ספר פרוטוקולים - מרץ - 1939

אספה מנהל יצחק 1.3.1939

 1. דין וחשבון על נסיעתו של זאב למשקים ולמזכירות חבר הקבוצות, בענייני הכשרות הקיץ. לא הביא הרבה תוצאות ממשיות. מחליטים לפנות בכתב ל"חבר" (חבר הקבוצות)

 2. מתווכחים על סידורי דירה בקשר אם באים עליה חדשה.

 3. בקשה מאריה זיגל (בחור וינאי) לגור אצלנו. מחליטים לקבל את בקשה זו.

 

אספה מנהל יצחק 4.3.1939

 1. דין וחשבון על נסיעתו של צבי לשם קניית עיזים.
  אפשר לקנות 2 עיזים בכפר סירקין.
  זאב מתנגד. הוא מציע לקנות פרה.
  אחרי ויכוח די ממושך מחליטים לא לקבל את הצעה זו ולקנות 2 עיזים.

 

אספה מנהל יצחק 8.3.1939

 1. קוראים את מכתבו של יוסף.

 2. מדברים בקשר אם באים עולים חדשים, על מצב העברית.

 3. נכנסים בויכוח די עמוק בגלל נאום של משה, על טיבה ואופייה של הקבוצה. משה בעד קליטת הרבה חברים, ונגד יצירת חוג קטן של "חברים טובים" במידה מצומצמת. 
  יצחק הספ'  יהודה הרופא ועוד אחרים מתנגדים לו בכל תוקפם, ומגינים את הצורך ההכרחי של גרעין חברים טובים.

 

אספה מנהל יצחק הספ’  (פימנטל) 10.3.1939

 1. הצעה של יהודה לעבוד בשבתות הבאות אחרי ימי גשם בכדי לכסות את גרעוננו.
  נכנסים בויכוחים ממושכים מאוד, ובסוף מחליטים פה אחד לא לקבל הצעה זו.
  יהודה הרופא אמנם מציע אמצעים אחרים להכניס כסף.

 

אספה מנהל חיים 11.3.1939

 1. דברים על ענייני סידור העבודה ועל שמירה.
  מחליטים להכניס פועלים אצל
  גורלנד, ולשמור שמירה מוגברת. אחד השומרים יישן בעמדה.

 

שיחת חברים מנהל יצחק 18.3.1939

 1. מדברים על ענייני התיישבות, ובייחוד המימון.
 2. מחליטים לקבל את צבי נוסבאום בתור אורח.

 

אספה מנהל יצחק הספ’ 18.3.1939

 1. דירה
  לאה רוצה להתפטר מתפקידה בוועדת הדירה. בוחרים בבת שבע ובתרצה לוועדת המיטות, וביהודה הרופא, עפרה ושלומית בוועדת הדירה.

 2. שיעורי עברית
  מחליטים שאסתר שטיינהרט תיקח עליה שיעורים למתחילים, ויצחק הספרדי את המתקדמים.

 3. פסח
  לאה רוצה לסדר את המטבח לגמרי לפי המנהג.
  יהודה ויהודית בעד פשרות. מחליטים לקנות כלים חדשים ולהשתמש בהם לפסח ואחר כך לשמור אותם במשך השנה לזמן שיהיה צורך לזה.

 4. הוריהם של יצחק ספ', בת שבע ומוטקה מחליטים לתת ימים מספר חופש לכל אחד בתנאים מוסכמים לזה בשיחה בספטמבר.

 

אספה 20.3.1939

אורחת חיותה בוסל.

חיותה מתחילה לדבר על ההתישבויות החדשות שקמו בזמן האחרון, ומדגישה שהמצב דורש את כל הכוחות. היא מזהירה לנו לא לעמוד בצל, אלא להשתדל להשתתף לחיים החלוציים בארץ במרץ ובכוח.

 

אספה מנהל יצחק הספ’ 25.3.1939

 1. בקשת פלור והרברט הרצפלד להיכנס אצלנו.
  מחליטים לקבל את פניהם בתור אורחים.
  אריה זיגל. מוטקה וצבי מציעים להתעסק איתו באופן יותר יסודי, ולמשל לחנך אותו בעברית, בחיים קבוצתיים וכו. מחליטים ללא התערבות יתרה, ולתת לו להתפתח בעצמו.

 2. זאב מציע בשם נתן (בן דודו של אריה) בקשה להיכנס אצלנו בזמן העונה. מחליטים להציע לו לחכות עד תחילת העונה הבאה.

 3. דין וחשבון הגזבר על המספרים בעונה שעברה (ספטמבר-מרס).

 

אספה מנהל יצחק הספ’ 26.3.1939

 1. מלכה מבקשת חופש בכדי לטייל עם הוריה בארץ.
  משה ויהודה מסכימים, ומחליטים לזה. מדברים זמן רב על הזמן וכמות הימים. מחליטים לתת לה חופש מיד.

 2. חופש של מרדכי.
  מחליטים להרשות לו חופש לפני צאתו להכשרה בגניגר. על הפרטים ידונו אח"כ.

 3. הכשרה בפעולה צבאית
  נחוץ לנו מאוד. התקשרנו כבר עם האינסטנציות הבאות בחשבון, והאפשרויות ישנן. עוד לא דנים על עניין זה.

 4. שמירה אצל יפה. מחליטים לשלוח את משה לשם, ואת מוטקה לגורלנד בקיץ.

 

אספה מנהל יצחק 30.3.1939

 1. דין וחשבון על נסיעתו של ליצחק בנוגע מקומות הכשרה בקיץ.הצליח כמעט בכל החזיות.
 2. מדברים על עניינים כספיים.
  דין וחשבון על אספה פרטית עם הורים מספר- אנדרסון, פימנטל, רפפורט.

 3. דנים על מכתבו של יוסף. התקבל.

    א. מקס לוונו רוצה להצטרף לנו בסתיו בלי הכשרה. מחליטים לכתוב לו שהוא צריך להיבדק בדיקה יסודית על ידי רופא.

    ב. פוליטיקה. מבקשים האם חברת העולים תלך לכיוון הסיעה ולכיוון הארגון. מחליטים לייעץ לה לא ללכת לאף כיוון.

    ג. חברה בת 20 איש מזיכרון יעקב (אגודת הנוער המזרחי באמסטרדם) רוצים להצטרף אלינו
יהודה ויהודה הרופא מציעים לקבל אותם. 

יצחק הספ' ומרים מפקפקים.

 

תאריך מאמר מקורי
30/4/2014
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!