה 5.12.1937. מנהל יוסף.1. עניני המשק

אנחנו רוצים לפתח משק בגבולות האפשרויות.

אברהם רוצה לפני הכל לדבר על שאלת הכסף.

יוסף אומר שיש אפשרות לקבל הלוואה מקרן הקבוצות.

אברהם מחליט שקשה להקים משק על הלוואות.

יצחק מחמיר על דעתו ואומר שמשק עזר מבחינת הכלכלה, דבר שיכולים להפסיד בו כסף, אבל בכל זאת הוא בעד התפתחות משק עזר.

מתתיהו חושב שהקמת משק עזר יהיה כדאי לנו גם מבחינת חוסר עבודה, וגם מבחינת הניסיון.

מתחילים עם הלול. מחליטים לבנות לול קטן בעל שני חדרים. על המקום, העבודה, המומחה והכסף נדבר עם קלמן.


גן ירק

האם כדאי לנו להרכיב את האינסטלציה בגן. הדעה הכללית שלא כדאי. נקדיש אספה לגן.


לקנות סוסים ואוטו משא. עוד לא בא בחשבון.


בר-אוזים

אין צורך לסידורים גדולים.

מתתיהו חושב שעוד שלא כדאי להתחיל עם הכל בבת אחת.

יצחק חושב שכן אפשרי.

יוסף רוצה להפסיק עכשיו את הויכוח ולהמשיך עם דבורים.

דינה, שלומית ואברהם חושבים שכן כדאי להרכיב את מכוורתינו . מומחים מהמושב יכולים לתת לנו עצות. מכוורת של 10 כוורות איננה דבר גדול.


פרות או עיזים

האם כדאי לנו להתחיל עם רפת? או עם עיזים?

צבי הלבן מציע לקנות 3 או 4 עיזים ולסדר להם דירה במחסן הכלים.

אברהם חושב שלא כדאי. גם צבי השחור מתנגד.

מתתיהו חושב שלא נכון להתחיל תמיד עם הכל בבת אחת.

יוסף רוצה לקנות חמור.

אברהם אומר שהוא אוכל יותר מדי. 2 גרוש חושב יוסף, מרים חושבת שגרוש אחד.

יוסף מוציא את המסכנות. נצטרך לדבר עם קלמן על הלוואה, או לקבל את ההלוואה מהמחלקה הגרמנית.

זאב חושב שהכי כדאי לקבל את ההלוואה מהמחלקה הגרמנית. נברר את השאלה עם קלמן. זאב רוצה גם על גן הירק לדבר איתו.צריכים להרחיב את האינסטלציה. מחליטים שבחורות גן הירק תעשנה רשימה של כלים הדרושים לגן, כדי גם להוצאות האלה לקבל הלוואה.

רות רוצה לדבר על מאפיה. יהודה חושב שלא כדאי. מתתיהו ומרים חושבים שכן כדאי. בכל אופן כדאי לחשוב על זה, ולבדוק את האפשרויות. ככה מחליטים. יוסף חושב ש-60 איש המינימום. מחליטים לבדוק את העניין.

 

יוסף.

תאריך מאמר מקורי
19/2/2014
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!