ספר הפרוטוקולים - פברואר - 1938

אספה מנהל יוסף 8.2.1938

 1. השם
  עוד פעם מדגישים שאי אפשר להמשיך בלי שם רשמי עם אשור ממשלתי. פינחס מציע "חוליות". מחליטים לבחור בשם "עין התכלת". אם למישהוא תהיה הצעה מעשית לפני שאפרתי יבוא, שוב נתחיל להתווכח על "עין התכלת", "חוליות" והשם החדש.

 2. שמירה.
  חיים צריך להיות פנוי כחודשיים, לפני שיתחיל לשמור רצופות. בזמן ההוא נחלק את השמירה על כמה בחורים, שכל אחד מהם ישמור שבועיים. כשיצחק יבריא נתחיל עם הסידור הזה.

 3. המצב הכספי.
  פינחס ממשיך להשוות את מספרינו עם המספרים הממוצעים בקבוצות אחרות. אחרי שפינחס גומר עם פרטי המספרים הוא מנסח את השאלה האם אפשר  יהיה לחסוך על תקציב של 30 לא"י לחבר לשנה. לפי דעתו אפשר להוריד את התקציב עד 28.500 לא"י. מתחילים עם הוויכוח איך להוריד את התקציב. עולה חדש צריך לשלם את דמי המכס ודמי ההובלה? עד עכשיו שניהם היו על חשבון המחסן. להבא זה יהיה מסודר באופן כזה שהעולה החדש ישלם אם יש ביכולתו, את דמי המכס והאקספדיציה, ועלינו לדאוג להובלה. חוץ מזה וחוץ מהדברים הקטנים (מזרונים, סכיני גלוח).
  העיקר
  א. שהמחסנאית תנהל חשבונות מפורטים, ושיהיה לה תקציב מדויק.
  ב. צריכים לדעת שעל פי רוב תיקונים פחות ביוקר מבגדים חדשים, ושתלוי בכישרונותיה של המחסנית לדעת איפה מתי זה כבר לא כדי.

 

יוסף.


 

 אספה מנהל יוסף 19.2.1938

 1. עברית:
  ביום ראשון יוסף המורה יתחיל לתת שיעור למתחילים.

 2. ענייני כסף:
  ממשיכים עם הויכוח על הורדת התקציב. מביעים כמה הצעות ממשות.
  הלבשה: נשתדל להשיג קש או תבן כדי למלא את המזרונים.
  הנעלה: בקרוב ברכה שוב תוכל לדאוג לנעליים, כדי שדברי התיקון יסודרו באופן כזה שהסנדלר צריך לתפור נעליים טובות ולא לדפוק אותן.
  הספקה קטנה: עישון: אחרי ויכוח סוער מחליטים לסדר חשבון יותר מדויק.
  אחרי ויכוח ממושך מחליטים
  1. שנעה רשימה, ואחרי שבועיים נעשה חשבון, ואם חזרים סיגריות להוריד אותם מכל אחד ואחד.
  2. שנעשה תקציב חדש.

 

אספה מנהל יוסף 25.2.1938

מסדרים סידור שעורי עברית של רפאלי ויוסף. ממשיכים בויכוח על עניני כסף.

 1. עוד פעם על סיגריות
  פינחס מציע לקבוע גם את התקציבים שהם מתחת המקסימום. צריכים להוריד מכל תקציב בערך 20 אחוז. מחליטים שהם שקבלו עד עכשיו 12 יקבלו 10. שקבלו 8-10 וכ"ה. בחשבון זה חצי סיגריה . תהיה סיגריה שלמה פחות מחצי סיגריה אפס. כל אחד יקבל מספר קבוע, גם אם זה מתחת המקסימום.

 2. על הדואר.
  יהודה הרופה מציע לשלוח את כל המכתבים ביחד לכתובת אחת להולנד משמה ישלחו הלאה. לאה חושבת שלא יצא חסוך מזה ומפחדת שבעוד כמה זמן לא ילך טוב. בודקים כל מיני קומבינציות. יהודה הרופא ישאל בהולנד האם אפשר לשלוח את כל המכתבים בשביל אמסטרדם ביחד. מדביקים עם בולים הולנדים. למנהיג משרד דואר באמסטרדם. אחרי ויכוח מחליטים עוד שהשומר האחרון ימשיך לדאוג על הדאר ורשימת הדואר.

 3. חסוך בכלי טואלט.
  המחסנאית צריכה לרשום כמה סבון, סכיני גלוח ומברשות שיניים כל אחד מקבל. מדברים על אפשרות להשחיז סכיני גילוח משומשים. המכונה של פינחס לא די נקייה. חושבים שלא כדי להשתמש בה.

 4. נעליים
  החומר בשביל ניקיון נעליים שצריך להימצא על כל מרפסת לא בסדר. המחסנאית צריכה לשמור על זה.

 5. הספקת הדירה.
  מחליטים שבכל חדר אפוא שגרים 3 חברים או פחות, רק תהיה מנורה אחת. 4 חברים בחדר אחד יכולים לקבל 2 מנורות. גם בנפט מוכרכים לצמצם. לגפרורים לא כדאי לסדר תקציב. אמנם צריכים לדעת שהם ביוקר מאוד, ושמוכרכים לחסוך עד כמה שאפשר. על קלות: על קלות או פליט. אחרי ויכוח ממושך מחליטים לא להשתמש בפליט. רק לגמור את הפח שישנו עוד. במקרה שנראה שאי אפשר לסדר בלי פליט, נדבר שוב באספה על תערובות יותר זולות.

 6. פינחס מציע למנות ועדת חברים, שהיא צריכה לדון על כל ההוצאות הקטנות המיוחדות בשביל החברים.(נסיעות, רופא שניים וכו.). הוא מציע הגזבר, ברכה וצבי. מחליטים שוועדה זו גם כן תדון על קשיים אנושיים בין חבר לחבר, ושהיא צריכה לשבת בזמנים קבועים.

  בזה גומרים.

 

 יוסף.


 

אספה מנהל יוסף 26.2.1938

 1. המשך על סיגריות
  מחליטים להכניס טבק בתקציב. כל אחד שמעוניין בזה יסדר את החלוק עם מרדכי.

 2. גם על סכיני גילוח מוסיפים דבר מה: המחסנאית תסדר רשימה, ונראה עד כמה שיהיה איפו לחדד את הסכינים.

 3. לאו כהן ואמסטר,
  שני אנשים שהתקשרו איתנו ובקשו לקבלם. נכתב לכהן שיבוא לבקר אצלנו, ובינתיים נשתדל להשיג אינפורמציות עליו. את אמסטר שהוא יבוא עם בן בקרס. נקבל לע"ע באופן זמני (חודש ימים). לשם אינפורמציה נכתב לקריקס.

 4. אתות
  יהיו שיעורים בנטעים, אבל יש רק תועלת אם נשלח 3 אנשים. ישתתפו אסתר, רחל ומתתיהו.

 5. עברית.
  צריך להיות מישהוא במקום צבי נ. שיסדר את השיעורים. בוחרים בברוך.

  ממשיכים אחרי ארוחת ערב. פינחס נותן דין וחשבון על נסיעתו לתל אביב ושיחתו עם שלומו כהן ואפרתי בקשר עם הרחבת משק העזר. ח "הק" מוכנה לעזור לנו בהקמת משק עזר. שלי כהן התעניין על עיזים בפרדס חנה. יתעניין עוד ויגיד לנו את עצותיו עד כמה שאפשר מהר. מסכימים לתחניות הלול והרחב אינסטלציה. ח "בק" מתנגד לשם החדש שהצענו "עין התכלת". השם לפי דעתם יותר מידי פואטי. ישלחו לנו רשימה של שמות. אפרתי הבטיח לנסוע לירושלים לנסות לסדר הלוואה מהסוכנות על צרטיפיקטים מרדכי וצבי. אם אי אפשר יהיה לקבל הלוואה זו, אז יסדר בשבילנו הלוואה אצל המרכז החקלאי.

  אחרי שיחה זו קבלנו מכתב מש. כהן, שצריכים בהקדם האפשרי לפנות למרכז החקלאי לבקש הלוואה בת 80 לא"י. 40 בעד לול, 20 בעד גן ירק ו 20 בעד עצים. מזה מבינים שאפרתי לא ראה אפשרות לקבל הלוואה מהסוכנות.אבל מכיוון שהלוואות הסוכנות יותר בזול, ויותר כדי לנו לנסות עוד בעצמנו מה אפשר להשיג אצל הסוכנות. לשם זה מחליטים לשלוח את זאב לירושלים ביום ראשון.

            י. (יוסף) סלייפר  

 


 

תאריך מאמר מקורי
9/3/2014
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!