ספר הפרוטוקולים - ינואר 1938 - חלק א'

אספה מנהל יוסף 1.1.1938

 1. מנורות
  צריכים לצמצם על כל מיל ומיל. אם האנשים עוזבים את חדרם, אינם מקטינים במידה מספיקה את הלהבה, וע"י כך מבזבזים את הנפט. צריכים לקנות עכשיו מנורות חדשות. אבל בכל חדר משפחה צריכה רק להיות מנורה אחת. גם כן צריכים לצמצם בגפרורים.

 2. כלים:
  מצב כלינו הוא גואל נפש.בכל מקום מוצאים כלים. צריכים לבחור בן אדם שבאופן מיוחד ידאג לכלים. אבל כל חבר וחבר אחראי להם. בוחרים בצבי הלבן.

 3. מיטות: אחרי ויכוח ממושך מחליטים לא לקנות את הזיפט הכי גדול, אלא רק מיטה אחת. להביא מתל אביב, ולהתעניין אצל "המסלה" למחיר מיטות יותר טובות. חיים ייסע.

 4.  קרן היסוד. הסכמנו לשלם 3 לא"י בשנה.

 5.  נתקבל מכתב מחבר הקבוצות בעניין נטיעת יער ע"ש " חללי קרית ענבים". מחליטים לנטוע 4 עצים. סה"כ 1.20 לא"י .

 6. הנהלת הגן. מחליטים שכבר עכשיו מרים תקבל את הנהלת הגן.

 7. סידורים במקלחת
  צבי הלבן מציע לעשות סידור במקלחת. לעזוב שם את כלי הטוילט, מפני שבין כך האנשים שוכחים סבונים במקלחת. מתנגדים הרבה אנשים. אינם מקבלים את ההצעה.

 8. הכשרת הקיץ
  יצחק מציע אחרי גמר הקטיף לשלוח להכשרה מספר אנשים עד כמה שיותר גדול. מה שחסר לנו זה הניסיון הקבוצתי. ונצטרך ללמוד הרבה דברים , ולכן הוא חושב שרק האנשים הדרושים להחזקת המחנה והמשק צריכים להשאר בבית, ולפני הכל האנשים שהם היו כבר בקבוצה אחרת. יתר האנשים גם החדשים צריכים ללכת לקבוצה אחרת . אם אפשר לגניגר.

  ההצעה פוגשת בהתנגדות חריפה. פוחדים שהחברה תסבול מפיזור.
  מתתיהו מדגיש שאז בזיכרון יעקב יכולנו לעשות צעד כזה.לא רצינו אז. לדעתו לא נכון. אבל עכשיו אי אפשר לתקן את השגיאה ולפני כל הכוחות ליצירת הקבוצה נצטרך למצוא בקרבינו. יוסף חושב שההצעה על עצמה נכונה, אבל אי אפשר להגשימה מבחינות כלכליות. הויכוח הוא סוער וממושך מאוד. מחליטים להמשיך בו.

 יוסף.


 

אספה מנהל מתתיהו 5.1.1938

 1. לול
  הוועדה המשקית צריכה לדבר על כל הפרטים. אבל בקו הגדול השיחה תקבע. עוד לא כתבנו לקלמן, מפני שאנו רוצים לפני כן לדבר בנינו על תכנית בילה ויהודה הרופה. עניין הלול איננו קשור בתכניות הקיץ, מפני שהרחבת המשק צריכה להתקדם לפני הכל.
  יהודה: אינם צריכים להרחיב את המשק, אם רוצים לשלוח את האנשים להכשרה.
  מתתיהו: להיפך. צריכים להטאים את התכניות האלה להרחבת המשק.
  יוסף: כן צריכים לדבר לפני כל על הכשרת הקיץ, כי למשל גן, שאיננו יכול למכור את תוצרתו למטבח מפסיד כסף. הניסיון יעלה יותר מדי ביוקר.
  יצחק: אי אפשר לבנות משק עזר ביום אחד. לאט, לאט מפתחים אותו. עכשיו כבר צריכים לבנות לול, אם נרצה אחרי כן להרוויח ממנו. ואז גם צריכים לקחת אותו בחשבון לסידורי הקיץ.
  יוסף: אם הקטיף הבא יהיה יותר טוב מהקטיף הזה, אז נצטרך להוציא את הבחורות ממשק עזר, וככה יחסר בסיס כלכלי לענף הזה.
  מתתיהו ויצחק חולקים על דעת יוסף. צריכים לחשוב על חוסר עבודה לבחורות. זה הבסיס הכלכלי לגן הירק.
  זאב בדעת יוסף. אחרי כן ויכוח ממושך. מחליטים הערב רק לדבר על הלול, ועניין הגן לחבר לעניין הכשרת הקיץ.
  יהודה הרופה: בשבילנו בא בחשבון לול מסודר בתור ענף רציני של המשק. אם נרצה להחזיק אופות באופן אקסטנסיבי, אז אין מה לדבר. אבל אם נרצה בלול מסודר, אז צריכים להתחיל עם לול קטן, כדי לרכוש לנו את הניסיון הדרוש. א"כ נוכל להרחיב את הענף. כדאי להתחיל עם 100 או 200 עופות בלולים קטנים. לקנות תרנגולות מבוגרות או צעירות ולא אפרוחים. אחרי כן לקנות תרנגולים אחדים טובים. כל תרנגול לחוד עם 15 תרנגולות. את הביצים להדגיר במכונה קטנה או מתחת לתרנגולות. א"כ צריכים לדון על זה איך להמשיך. או עם תרנגולים חדשים או עם תרנגולים מהמקום. בכל אופן לקנות א"כ עד כמה שפחות תרנגולות חדשות.

  אחרי הרבה שאלות וויכוחים דוחים את האספה.

מתתיהו.


אספה מנהל יוסף 7.1.1938

 1. מתנות קטנות.
  חיים רוצה לשלוח לאימו ליום הולדתה מתנה קטנה. הגזבר אמר לו שאין כסף. חיים חושב שלדברים כאלה צריך להיות תקציב. בודד למשל יכול לאכול קצת פחות במשך כמה ימים. אפשרות כזאת איננה בקבוצה, ולכן הקבוצה צריכה לקבוע תקציב, כדי שתהיה גמישות ידועה בדבר כזה. הוא מציע לקחת את התקציב מתקציב אחר. למשל מקרן המתנות.
  ברוך: רואה אפשרות כזאת שהחבר שרוצה דבר כזה למשל לא יעשן זמן מה.
  יוסף:  נחלק את העניין . לפני נחליט אם כן או לא לסרב לשליחת מתנות. א"כ נוכל לחפש תקציב.
  דינה: קבוצה קטנה צעירה אינה יכולה לעשות דברים כאלה.
  לאה: בעד זה לקבוע תקציב נמוך.
  יהודה: היה לו אותו דבר, ולא שלח. ההורים לא קבלו את זה בשמחת לב ובכל זאת לפי דעתו אין אפשרות.
  רות: אי אפשר להגיד שלכל יום הולדת כל החברים צריכים לשלוח מתנות, אבל דברים קטנים יכולים כן לשלוח. ההורים סבלו הרבה דרך זה שנתנו לנו לעלות ארצה. צריכים לתת לכל הפחות בדברים הקטנים האלה דבר מה בחזרה.
  מתתיהו: בעד זה שכל אחד יקבל כמה גרושים שהוא יכול לעשות איתם לפי רצונו.
  ברוך: אם ההורים באים הנה וילדם מטייל איתם זה אותו דבר. גם לאה חושבת ככה.
  רבקה: לא נכון מה שברוך אמר. אם החברים נוסעים עם ההורים יש רק יתרון בשבילם וחסרון לקבוצה. אבל אם ישלמו מכספם מתנות זה קרבן להם.
  פנחס: גם הנסיעות צריך להיות קרבן. לוקחים את הזמן מהחופש.
  יוסף: האם אתה רוצה לסרב את המתנות כן או לא ?
  פנחס: לא. אבל צריך להיות גבול.
  יוסף: מה שמתתיהו אומר זה לא נכון. למשל יש אנשים שהם מעשנים. האם נכון שהאחרים יקבלו דבר מה במקום זה ? לא. קבוצה ז"א שיתוף מלא. ז"א בן אדם מקבל מה שנחוץ לו. גם כן ככה עם המתנות. והאחרים אינם צריכים לקבל דבר מה בתור "במקום". מתתיהו. לא הבנת אותי. הגרושים האלה הם דבר מה על עצמם. לא במקום.
  רותי: אין כסף לזה. אבל עם עניין המתנות אי אפשר לחכות. צריכים למצוא את הכסף לזה.
  צבי הלבן: מציע למצוא את הכסף מתקציב הסיגריות. זאב מתנגד לכסף פרטי באיזו צורה שהיא.
  יצחק: אי אפשר לחלק את העניין כמו שעשינו. אני תומך בהצעת מתתיהו, אבל כעת עוד אין כסף, ואם אז לוקחים בחשבון רק המתנות, אני חושב שלא נכון לקחת לזה כסף מקרן המתנות . יש רק אפשרות אחת. לקחת את הכסף מתקציב הסיגריות. על זה אינני יכול לדון, אבל נדמה לי שגם הדרך הזו איננה טובה. עוד דבר. גישתנו כלל אינה נכונה. אנחנו רק לוקחים בחשבון את המקרה אבל לא לוקחים בחשבון שאין כסף. חיים. אם יש כבר כסף בקרן המתנות אז נוכל לקחת מהקרן תקציב לדברים האלה לפעם אחת. מתתיהו תומך בהצעת חיים.
  יהודה הרופה: מתנגד להצעת מתתיהו. כמו שהקבוצה מקבלת את המתנות הקשר עם העולם החיצוני, ככה היא צריכה לתת גם לאנשים את האפשרות להישאר בקשרים עם העולם החיצוני, אבל לא בצורת הצעת מתתיהו.
  יוסף תומך בדעת יהודה הרופא. זה יהיה התחלת כסף פרטי.
  מתתיהו: יש לכל אחד כמה שאיפות משלו. צריך להיות איזור חופשי.
  זאב: על הדבר הקטן הזה לא נצטרך לדבר כל כך הרבה. אבל את זה צריך להגיד, שעשינו לעצמנו את הדבר הזה יותר מדי קל. בקבוצות התיישבות יש אפשרות של עבודה נוספת. לא נכון שניקח את הכסף הזה מקרן המתנות.
  צבי הלבן: אי אפשר לקחת את הכסף מהעבודה ביום שבת. גם לאה חושבת ככה.
  אסתר: זה לא פתרון לקבל את הכסף מקרן המתנות.
  יצחק: בעד אזור חופשי, אבל נגד ההצעה לקחת את הכסף מקרן המתנות.
  צבי הלבן: אם נצטרך לעבוד בשבת אז יותר טוב לעבוד כדי לסלק את הדיפיציט שלנו.
  יוסף: אם מסכימים שאזור חופשי צריך להיות ואם אין אפשרות למצוא את הכסף הזה אז ניקח את הכסף מקרן המתנות.
  יהודה, יצחק ורות מתנגדים להצעה הזו. פנחס תומך בה.
  יצחק חושב שלא נכון לקחת את הכסף מקרן זמנית ולא קבועה כקרן המתנות א"כ נצטרך לוותר . אז נכון עכשיו כבר לוותר.
  פנחס: בעצם אני מסכים עם דברי יצחק, אבל אז צריכים להחליט ככה על כל הדברים ביחד. וזה עוד לא אפשר.
  מתתיהו מתנגד לדברי יצחק. אם עכשיו יש לנו אפשרות לסדר את העניין ולא בשנה הבאה, אז נותר רק בשנה הבאה.
  יוסף: נצביע. יש הצעת יצחק, לסרב את שליחת המתנות. יש הצעת חיים לקחת את התקציב מקרן המתנות. על אזור חופשי אינם מדברים.

  מחדש הויכוח מתפתח. עמוס מציע לקחת את הכסף מהקופה. יצחק חושב שהצעה זו בכל אופן יותר עקבית. ברכה. דווקא להורים שאין להם כסף המתנות כל כך חשובות. מרים מצטרפת לדעתה. יוסף רוצה לקחת את הכסף מקרן המתנות.

  מצביעים
  1. הצעת יצחק: לסרב את השליחה. בעד: יהודה ויצחק.
  2. הצעת עמוס: לקחת את הכסף מהקופה. בעד: זאב, עמוס, יהודה הרופא, דינה וברוך.
  3. הצעת חיים: מקרן המתנות. בעד: חיים, מתתיהו, ברכה, יוסף, מרים, רחל, רות, אסתר, רבקה, מרגלית, בלהה וצבי השחור.

  החליטו לקחת את הכסף מקרן המתנות. אין תקציב כללי. רק מי שירגיש את הצורך ייקח את הכסף. קובעים גבול של 15 גרוש.

      

יוסף

תאריך מאמר מקורי
26/2/2014
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!