מראה מקום 50 גלית שלח - 2010

 לחברים שלום,

הרוב קשור לממונעים ולקינוח אמירה בנושא צימרים

 

רכבי המשק: ברשות המשק שלושה רכבים העומדים לשירות הציבור.

בשל האופי המזלזל וההתייחסות הקלוקלת לרכבים המקבלת ביטויה בלכלוך, עישון, שאריות מזון, שיער כלבים ופגיעות/תאונות לא מדווחות נדרשה לנושא ועדת רכב בדיון משותף עם הנהלת הקהילה. וכך הוחלט:

החל מעתה ולתקופת ניסיון של חצי שנה יושתו קנסות כספיים על הפורעים ע"פ המחירון הבא:

                    א.        עישון – 50 ₪.

                    ב.         לכלוך – 100 ₪.

                    ג.          תאונות – ע"פ הנוהל (תקנון רכב), כלומר:

הנהג יחויב בעלות ההשתתפות העצמית או הנזק – הנמוך מבין השניים ע"פ החלטת הקיבוץ. כלומר, אם עלות הנזק אינה מצדיקה הפעלת הביטוח הרי שממילא יישא הנהג בעלות התיקון ואם יופעל הביטוח הרי שההשתתפות העצמית קבועה בפוליסה והנהג ישלם אותה. הנ"ל תקף גם לגבי מי שאינם חברים.

 

במידה וגם המתכונת הזו לא תעזור, נאלץ להפסיק שירות זה כליל ולמכור את הרכבים.


זכאות לשימוש ברכבי המשק: תינתן לחברים ובניהם המתגוררים במשק בלבד. כפתור אחד לכל אחד. הנ"ל יבחן ויעודכן אחת לשנה.


זכאות לקבלת כפתור שערים: תינתן לדיירי הקבע במשק בלבד. כפתור אחד לכל אחד. הנ"ל יבחן ויעודכן אחת לשנה.

סובארו- למרות החלטה קודמת, הוחלט להמשיך את ההגבלה הקיימת ולא לפתוח אותו לשימוש נהגים חדשים או צעירים.


איסור הפעלת צימרים ועסקים לא מורשים בישו

בהתאם להחלטות שלנו וע"פ יעוץ משפטי וחשבונאי שקיבלנו, אנו מבקשים לחזור ולהזכיר את הכללים הבאים:

ד.         אסור לחברים להפעיל בקיבוץ צימרים, עסקים ויזמויות ללא רישוי, דיווח והיתרים מתאימים.

ה.        הפעלת עסקים בניגוד לאמור לעיל, עלולה להוות עבירה על פי חוק תכנון ובניה, דיני המס וחוקי רישוי עסקים.

ו.         תיקים המנוהלים בעקבות עבירות כנ"ל מוגדרים כתיקים פליליים, דבר הגורר רישום פלילי של העבריינים ויכול להטיל חבויות גם על הקיבוץ.

ז.         בכל מקרה של הפעלת עסק כאמור, ללא אישורו מראש ובכתב של הקיבוץ, יראה הקיבוץ את המפעילים כאחרים לכל התוצאות של פעולותיהם לרבות נזקים והוצאות משפטיות שעלולות להיגרם לקיבוץ בשל כך.

 

סוף שבוע נעים

 גלית     19.9.2010

 

לקראת אסיפה - מס פרוגרסיבי

 

 

מס פרוגרסיבי – אותו מס הנגזר מגובה ההכנסה.

מרוויחים יותר- משלמים יותר, מרוויחים פחות- משלמים פחות, לא מרוויחים - לא משלמים.

מדרגות המס זהות למדרגות מס ההכנסה במדינה אך ללא "הנחת תושב אזור" בגובה 13%.

 

במהלך השנים קרו שני דברים:

         א.         השימושים (ההוצאות) נשארו קבועים.

         ב.         המקורות (ההכנסות) הצטמצמו.

משמע, אין התאמה בין המקורות לשימושים ולכן דרושה התייחסות לפני שיהיה מאוחר.

לזאת מצטרף רצון של משלמי המס ליהנות לפחות מחלק מההנחה הניתנת לכל תושב איזור.

 

מיום השינוי ועד היום לא קיימנו דיון בסעיפי המס ולא בדקנו האם הם עדיין רלבנטיים או האם אנו מעוניינים להמשיך ולממן אותם באופן בו עשינו זאת עד עתה.

 

מדובר בנושא החשוב והמהותי ביותר בו ניתן לדון בקיבוץ.

אין בו טובים מול רעים, אין בו חזירות קפיטליסטית מול קומוניזם מוסרי,

סעיפי המס הפרוגרסיבי וסכומיהם אמורים לשקף את עומק הערבות ההדדית בה בחרנו.

 

כל החלטה שתתקבל בנושא תייצג את תמונת החברה בה אנו מעוניינים לחיות

ותהווה שקלול של התחייבות החברה לפרטיה מול חבות ואחריות היחיד.

 

דיון מקדים התקיים בוועד ההנהלה ובטבלה המצורפת מוצגות המלצותיו.

 

 

נא הגיעו ברוב עם

 גלית


תאריך מאמר מקורי
1/10/2010
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!