ספר פרוטוקולים- מאי 1938 - חלק ג'

 19.5.38

יצחק: שוב על ההכשרה בדגניה. קבלנו 6 מקומות בדגניה עד התחלת העבודה. אי אפשר לסדר סידור, אם לא יודעים מה יהיה עם 
בית עובד.

זאב: צריך עוד פעם לברר שאלת שמירה, סידורים בבית.

יצחק: בשביל סידורים בבית, אי אפשר חולים לקחת בחשבון.

מטבח בחורה 1 וחצי

מחסן בחורה 1

בשביל כביסה 2 ימים עוד בחורה

מטבח רות וחצי רחל.

מחסן, גן מרים, יהודית

לול אסתר רבע יום

שמירה

רוצה לקחת בחשבון גם יצחק וגם בילהה עד הם בריאים חיים ישאר.

מרים: בשביל גן אי אפשר לעשות סידור לחצי יום. בזמן הורדת צריך בחורה קבועה. מציעה אף אחד לשלוח לגבע. 

אפשר לקבל עוד מישהו על חשבון הגן. יותר טוב דיפיציט הגן מבחיינו (??). צריך לקחת תורנות בחשבון.

יצחק: הסידורים מה שעשינו (הם) לא ספורט אלא מספרים מקובלים.

אסתר: על המספרים האלה לא מקבלים תורנות על חשבון.

יוסף: אי אפשר לסדר לפי מספרים 100 אנשים. בחברה קטנה המספרים יותר גדולים.

יצחק: אל תשכחו שיש לנו רזרבה. חיים, יצחק, בלהה.

יוסף: רק בשביל הגן צריכים כבר 3 וחצי בחורות באופן נורמלי.

ברוך: הרזרבה יותר גדול ממה שאתם חושבים. רבקה, מתתיהו, ברכה.

מרים: יומיים בשבוע צריך בערך בחור בגן, על חשבון מ 2 וחצי בחורות.

פנחס: על בית עובד צריך להחליט הערב.

זאב ויוסף: צריך להחליט לחוד על גבע או בית עובד.

יוסף: מציע לטלפן מוצאי שבת לגבע.

ברוך: היה אי אפשר לחכות עם קבלת אדמה בבית עובד, עד יצחק שב מתל אביב. 

יוסף: רוצה לקבל את הריזיקו מ 2 וחצי לירות.

יצחק: מדברים על שירות ולא על בית עובד. 

אסתר: בחורה אחת לא יכולה כל ערב שמירה.

יצחק :חושב שצריכים לקחת חצי שנה מכיוון שהאנשים לא מוכנים לקבל זמן רב את השמירה.

מרים אומרת עוד פעם . יותר טוב שיהיה דפיציט מלשלם לרופאים.

יצחק: איך נבנה פעם משקנו עם עושים חשבון כזה?

מרדכי מציע לשלוח 6 אנשים לדגניה לדבר אם אפשר להוסיף עוד אחד.

יצחק: יותר טוב לשלוח לגבע מי לבית עובד.

מרים: חושבת יותר כדאי לקבל בית עובד מגבע. אם צריך עוד משהוא בבית אפשר להוציא מבית עובד, ולא מגבע. יוסף

רוצה להוציא מעבודות חוץ.

זאב מציע שמרים עושה סידור.

יוסף: יצחק. מה אתה רוצה פחוד מדאי בבית מה מרים רוצה יותר מדי. לא לקחת חולים בחשבון?

מרים רוצה סידור יותר אלסטי.

אסתר: יותר טוב לשלוח לבית עובד מגבע. בעיקר בשביל שלומית.

פנחס: אם אני עובד אינני יכול להפתיח (להבטיח) לכם שזה יהיה לטובת הקבוצה.

ברוך: חושב שצריך להמשיך בבית עובד, מפני שהתחלנו כבר. מציע לשלוח 8 אנשים להכשרה ו-2 לבית עובד.

יצחק:אי אפשר להשוות גבע ובית עובד.

מרים: בשנה הבאה יהיה עוד זמן.

יצחק: הטמפו במשה מתקדמים. דווקא משה מתאייף כל כך.

צבי: יש מספיק אנשים מה שיודעים עבודה בגן.

יצחק: לא ברור לרוב החברים מה אומרת לחיות בקבוצה.

אסתר: העבודה יותר חשובה.

זאב: הקבוצה.

זאב ויוסף: אם מקבלים גבע, לעזוב בית עובד.

יצחק: אם מקבלים 4 מקומות בגבע.

 יוסף: נשלח 3 לגבע ו 1 בשביל האלסטי (מקום עבודה גמיש).

 יהודה: הבן אדם אלסטי צריך להיות בחור.

 יצחק רוצה לדעת עוד פעם מספרים בשביל שירות, קשה ומסוכן מאוד להכניס יותר מדאי כוחות לשרות או ענף.

אני מתנגד לתכנית יותר (מדי) אלסטי (גמישה), אבל תצביעו על השאלה הזה.

יוסף: רואים שאי אפשר לעבוד זמן רב עם קבוצה קטנטונת, וזה צריך לקחת בחשבון.

יצחק: משה אמרת נוגע לאיחוד.

יהודה: אנחנו יותר מדי כבדים. צריך לעשות חשבון יותר אופטימיסטי.

יוסף: יותר נח לעזוב מקום בדגניה מאחד יותר מדי בבית.

מרים: אף פעם כותבים שצריכים לחזור, מפני רואים לא הרגע דחופה שהמצב קשה. רואים רק אם האנשים עבדו יותר מדי.

זאב: צריך להצביע. יש כמה שאלות. בית עובד וגבע.

יצחק: יש הרבה אפשרויות.

  1. 4 לגבע. לא בית עובד, לא אלסטי.  1 קולות.

  2. אחד בבית בשביל אלסטי              9.   "

  3. 2 לגבע. 2 לבית עובד                   3.   "

  4. 1 לגבע, 2 לבית עובד, 1 אלסטי     5.   "

יסעו לדגניה. מרדכי, מוטקה, יוסף, לאה, בת שבע, משה.

יסעו לגבע. יהודה, בנימין, שלומית.

   20.5.1938

מרים מתנגדת שיוסף נוסע להכשרה כעת.עד שאנשים ישובו אפשר להחליט עם צריך לשלוח שליח להולנד. 

אז הוא יכול לקבל הכשרה.

יוסף: למה דווקא האיש שאולי צריך לנסוע בתור שליח ולקבל הכשרה, צריך להישאר. אבל קודם כל צריך לברר 

שאלת עתידנו, אם אפשר לבנות קבוצה עצמית (עצמאית כלכלית)

צבי חושב עוד לא על שאלת עתידנו, רק אם האנשים שנשארים במקום יכולים להספיק לעבוד.

יוסף: אם רואים שהמצב בסתיו עוד לא יותר טוב, שיכולים להספיק בלודי (??)  עז לא צריך לשלוח שליח.

צבי: בחורף יהיו יותר אנשים שיכולים לסדר את התפקידים ממשה עכשיו.

זאב: אם יש אפשרות יוסף לשלוח להכשרה, הוא צריך לנסוע.

יוסף:הסתיו יותר קשה לסדר בלודי. עכשיו אין קשיים עם עבודה. בסתיו צריך להתקשר עם כל נותני העבודה. מוכרחים לדבר

עכשיו על עתידנו. אם נוותר על עתידנו עצמית, אז אני מוכן להישאר כאן.

חיים: צריך לשלוח שליח עד כמה שמהר.


רואים שרוב האנשים חושבים שכן צריך לשלוח שליח בסתיו.

 

22.5.1938 יהודה מנהל שיחה

יהודה: עופרה יכולה לקבל בירושלים ומרוויחה 100 מיל ביום. הקושי זאת היא שצריכים לוותר על (??? בלועזית)  אחד.

בנימין: עשינו סידור בשביל הבית עם עופרה. עכשיו אפשר לוותר עליה?

יצחק רואה עוד הרבה אלסטיק (גמישות).

 יהודה ויוסף מרגישים שמרים לא נמצאת. מחליטים שהיא יכולה להישאר.

יהודה: עוד פעם גבע או ... בית עובד.רוצים עוד לחכות שבוע לגבע, או להחליט על בית עובד.

צבי: רוצה להחזיק לאבד בית עובד.

יוסף מציע שיצחק יסתובב כמה ימים בתל אביב לחפש, לטלפן, לעשות משה אפשר להתקשר איתם.

יצחק רוצה שלושה ימים לנסוע לגבע או עיינות. פנחס סקרן לדעת מה יותר בזול. הוצאות בשביל נסיעות או הוצאות בשביל בית עובד.

יוסף רוצה בשיחה לדון על שאלת השמירה. צריך לחלק, או שומר קבוע. מחליטים אם אפשר לסדר שומר קבוע בשביל כמה זמן.

 צבי רוצה להחליט על שאלת בית עובד.עכשיו צריכים לדעת מה נעשה עם בית עובד.


בעוד יומיים נחליט באופן סופי על בית עובד.

 

יהודה: שאלת פוליקנסקי

 

 

 31.5.1938 מנהל יצחק

גבע.

יצחק חושב שחבל לוותר על ההזדמנות, יפה של גבע. מציע שאסתר, זאב וצבי ילכו. יצחק אם צורך אלסטיק (גמיש) בבית, 

בגן ובשמירה. מלכה ורבקה במחסן, ברוך ופנחס בעבודת חוץ. רות במטבח.

אחר כך מדברים על

12 הגדול (??)

יצחק: אם אני רואה את השמות של האנשים שבאו, אני יודע שיתמיד (??) שנים.

יהודה. המכתב של יצחק יעשה רושם על החברה.  כל כך רע עוד לא הרגע (עדיין לא רע).  (?? לועזית) להגיד בהולנד,

אם גרוע המצב פה. הוא מתנגד לשלוח את המכתב להולנד.


תאריך מאמר מקורי
15/4/2014
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!