מראה מקום 54 גלית שלח - 2010

 

30.12.2010

 

לחברים שלום,

עדכונים אחרונים לשנת 2010 המסתיימת מחר....

 

נוי: היות ולא הגענו להכרעה בנושא, הוא יחזור לאסיפה לסיבוב נוסף. הפעם יוצגו שתי חלופות מתומחרות (קבלן או מנהל שכיר) והציבור יבחר בזו שהוא מעדיף. הנתונים יישלחו בסמוך לדיון.


שיוך נכסים יצרניים: ועד ההנהלה הטיל על צוות אד הוק, בו חברים: יאיר (רכז), איתני, עסיס, יעקב ב.ד. וגלית, להגיש לאסיפה תוכנית/המלצות באשר לאופן שיוך נכסים אלה.


אחזקת "תקציבים": כיום פתוחים בהנה"ח "תקציבים" רבים של מי שאינם חברים.  טיפול בתקציב כמוהו כטיפול בחשבון בנק, הוא מצריך זמן וכוח אדם. היות ואיננו בנק, אנחנו ולא נוהגים לחייב את המשתמשים בעלויות, המשמעות היא כי אנו משתמשים במשאבים שלנו ע"מ לנהל חשבונות של אחרים. זמנו של צוות הנה"ח דוחק ועמוס גם ללא הנ"ל ולכן פנו בבקשה להסדרת הנושא ע"י קביעת כללים לזכאות זו. הנושא נדון בהנהלת הקהילה ובה הוחלט:

אחזקת וניהול "תקציב" תתאפשר רק לחברים ולבניהם המתגוררים במשק.

בקרוב, צוות הנה"ח יפנה לכל אותם שאינם חלק מהגדרה זו ויבקש מהם להעביר/לטפל בכספים המוחזקים ב"תקציבים" אלה לפני סגירתם.


ערבות בניה: בשל פגיעה בשטחי ציבור וגרימת נזקים לתשתיות, פנתה ועדת בניה בבקשה לקבל כלי לאכיפה ושמירת נהלים קיימים, אותו תוכל ליישם בעת בניה פרטית של חברים.

פניה זו נדונה הן בהנהלת קהילה והן בוועד ההנהלה והוחלט להיענות לה בחיוב.

על כל חבר בונה/משפץ תוטל חובת הפקדת ערבות בסך 20,000 ₪ בשק ביטחון לטובת הקיבוץ

אשר יתנה את חתימתו על אישורי הבניה בהפקדת שק זה.

כמו כן, בסמכות ועד בניה לקבל החלטות באשר לויתור על ביטחון זה (במקרה של פרויקט זעיר) או להגדיל הסכום אם לדעתה הנסיבות דורשות זאת.

את החזרת השיק לחבר, יאשר נציג הועדה, הוא יעשה זאת רק בתום הבניה ולאחר השבת השטח והמצב לקדמותם.


שיוך דירות: הודעה משמחת לקינוח. תורנו במינהל הגיע, הללו עובדים על הרשימות שהגשנו והתחילו בפתיחת התיקים. אעדכן כמובן בכל שלב משלבי ההתקדמות. אולי במהלך 2011 תושלם המשימה ונהפוך לאדוני בתינו.....

 

 

שבת שלום       

 גלית    

  

5.12.2010

תיקו בהצבעה קבלן נוי

קלפי

 

 

ההצבעה האחרונה בנושא העברת הנוי לקבלן הניבה תוצאת תיקו.

דבר נוסף קרה בהצבעה זו והוא חוסר תאימות.

הפרמטרים שנבדקו הניבו את המספרים הבאים:

 

117 מצביעים

116 חתימות

115 מעטפות

פניתי לעורכי הדין להיוועץ ולהלן תשובתם:

 

תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) 1973

39. סטייה מהוראות התקנות.

סטייה בלתי מהותית מהוראות תקנות אלה שאין בה כדי עיוות דין, בדבר זימונה, כינוסה ודרך ניהולה של אסיפה, או של רשות מרשויות האגודה, או בדבר ייצוג חבר, מינוי חבר, בחירתו או כשרותו לכהן בה, לא תפגע בכשרות החלטה שקיבלה רשות כאמור.

 

כלומר,

בשאלת העברת הנוי לקבלן – היות והתוצאה צמודה והמספרים אינם מתאימים, הקלפי פסולה. במידה ונדרשת הכרעה יש לקיים הצבעה חוזרת.

בשאלת שינוי התקנון - ההצבעה עומדת היות והתוצאה ברורה דיה ואין חשש ל"עיוות דין".

 

 

עם זאת, מעבר למכשלה התקנונית, התוצאה מצביעה על כך שמידה ההתנגדות למהלך זהה למידת התמיכה בו ולפיכך נדרשת התייחסות מהותית ולא נוהלית.

הנושא יחזור להנהלת הקהילה להמשך טיפול.                                                                                      

 

                                                                                                                        גלית

תאריך מאמר מקורי
31/12/2010
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!