ספר פרוטוקולים - נובמבר - 1938

אספה מנהל לצחק 1.11.1938

  1. כופר הישוב. מחליטים לתרום את חלקנו (%1 של הכנסותינו) .בנוגע התכשיטים על כל אחד בעצמו לדון.

  2. מכתבו של יוסף. שקבלנו מ"מעיין" (מעיין צבי) . למשה הייתה ביקורת קצת יותר מדי חריפה. המכתב עשה אותו לפסימיסטי, בנוגע איחוד עם קבוצה כל כך גדולה.
  3. יהודה הרופא מציע לדחות תשובה מוחלטת. 
    יצחק רוצה לבדוק בכל אופן גם כן את "שיבולת", מפני שלפי דעתו " כנרות " בהחלט לא בא בחשבון. מחליטים לשלוח את יוסף מיד לירושלים (כדי לדבר עם מרים דה לאו על סרטיפיקטים בשבילנו) ואחר כך עוד חודש ל"שיבולת".

  כתב יצחק

אספה מנהל יהודה 6.11.1938

מרגלית ופול.יש אפשרות ששניהם יבואו אלינו. צריכים אנחנו לדעת את מי נבחר, כי יק לא יבוא הנה אם מרגלית נמצאת פה.

יוסף רוצה בכל אופן לקבל את יק, כי לפי דעתו מרגלית לא הסתדרה טוב נגד יק. 

זאב: כבר מבחינה קבוצתית יותר כדאי לנו לקבל את מרגלית ופול.

לאה אינה רוצה לקחת בחשבון עם דברים פרטיים. מחליטים סוף כל סוף שאיננו מתנגדים באופן פרינציפיוני . רוצים לדעת מהם מה בעצם רצונם. יצחק יכתוב במובן זה לבלהה.

צבי נוסבאום (נועם)  רוצה לבוא הנה לשלושה השבועות של החופש שלו. הוא רוצה לעבוד בזמן הזה אצלנו. 

בן חושב שאיננו בית מלון, ושלא נכון לקבל את כל אחד לפי רצונו. 

אסתר: צבי כבר היה רוצה להיות חבר אצלנו, ורק בשביל עזרת הוריו הוא עזב. 

צבי מתנגד לא רק באופן פרינציפיוני, אלא גם במובן האנושי. 

לאה אינה רוצה לקבל אותו לזמן החופש שלו, כי אמר לה שאף  פעם לא יהיה חבר אצלנו. 

מצביעים ומחליטים לקבל אותו.

מכתבו של רו כהן. רו מיאץ לנו לשלוח את יצחק או את יוסף ירושלימה כדי לדבר על הסרטיפיקטים ההולנדים עם דבקין. מחליטים לשלוח את יוסף.

 

כתב יהודה ון אמרונג

 

 

אספה מנהל יהודה 11.1938

עברו מאורחים למועמדים: יהודית, יהודה.

מועמדים אחרים: מוטקה, בנימין ,משה ,בת שבע

ממועמדים לחברים: שלומית, מרדכי, צבי , עפרה ויצחק

 

כתב יהודה ון אמרונג


 

אספה מנהל יהודה 7.11.1938

יוסף נותן דין וחשבון על פעולתו במעיין. יוסף אינו רוצה לדבר על מעיין אלא על "מכבי הצעיר". הוא שוחח עם ברנד, חבר מעיין ורצה לדעת ממנו עמדתו של מכבי הצעיר בנוגע עם איחוד איתנו. דברו רק מעט על אפשרות זו. כמה שדברו רוצים לקבל אותנו בחפץ לב. הודיעו להחליף אנשים.יוסף הציע לברנד לבקר אצלנו לדבר עם מייה.

יהודה הרופה לפי דעתו מפסידים ע"י איחוד את עמדתנו אנו. אנו רוצים לעשות מה שאפשר. הוא מפחד לעבד את הקשר האנושי שמכריח אותנו לחיות ביחד, על מה שמוותרים לטובת חברתנו אנו לא נוכל לוותר לתובת חברה אחרת. רוצה שהאופי שלנו לא  יישנה ע"י איחוד ומציע שוב פעם צורה בינונית .ע"י איחוד יעזבו לנו לפי דעתו יותר אנשים שכבר עזבו אותנו.

ברוך מצטאר שיהודה בא עם הצעה ישנה. אנו רוצים בכל אופן קבוצה להיות, מפני זה הוא בעד איחוד.

יהודה אינו מבין איך יכולים לדבר גם על איחוד וגם על צורה בינונית וגם על שליחות יוסף הולנדה, וגם על שליחותו ירושלימה לקבל סרטיפיקטים.

יוסף מבקר את חיינו הקבוצתיים. עף על פי שהוא קרוב ליהודה הרופה יש עוד הבדלים בינם.

יצחק הספ' וצבי מתנגדים לדברים של יוסף בנוגע לחיינו.

יוסף מצטער שאין לנו אפשרות לקבל בעוד שנתיים אנשים. אז הוא הסכים לחכות אד בואתם שלהם. צריכים למצוא זוג איחוד טוב ומתאים לנו. רק אפשרות זו יש לנו אם רוצים באמת קבוצה.


 

אספה מנהל יהודה 12.11.1938

מכתבו של חבר הקבוצות. ח- הקב' מבקש בחור אחד לגיוס בחניתה, כדי לעזור בהתישבותה של קב. שימרון.

יצחק:כבר נשלח חבר אחד להולנד ויש חוסר ידיים וגם בנוגע לעתידנו לא כדאי לשלוח .

מרדכי רוצה לדעת האם חושבים אנו גם על הדבר הציוני שקשור עם הגיוס. 

יצחק : מספיק שהוא מוכיח של רגישותו הלאומי. מחליטים שיצחק יכתוב לח- הקב'  שלא נשלח.

מכתבו של היינץ. יש ויכוח בהולנד בין אדי לבין יקי בנוגע לקבלת סרטיפיקט בתור ראשון. היינץ מבקש אותנו להחליט על זה. נכתוב להולנד שלא נוכל להתערב.

דין וחשבון של נסיעתו של יצחק בנוגע לעיזים. יצחק בשכונת בורוכוב התעניין בנוגע לקנית עיזים. הם שם עומדים לפני קנית עיזים מרומניה. דב בקר מבית אלפא יסע בעתיד הקרוב לקנות ברומניה. נפנה אליו שהוא יביא שתי עיזים בשבילנו.

עבודת חוץ בכפר ידידיה. יש מקום לעבודת חוץ אצל מרקוס בקפר ידידיה. שלומית בעצמה צריכה להחליט, האם תלך או לא. מחליטים לא לקבל בעונה זו מקומות כאלה.

האחראיות לספריה. צבי מבקש את החברה לדון מי זה שיקבל שיהיה ספרן, כי יש לו יותר מדי עבודה אחרת. יצחק הספ' יקבל את תפקיד הספרן.

 

אספה מנהל יהודה 15.11.1938

שמירת דרך בית חנן – נס ציונה. יש אפשרות לקבל שמירת הדרך מבית חנן לנס"צ. זאב חושב שלא כדאי לנו לעשות את זה , כי נצטרך לשלוח תמיד אותו בן אדם, וגם הסכנה יותר גדולה ממה שבבית או אצל פורצן. מחליטים לא לשמור שם.

עטיפה אצל פולנסקי. חונה רוצה לקבל בחורה מאיתנו לעטיפה. מחליטים לשלוח את עפרה.

מחליטים שמרים תקבל את האחראיות למחסן הכלים.

דין וחשבון של נסיעתו של יוסף. לא הצליח. כל האנשים החשובים ביותר נמצאים כעת בלונדון.בעוד כמה שבועות שוב ייסע לירושלים כדי לסדר את עניין הסרטיפיקטים, ביחד עם מרים דה ליוב.

גרעין הולנדי בשטה. יש גרעין הולנדי בשטה שרוצים לעזוב. 5 איש האלה רוצים להתיישב ביחד עם. הם רוצים בערך צורה בינונית. הם בקשו שאחד מאיתנו יבוא לפגישה שתהיה שם בעוד כמה ימים. מחליטים לשלוח מכתב שאנו מעוניינים בהם , ושלא נוכל לשלוח מישהו, ושהם יכתבו לנו איך ומה.


 

אספה מנהל יהודה 17.11.1938

המשך על עתידנו. 

יוסף הרגיש בשובתו שלו שכמה של חסרונותינו, ראה בקב. מעיין בצורה קריקטורית.למשל תרבות.

צבי וברוך אינם רוצים להפוך את העניין. קודם נדע מה אנו רוצים בכלל, ואחר כך איך. 

משה אינו מבין את הותיקים שלנו שאינם עוזרים לחדשים באופן תרבותי.

יוסף. יש אנשים שיכולים ובעד זה מוכרחים למלא את חור התרבות אצלנו.

 

אספה מנהל יהודה 18.11.1938

שפרה פנקהוף רוצה להתקבל אצלנו להכשרה. יוסף. יכולה היא ללמוד אצלנו לעבוד, וגם תוכל להיות קצת מדריכה. מחליטים לקבל אותה.

 

אספה מנהל יהודה 21.11.1938

שלמה וולף. מי שלא מספר על הגרעין ההולנדי בשיטה שהוא רוצה לעבור בתור מושב עובדים (צורה בינונית) . הם חושבים על התיישבות משותפת איתנו, כי אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה דרכנו תהיה. נדחה את העניין עד ששלמה יידע יותר פרטים ואנו בחרנו את דרכנו.

 

אספה מנהל יהודה 22.11.1938

לאה: יש הצעה מצד הוועד הלאומי לשלוח מגרמניה ילדים 2-16 ארצה. אפשר לבחור את הגיל. רוצים לסדר את הילדים במושבות , מושבי עובדים וקיבוצים. החברה מוכנה לקבל ילד, אחרי שכתבו להולנד כדי לקבל כסף בשביל חינוך זה. מחליטים לכתוב הולנדה לשאול כסף.


 

אספה מנהל ברוך 26.11.1938

המשך אספה על עתידינו. יצחק הספ' רוצה כמו יוסף שאם לא נוכל להמשיך בדרכינו העצמאית, להתפזר אסתר. מה מפריע לנו חוץ מחוסר אנשים להקים קבוצה?

יוסף: יש קשיים חברתיים וכל מה שקשור בזה. הוא מפחד להתאחד כעת, כי החברה עוד לא התגברה התפתחות ידועה.

יצחק: הבמהרות שהתחלנו בה לא תספיק בשביל ההמשך. הוא מראה ע"י מספרים, שנחוצים ילדים בשביל ההמשך.

ברוך רוצה בכל אופן את הקבוצה ובעד זה רוצה עכשיו עד כמה שאפשר יותר מהר להתאחד.

לפי דעתה של שלומית צריכים לאסוף אנשים גם בארץ וגם בחו"ל לקבלת אנשים.

מרדכי רוצה גם להתאחד. משה מקווה שאנשינו בחו"ל ישתנו במחשבותיהם וגם במעשיהם. ויבואו אלינו, אבל אחרי שהתאחדנו לא יבואו אלינו.

בת שבע מפחדת האם יהיו לנו מספיק כח עד שיבואו אנשים אלה. היא רוצה בעצם קבוצה אמצעית, אבל ע"י העובדות שישנן היא חושבת שצריכים להתאחד. אחרי שאלה סביב באים להחלטה זו להמשיך לעת עתה בדרכינו העצמאית ובכל זאת להתקשר עם פלוגות מתאימות לנו, ולבדוק את האפשרויות לאיחוד. להתכונן בכל המובנים לחיים הקבוצתיים.


 

אספה מנהל יהודה 28.11.1938

שלמה כהן מציע לנו בשם חבר הקבוצות לעבור לשנה לחניתה, כדי לשמור על המקום. אין שם מקום לקבוצה שלמה להתיישב. 20 איש שצריכים לשמוע חבר הקבוצות לקבל ע"י הסוכנות את התפקיד לשלוח מישהו לשם. חה"ק רוצה שקבוצתנו תשתתף במפעל של בניין הארץ.

זאב: אנו מתכונים לקבוצה חקלאית, ואיך נוכל את אנשינו בשנה זו?

יצחק: אפילו שהיית מציע לנו להתישב עוד היינו מפקפקים. אנו עוד לא מוכנים לכך.

שלמה: קבוצתכם מכונת לאיזה שהיא מטרה. בן כך כעת עושים מפעלים שלא עשו בשנים אחרות. אנו חיים כעת בזמן מיוחד. תגידו תכנית לעתיד. אפילו 20 בעלי מקצוע לא יקימו קבוצה.

יצחק: אזה צורה יש למקום הזה. יש שדות?

שלמה: יש. אפל יותר מדי רחוק כדי לעבוד בהם, וגם עבודה עם שמירה, אז זה יורד מי הפרק.

לאה מפחדת שאין אנו מספיק חזקים.

יוסף:מפעל חשוב כזה נותן לנו את הסכות לדרוש משהו. אבל חיים בשמירה משפיע לרע לאופן חברתי. מה נעשה אם בחורותינו לא תוכלנה שם לשמור.

שלמה: יש תקציף של 3 לא"י לכל אחד.

זאב: וגם למצב הביטחון נצטרך אינו יודעים מה זה שמירה ממשית, ומה שאנו יודעים זה באצם כלום.

יהודה רוצה לדחות את השיחה, שנוכל עוד קצת לחשוב על זה.

שלמו: אני צריך לדעת את תשובתכם עכשיו. אי אפשר לדחות. החיים שם יחנכו אתכם יותר ממה תוכלו ללמוד בהרבה יותר זמן פה במקום זה.

יצחק:התכנית שרצית לדעת ישנה. אנו מרגישים את הצורך לקבל את העליה ההולנדית. איננו רוצים ?, שלא יקרה נס אז נתאחד. התפקיד שלנו נדמה לנו יותר חשוב. אנו פה כבר הסתדרנו. אנו כבר די מבוגרים והתחלנו פעם אחת. מה יהיה אחרי השנה הזאת? נהיה מספיק חזקים?

מרים:בכל אופן צריכים לראות את המקום.

ממשיכים בשיחת חברים ומחליטים לשלוח את יצחק, יוסף וזאב לראות את הסביבה שם.

       

 יהודה ון אמרוגן.


תאריך מאמר מקורי
15/4/2014
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!