ספר הפרוטוקולים - ינואר 1938 - חלק ב'

 

אספה מנהל יוסף 8.1.1938

 1. גן ירק
  הייתה פו בחורה מטעם ויצ"ו. לפי דעתה לא כדאי בלי השקאת ממטרות להרחיב את הגן, כי דווקא הירקות שיכולים לקבל בעדם מחיר דורשים את ההשקאה הזאת, ולכן מרים מציעה לעשות אינסטלציה וגם לתת את הזבל הדרוש, וגם לחרוש את כל השטח.
  יוסף: כמה דונם יכולים עכשיו להשקאות עם ממטרות?
  מרים: 2 דונם. צריכים להוסיף עוד 2 דונם. את מספר הבחורות הדרושות לעיבוד השטח הזה היא מעריכה ב 4 או 5.
  יוסף: אפשר לקחת את האינסטלציה איתנו.
  מרים: אבל צריך להיות יותר לחץ, אחרת מחוסר מים אי אפשר לנו לסדר פו גן ירק.
  חיים: הצינור די רחב. אבל את השאלה עצמה צריכים לברר עם לייבוש או ירמיצקי.
  יוסף: למה צריכים למהר עם האינסטלציה?
  מרים: בחצי פברואר צריכים כבר לזרוע. לפני כן צריכים לסדר את האינסטלציה לזבל ולחרוש.
  יוסף: ההחלטה תלויה בתכניות הקיץ.האם יותר כדאי לנו לשלוח את הבחורות להכשרת הקיץ, או לתת להם הכשרה בגן ירקנו.
  מרים:דווקא גן גדול יכול לתת הוצאות כלכליות יותר טובות. מחליטים א. להתייעץ עם קלמן. ב. עם לייבוש.

 2. בא כח לדואר
  טיטל אינו מסכים לעתיד לקבל את הדואר שלנו, אם לא נמנה ב"כ לקבלת הדואר מידיו. מרים מקבלת עליה את התפקיד הזה.

 3. לול.
  אחרי הסברה נוספת מטעם יהודה הרופה מחליטים לייעץ עם קלמן על בניין שני לולים בגודל של 37.5 מ"מ ביחד, ואולי אחר כך לעשות ניסיון עם לול מחמרה. מחליטים שיהודה הרופה ובלהה ייסעו למקווה ישראל.

 4. סידורים בבית.
  כדי לסדר במשך השבוע הזה את התקציבים למטבח, וגם את המטבח הכשר, מציעים לסדר את רחל ביחד עם רות ומרים. ככה מחליטים. גם כן צריכים לפי יהודה הרופה לעשות תכנית להרכב התפריט.

  ברטה תכנס למחסן

יוסף.

 

אספה מנהל יוסף 10.1.1938


 1. שמירה
  זאב בקשר עם ידיעות שנתקבלו על מצב הביטחון פו בסביבה צריכים השבוע להוסיף שומר אחד.

 2. ענייני הולנד
  פנחס נותן דין וחשבון על נסיעתו. איננו רוצה להוסיף הרבה למכתביו. על שלושה דברים צריכים לדבר. חברתנו, חברת העולים והפדרציה. חברתנו. עכשיו המרכז לגמרי בא"י. ההתעניינות בהולנד אינה כל כך גדולה. מובן שרוצים לדעת את הכל, אבל אם אין השפעה מבחוץ יושבים ביחד בלי לדעת על מה לדבר. יש להם פחות מידי כח ופחות מידי חיים. אין להם כל כך הרבה לדאוג כמו היה לנו, והם גם כן קצת יותר מידי צעירים. אולי המצב יוטב עם בואם של כמה חלוצים מה נ.צ.ס.או. צריכים בכל אופן לחזק את המרכז בהולנד. הקשיים בין חברתנו וה"ווראניגינג" לא הצטרכו להיות לו היה בחברתנו בן אדם שהיו לו קשרים יותר טובים עם רו כהן ונוימן. הביקור של רוי לעזור בכיוון הזה.

  כח חברת העולים חלש מאוד כעת. רק ע"י השפעה בפדרציה יכולים לחזק את חברת העולים. הפדרציה. הירידה בחלוציות קשורה עם המצב הקשה בציונות, וכל השליחים מא"י יכולים לשנות את זה. האם כדאי ואפשר לנו לשלוח שליח להולנד? יהודה הרופה ויצחק חושבים שעוד לא אפשר, מפני שאינם יכולים כבר פה לוותר על האנשים שבאים בחשבון לכך, ומפני שהקבוצה עצמה עוד איננה די חזקה. פנחס מדגיש שדווקא לקבוצה חשוב לשלוח שליח כדי לחזק את החלוציות ואת העליה. יוסף חושב שעכשיו אי אפשר להשיג תוצאות בהולנד. אחרי ויכוח ממושך דוחים את השיחה.


אספה מנהל מתתיהו 12.1.1938

 1. תכניות הקייץ
  המשך השיחה מ 1.1.1938. מתתיהו. אין התכנית נותנת יותר ביטחון שנצליח.
  יוסף: האבסולוטיסם שלך אינו נכון. הכל מה שנוכל ללמוד יעזור לנו להצליח. למה הכשרה מקצועית כן עוזרת והכשרה חברתית ועברית לא? זה הכשרה כמו שקבלנו בהולנד, רק בשטח חיים אחר. וההכשרה הזאת כדאי לנו מאוד.
  מתתיהו: לא הבינות אותי. אני מסכים לגמרי עם דבריך. אני רק רוצה להגיד שהכוח הפנימי שהוא המכריע נצטרך למצוא בקרבנו, ועכשיו צריכים לדבר על הקושיים הכרוכים בתכנית דווקא מהבחינה החברתית.
  יוסף: אינני מפחד מהתפזרות החברה, מכיוון שאני מאמין בכח החברתי של קבוצתנו הקטנטונת.
  מתתיהו: בלי התכנית יכולים לקחת בחשבון לעבודה בבית ובמשק כ-10 חברים, ובעבודות חוץ גם כן כ-9 אנשים. ז"א ש כ-10 אנשים יהיו חופשיים להכשרה. עכשיו השאלה אם נשלח רק את האנשים האלה או עוד אנשים נוספים.
  זאב:זה תלוי באנשים. יכול להיות שדווקא אלה האנשים שהם באים בחשבון למקומות הקבועים, גם כן באים בחשבון להכשרה.
  פנחס: אני מפחד שא"כ יהיה קשה מאוד לנו למצוא שוב לחדור למקומות הישנים. יצחק. אני רואה את הסכנה הזאת ובכל זאת אני חושב שעכשיו אנחנו צריכים לקבל אותה ולהשתמש בהזדמנות.
  זאב:. פנחס צודק. אי אפשר לעזוב את המקומות הקבועים. וחוץ מזה גם מבחינת הביטחון אסור לעזוב את המקום.
  יוסף: אי אפשר יהיה לאנשים הנשארים במחנה לספק את ההוצאות לקיומם. יצחק לא נכון עושה חשבון שהאנשים הנשארים יכולים להתקיים מהכנסות עבודתם והמשק. ונוגע לביטחון לפי דעתו אפשר אז לזמן הקיץ לקבל את התכנית. בזמן הצורך לעזוב את המחנה ולרכז את האנשים בנטעים.
  צבי הלבן מצטרף לדעת פנחס.

  אחרי ויכוח ממושך דוחים את השיחה.

מתתיהו.

אספה מנהל מתתיהו 16.1.1938

 1. עניני חברים
  לאה הודיעה שהיא רוצה להישאר בקבוצה בתור חברה. יונה וואנג רוצה לשוב לקבוצה. הוא צריך להזמין את הוריו ארצה, ומקווה שאם נרצה לקבל אותו גם הם יכולים לבוא הנה. השיחה דוחה את בקשתו. בנימין יפה כתב מכתב שממנו בולט שהוא רוצה אולי לשוב אלינו, אם אנחנו מסכימים לכך. מחליטים לכתוב לו שאנחנו מתייחסים אליו באופן פוסיטיבי, להזמין אותו לבוא לבקר אצלנו ולראות בעצמו, אבל על כל פנים להזהיר אותו מהצעד הזה. פנחס בנגר. צבי הלבן מספר עליו ועל בחורתו. מצבם קשה מאוד. מחליטים לחקות עד שהאיניציאטיף תבוא מצידם.

 2. מחסן
  מציעים שרבקה תנהל את המחסן.
  מרים חושבת שאיננה מתאימה.
  אסתר: היא יכולה טוב מאוד להתרגל.
  יהודה. צריכים להאמין קצת בחברים.
  מתתיהו: רבקה יכולה שם לעשות את העבודה הכי פרודוקטיבית. מחליטים שהיא תיכנס למחסן.

 3. גן
  צריכים עוד להתעדכן למחיר האינסטלציה, מכיוון שהמחיר יעלה מחליטים שמרים תתעניין ותכתוב גם כן מכתב בשביל קלמן. מחליטים להרחיב את הגן גם בקשר עם תכנית הקיץ.

 4. לול
  מחליטים להזמין עכשיו במקווה ישראל 100 אופות בנות 12 שבועות בין ה-1 ל- 15 במאי.

 5. מטבח כשר
  פנחס. לא נעים להתחיל על העניין הזה אחרי שכבר החליטו בדבר הזה, אבל אין ברירה, כי ההחלטה לא הייתה מבוססת. אני מסופק אם הנימוקים של אלה החברים שהם רוצים במטבח כשר די חזקים. מתפתח ויכוח. פנחס ויהודה הרופה מתקיפים את המטבח הכשר מבחינת הכלכלה והתרבות. ברוך מגן עליו. דינה מצטרפת למתקיפים. אחרי שהמתקיפים גמרו את הסברם דוחים את השיחה.

מתתיהו

 

אספה מנהל יוסף 19.1.1938

 1. נסיעת רחל
  רחל צריכה לנסוע הביתה לעזור לאימה. מסכימים לכך.

 2. תכנית להכשרה במשך הקיץ.
  יצחק נותן תכנית מפורטת. לפי תכנית זו יישארו 13 אנשים בבית (4 בחורות בגן, 2 בחורות במשק בית ובחורה ללול ומשק הבית, ובחור לשמירה, 5 בחורים לעבודת חוץ). 15 אנשים יכולים ללכת להכשרה בקיץ.
  מרים חושבת שמספר הבחורות יהיה יותר מידי קטן. לאה רוצה הקיץ להישאר בבית.
  מתפתח ויכוח בין יוסף ליצחק על המספר הדרוש של המקומות הקבועים.
  יוסף בעד זה לקבל את כל המקומות הקבועים, ורק לפי זה לקבוע את מספר האנשים שנוכל לשלוח להכשרה.
  יצחק רוצה לראות על העניין מצד העתיד היותר רחוק, ורק לקבל את המקומות שנוכל להחזיק אותם עם ה"ותיקים", כדי לקיים את היחסים עם הפרדסנים, אבל כל יתר החברים לשלוח להכשרה.

  אחרי ויכוח ממושך מצביעים . 9 אנשים בדעת יצחק 7 בדעת יוסף. רואים שאי אפשר ככה לקבוע יותר את הקו. מחליטים להמשיך אח"כ בויכוח.
  יצחק קורא את רשימת החברים שהם לפי תכניתו הולכים להכשרה.
  מרדכי מתנגד לזה שאיננו מסודר לטרקטור או לכל הפחות לפלחה. מחליטים שידבר עם יצחק עוד באופן פרטי על העניין הזה.
  פנחס בעד זה, גם את יצחק לשלוח להכשרה.

  דוחים את השיחה.

יוסף


תאריך מאמר מקורי
26/2/2014
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!