מראה מקום 59 גלית שלח - 2011
09.03.2011

לכולם שלום

מספר עדכונים.....


רעשי אדמה:

למרות שרק לשוטים ניתנה הנבואה, עלינו לוודא כי מבחינה מערכתית ביצענו את כל שניתן ועשינו זאת מבעוד מועד וללא פאניקה מיותרת. הוחלט לטפל בשלושה גורמים:

מבנים: יערך סקר יציבות ליסודות של מבני ציבור ובתי הילדים, במידת הצורך יבוצעו חיזוקים.

הדרכות: פיקוד העורף יעביר הרצאה בנושא לכלל הציבור ובנוסף, יתקיימו הדרכות ספציפיות לצוותי החינוך.

ציוד חירום: בתוכנית ההשקעות אושר סכום לרכישת ציוד יעודי להתמודדות עם רעשי אדמה.

****  מומלץ לכל משפחה להחזיק בביתה מלאי מזון בסיסי המספיק לשבוע ולחדשו מעת לעת.


משאבי אנוש:

בתום תקופה של כמעט שש שנים, הודיעה נאוה על סיום עבודתה אצלנו.

ניהול משאבי אנוש הינו מקצוע הדורש מקצועיות רבה ודיסקרטיות ורגישות הציבור לחשיפת שכרו ידועה, כמו גם העדפתו כי הנ"ל יבוצע בידי אדם חיצוני.

ביום ראשון יפורסם מכרז עם דרישות התפקיד,  בצוות המכרז ישבו – מנהל עסקי ו/או מנהלת הקהילה, נציג מהנהלת קהילה, נציג מהנהלת עסקים וגורם חיצוני מקצועי מהתחום.

ההזדמנות תנוצל לקידום הנחיית האסיפה לצמצום עלויות "הנהלה וכלליות", כלומר לעריכת שינוי בהיקף המשרה והתמחור שלה.

נאוה תישאר כמובן עד מציאת החלפה והחפיפה תתבצע באופן מסודר.


הרחבה שלב ב':

אתמול חתם היזם (אמפ"א) על הסכם מול המועצה ובכך נסללה הדרך להוציא מהכוח לפועל,

בשלב זה ניתן לעדכן בקווים כלליים כי:

  • העבודות צפויות להתחיל תוך 3 חודשים אז נוכל לראות את הכלים עולים על השטח, אשר יגודר לצרכי בטיחות.
  • סלילת כביש 14 (מצומת עמיר ישירות להרחבה) תתבצע תחילה כך שבהמשך רק דרכה יכנסו המשאיות והכלים הכבדים לשטח.
  • בשבת לא יתבצעו עבודות בשטח.

 

 

סוף שבוע נעים

גלית      תאריך מאמר מקורי
9/3/2011
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!