ספר פרוטוקולים- אפריל 1938 - חלק א'

אספה מנהל יוסף 1.4.1938


 1. גניגר.
  יצחק מתחיל לתת דו"ח על נסיעתו לגניגר ועיינות.לא תהיה הכשרה בגניגר. במזכירות "החבר" לא נתנו לנו אפשרויות גדולות להכשרה בקיץ. הכל תלוי עוד באוויר.
  לאה מציעה לשלוח חברים אחדים לזיכרון.
  יוסף מתנגד. בראשון וגם בסביבה הזאת תהיה גם כן עבודה.
  יצחק ממשיך את סיפורו.

 2. בחירות בנס ציונה.
  יוסף מסביר את העניין. מדברים באופן יסודי על תפקידיה של ועידה חקלאית, ושל מועצת הפועלים. נמשך הויכוח על הכיוון הפוליטי שלנו בקשר עם בקורו של איזה ציוני כללי אצלנו בבקשה להצביע לרשימתו. סוף כל סוף יצחק שואל: כדאי לנו להופיע בתור ציונים כללים ? יוסף מתנגד ומציע לבחור את השומר הצעיר, רק בנוגע עמדתם בשאלת חלוקת הארץ. אחרי ויכוח די ארוך מחליטים לא לבחור בכלל. ויהודה מוסיף לזה עוד ההכרח להתעסק בתכניותיהם של כל המפלגות הפוליטיות. פנחס שואל אם לא המסקנה היחידה של השקפותינו לצאת מההסתדרות ולהצטרף ל"ברית". (ארגון מיוחד ציונים כללים ב'). ממשיכים את הויכוח על עניינים יסודיים.

יוסף.


 

אספה מנהל יוסף 2.4.1938

 1. לול.
  עכשיו עניין זה כבר דחוף מאוד. מחליטים שיצחק ייסע ביום ראשון לראשון לציון כדי להזמין את החומרים.

 2. דבורים.
  באים לידי מסקנה שאי אפשר בלי מומחה במידה יותר רחבה להתעסק בדבורים. פנחס רוצה להתחיל עם כוורות אחדות. זאב מתנגד מכיוון שנקבל מומחה מהולנד. אחרי בירור מחליטים לפי הצעת ברוך ללמוד במושב ורק בשנה הבאה להתחיל במכורת שלנו.

 3. סככה או מחסן כלים.
  נקנה עצים ישנים כדי לסדר סככה בקיץ.

 4. הרחבת גן הירק.
  אם נוכל לקבל 2 דונם מניימן, מרים רוצה להרחיב את השטח ולזרוע שם עגבניות. מפחדים שלא יהיה די מים במשך הקיץ. מחליטים כן לקבל את השטח.
  יצחק: אולי נוכל לזרוע על חלק קטן ירק בעד העיזים.
  מרים: למה אני צריכה להגיד שלוש פעמים אותו דבר? דווקא לך כבר אמרתי שלוש פעמים הערב, שיש לי שטח עם ממטרות בעד אוכל ירוק ללול ועיזים.
  יצחק: זו הפעם הראשונה שאני שומע את זה.
  מרים: אז אני באמת לא מבינה מה אתה עושה.
  יוסף:יצחק תגיד שאתה מצטער ותרשום בפרוטוקול.
  יצחק : מצטער. ורושם את זה בפרוטוקול.

  מקבלים את תכנית מרים.

 5. עניני עבודה.
  שלומית כותבת מכפר ידידיה, שהיא יכולה לקבל מקום עבודה לחודש ימים. יש גם מכתב מבנימינה., שגם שם נוכל להשיג עבודה. הנקבל את המקומות האלה כן או לא? לפי דעת רוב החברים כן כדאי. מחליטים לשלוח גם לכפר ידידיה וגם לבנימינה בחורה.

 6. קורס לבישול.
  לאזאר בבלי רוצה לעזור לנו, ומציע ששרה בבלי תשלח מומחה אלינו לכמה שבועות. חוץ מזה יש עוד אפשרויות לקורסים במשך הקיץ. בשמחת לב מקבלים את הצעת בבלי, ומחליטים בקיץ לשלוח את מישהוא לקורס.

 

יוסף.

אספה מנהל יוסף 9.4.1938

 1.  עניני עבודה.
  פינחס ויצחק יצאו לעבודת תוריא במושב. חיים יעבוד בלול. לאה תיכנס באופן פחות או יותר קבוע לגן.

 2. גן נוי.
  לאה:אם אין כסף ואין זמן אי אפשר להמשיך בגן הנוי.
  יוסף:בכל זאת במצב הכלכלי שלנו אין לנו יכולת להוציא כסף למותרות כאלה.
  פינחס: הוצאות לגן הנוי עד עכשיו כמעט שלא היו. אבל במשך כל השנה נצטרך תקציב על 100 מא"י לכל חבר בשנה. האם לפי דעתכם זה כדאי?  מחליטים לצמצם את שטח גן הנוי, ורק לעבד את השטח לפני חדר האוכל. את השטחים האחרים או נעבד ונזרע שם ירק או נזניח אותם לגמרי. אם לאה איננה מספיקה תושבי כל בית יטפלו בגן מסביב ביתם.וגם לשטח לפני חדר האוכל תקבל עזרה.

 3. סידור הסדר.
  נסדר סדר לפי המסורת.

 4. מצות.
  מכיוון שאין אף אחד מתנגד לאכול מצות כל ימי חג הפסח, נאכל מצות במשך כל השבוע, ועל השאלה הפרינציפיונית נדבר בשנה הבאה. על השאלה למה אנחנו חוגגים את הסדר, ודווקא את הסדר מתפתח ויכוח ממושך.

 5. שליחות.
  נודיע לחבר הקבוצות, שיוסף ייסע להולנד בתור שליח. מחר נמשיך בשיחה על הקו של פעילות יוסף בהולנד.

 

יוסף.


אספה מנהל יצחק 10.4.1938

 1. שליחות
  צריכים לדבר בהולנד על שלושה דברים.

1. חלוציות.

2. למה בחבר הקבוצות.

3. למה קבוצה.


זאב:
מה בעצם תפקיד השליחות שליח בכלל מקבוצה של 25 איש שליח זה מותרות רק לשלוח שליח בשביל קבוצתנו זה מותר.
ברוך: זאב צדק.
יוסף: אני מכיר חברים בהולנד שהולכים להכשרה יותר מהר מפני שהם אנשים שהם מכירים. זה לא נכון ב- 100% אבל לא נורה.
זאב: אם השליח לא מצליח, הקבוצה שלנו לא תתקיים. רק האמונה במשאת נפש שלנו תיתן לנו הכוח ליצור קבוצה.
יוסף: אם חברים אחדים רוצים קבוצה זה לא מספיק.
יצחק: אני חושב שאנחנו צריכים לשלוח שליח אפילו אם אנחנו קבוצה או לא. הנוער בהולנד צריך לחנך להכשרה.
יוסף: נסיעה שלי לא תהיה חינם. רק תהיה לשוא אם האנשים יישארו בהולנד.
צבי: אם אתה צודק לשלוח שליח להולנד אין תועלת בשבילנו.
יהודה א:
אם יוסף מפחד בהולנד שהקבוצה לא תתקיים הקושי בשבילו יהיה יותר גדול.
יוסף: אם נחליט לא לשלוח שליח מה יהיה עם הקבוצה שלנו?
משה: אם הקבוצה לא יכולה לקיים אם יוסף בהולנד יהיה יותר טוב בשבילנו אם יוסף לא ייסע.
יוסף: אם הקבוצה תמות אני רוצה להיות אצל מטת המיתה.
יצחק: יש לנו פחד יותר מדי.
זאב: המטרה של הויכוח זה לא שיוסף לא ייסע להולנד. אם הקבוצה לא תצליח לא כלום משתנה בשבילי החברים בהולנד. האנשים ישארו ויכולים להיות לסמך לאחרים.
יצחק: אני רוצה שיוסף ידבר בהולנד על הקבוצה. לא על הקבוצה שלנו עצמו אם אנחנו קבוצה או לא. זה יוסיף יותר כח.
יוסף: אנו מאמינים בציונות ורוצים להמשיך הלאה.
יהודה א
: בעצם זאב צדק, אבל אני רואה רק יתרון, אם הדבר של הקבוצה שלנו יהיה ברור לנו.
זאב: אנו לא יכולים לחכות עד הדבר יהיה ברור.
יוסף: פעם אחת בחיינו אנו צריכים לבחור. אם אתם כותבים אנו לא רוצים הלאה בדרך הזה יכול להיות שאני מהולנד כותב, יש אפשרויות עכשיו בהולנד להמשיך בדרכינו, וזה רק אפשר אם יש שליח בהולנד. ליצחק תמיד עמדה פילוסופית מאוד.
יוסף: על מה רוצים לשמוע האנשים בהולנד?
הרמן: על החלוקה והסרטיפיקטים.

מחליטים לדבר בשיחה הבאה על החלוקה, תעודות עליה, חבר הקבוצות, חלוציות, חינוך בפדרציה והקבוצה. חנוך דיוונטר

 

יצחק.

תאריך מאמר מקורי
10/3/2014
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!