מראה מקום 42 גלית שלח - 2010

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

15.7.2010 

לחברי שדה נחמיה שלום,


"רשת ביטחון בריאות":

להזכירכם, הזכאות לסבסוד הנ"ל חלה על תרופות בלבד ומבוססת על חישוב תקופתי (חצי שנה) ועל בסיס של 8% מההכנסה המשפחתית הפנויה (נטו בתלוש).

ובעברית, זכאי לסבסוד רק מי שההוצאות שלו על תרופות במהלך חצי שנה היוו יותר מ- 8% מסך ההכנסה נטו של המשפחה.

למרות שמנגנון זה מזכה בסבסוד רק לעיתים רחוקות, חבר הסבור כי הוצאותיו בגין תרופות מקנות לו סבסוד זה, מוזמן לפנות למערכת (נאוה) וזכאותו תיבדק.

 

קשרי בית סיעוד ומרפאה: עבור רוב האוכלוסייה יחסי הגומלין המתקיימים אינם רלוונטיים אך עבור אותם שנזקקים הם משמעותיים ביותר. כאשר מדובר בבריאות, היכולת להגיב ולהתארגן מול מצבים לא צפויים היא קריטית. הקשר הטוב בין צוות הבית הסיעודי לצוות המרפאה מאפשר זאת והיות שהדבר אינו מובן מאליו מצאתי לנכון לציין זאת. הדדיות זו ושיתוף הפעולה המקצועי הם רווח לכולנו.

 

חינוך גיל רך: אסיפת האג"מ החליטה כי אינה מוכנה לקבל עליה את האחריות על תחום זה. לדעת חברי ההרחבה כמו חלק מחברי הקיבוץ, מדובר בשירות פרטי אשר צריך להיות ממומן ע"י המשתמשים בו בלבד ולא ע"י הקהילה. חברי ההרחבה מעוניינים להמשיך ולקיים יחסי ספק לקוח, כלומר לקנות שירות זה מהקיבוץ והם יודעים כי באין סבסוד קהילתי, המחיר לצרכן יעלה.

אם הקיבוץ יחליט להמשיך ולסבסד שירות זה, עליו לדעת כי הוא לבדו יישא באחריות ובמימון.

הנושא יגיע לדיון באסיפת האגש"ח (8/8) ולהכרעת הקלפי.  

 

קליטה: בישיבה משותפת של ועד ההנהלה והנהלת הקהילה הוחלט לקחת פסק זמן ולעצור את הקליטה במסלול העצמאות הכלכלית עד דיון מחודש בנושא. איציק איתני הסכים לקחת על עצמו ריכוז צוות קטן אשר ידון ויכין המלצות באשר להמשך התהליך. המלצות אלה יגיעו לדיון באסיפה (בסוף אוגוסט או תחילת ספטמבר) ולאחר מכן להכרעת הקלפי.

  

 

 

שבת שלום

גלית

תאריך מאמר מקורי
15/7/2010
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!