ספר הפרוטוקולים - דצמבר 1937- חלק ג'

אספה. מנהל מתתיהו. 22.12.1937

 1. מתתיהו מקבל את פני אוטו , ומברך את יוסף ליום הולדתו.

 2. סידור עבודה
  יהודה אומר שבגלל מספר הבחורות החולות הגדול נצטרך לסדר בחורים לתורנות ערב.

 3. חדר אוכל
  צריכים לשפר קצת את חדר אוכלינו העזוב. גם דרוש סידור לספרים. אבל אי אפשר כעת לקחת כסף מהקופה, אבל נוכל להוציא כסף מקרן המתנות.
  ברוך: מה בעצם קרן המתנות?
  מתתיהו: כל המתנות שהתקבלו בזמן האחרון.
  זאב: מתנגד לקחת מהקופה כספים לדברים שלא נוכל לקחת איתנו, בזמן שנעזוב את המקום.
  שלומית. נוכל לעשות רק דברים שכן נוכל לקחת איתנו. גם יצחק חושב ככה. וחוץ מזה שעלינו להוסיף גם משלנו למקום דברים פשוטים, כמו למשל שיפור בגן ובחדר באוכל שלא ניקח איתנו
  זאב: אבל למה מקרן המתנות?
  מתתיהו: מצב הקופה איננו מרשה כעת להוציא ממנו כספים. אין ברירה אחרת. יהודה: יש הרבה דברים שנצטרך אותם , כמו למשל מכונה במכבסה. גם את אלה אי אפשר לשלםמהקופה. אז לזה צריכים להשתמש בקרן מתנות.
  שלומית: שואלת את המתנגדים איך הם מתארים לעצמם את המקום שחדר האוכל יטפס בחיינו.
  צבי הלבן: רוצה להפוך את הסדר. לפני הכל נדבר על זה. אם נרצה לשפר את חדר האוכל, ואחרי כן מאיין לקחת את הכסף.
  יוסף: ברצינות אני רוצה להגיד שאי אפשר להפוך את העניין .
  יעקב: חושב שאי אפשר להשוות את שיפור חדר האוכל למכונת כביסה.
  מתתיהו: מציע בשום אופן לא להשתמש למטרות פשוטות בכסף קרן המתנות. הוא רוצה לפני כל לשפר את חדר האוכל ולקנות רדיו. אבל לפני כל נדבר על השיפור.
  יצחק: איננו מסכים לפרינציפ. המטרות לא פשוטות. אבל עכשיו נדבר רק על השיפור.
  יצחק: מספר על שתי התכניות.
  א. ספריה. קיר נמוך באמצע מארונות נמוכים לספרים ושתי שולחנות קטנות.
  ב. חדר אוכל.
  רק שולחן אחד גדול לעיתונים ולרדיו. מתפתח ויכוח ממושך. מנסים את הצורות השונות איך לשים את השולחנות. אחרי כן מחליטים לעשות שלוש שולחנות, ספסלים לפי הצורך, ולצבוע את מסגרות החלונות. גם שני ארונות קטנות בעלי דלתות בעד הספרים. מתפתח ויכוח על הצבע. יוסף בעד אדום בהיר.רבקה בעד וילונות. יצחק בעד ירוק. ברוך בעד כחול.

מתתיהו.


אספה. מנהל מתתיהו. 29.12.37.
 1. סידורים בבית
  מרים איננה יכולה לעבוד במחסן. ובעוד כמה ענפים. רק בגן ובמטבח. בגן אין די עבודה. נשאר המטבח. ברכה תקבל את המחסן.

 2. גן
  צבי: צריכים לעשות כמה עבודות בגן. שלומית אומרת שאין צורך. מה צריכים לעשות בעניין כזה?
  יצחק : שלומית צריכה להסביר למה אין צורך, והחברים החושבים אחרת- למה כן צריך. אחרי כן השיחה תוכל להחליט.

 3. חוב המים מזיכרון יעקב
  עזבנו את זיכרון יעקב בלי לשלם את חשבון המים.
  יצחק בעד זה, כן לשלם. הוא חושב על חובות והתנהגות הקבוצה כמו על חובות הפרט.
  לאה: אתה יֶקֶה.
  ברוך מסכים עם יצחק.
  זאב מתנגד לשלם.
  יוסף מציע לשלם את החוב עם אודף חשבוננו בלשכת זיכרון יעקב.

 4. האם נוכל לתת כסף לנסיעתו של אלברט נוימן לא"י
  מכתב בעניין זה מאדי דהנדלאר. רק נוכל לקחת את הכסף מקרן השמורה. יוסף. חשוב שנוימן יבוא ארצה, אבל לא נכון להמציא את הכסף בא"י. כולם מסכימים לכך.
  ברוך: אולי ההורים יכולים לעזור בענין הזה
  מתתיהו: אם יתאמצו קצת יכולים למצוא את הכסף.

 5. התורנות בשבת
  קשה לבחורות לעשות תורנות עם בחורי המזכירות. יש שתי אפשרויות. או לכמה זמן להחליף את הבחורים האלה. או לסדר את התורנות בשני החלקים. כל אחד של חצי יום.
  זאב מציע שהבחור הזה יבקש בחור אחר להחליף אותו לכמה זמן.
  מרים מציעה שהבחורים האלה יהיו חופשיים אחה"צ. גם יוסף בעד זה.
  יהודה מתנגד לכל סידור. מרדכי. זה יהיה יותר קשה לבחורים שהם אינם במזכירות.
  ברכה: צריכים להתחשב עם זה שאם הקבוצה נותנת תפקידים לאנשים, היא צריכה גם כן לתת להם את האפשרות לטפל בהם. יוסף. באופן רציונאלי זה נכון אבל באופן פסיכולוגי לא. האנשים האלה שהם צריכים לעשות את התורנות. ירגיש את האחרים כמו "בונזים".
  מתתיהו: לא הכל יכול להיות לפי המספרים.
  ברכה. זה לא יוצא טוב. צריכים לעשות סידור.
  ברוך: אסור לנו להיכנע לחוק הפסיכולוגי הזה.
  יוסף: יש רק פתרון אחד. בן אדם שהוא מקבל עליו תפקיד צריך לדעת מקודם שעליו חוץ מלמלא את תפקידו , גם כן לעשות את כל העבודה הרגילה. ברכה מתתיהו וברוך מתנגדים לכך.
  יוסף: לא נעשה דרמא מהעניין. האנשים אצלנו דואגים יותר מדי אחד לשני. ברכה: בעד זה אנחנו בחברה. מחליטים שאם אין זמן לבחורי המזכירות יגידו ככה.

 6. בעניין סכסוך אצל פורמן מחליטים שיצחק ייסע לראשון.

מתתיהו.
תאריך מאמר מקורי
19/2/2014
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!