מראה מקום 85 גלית שלח - 2013

01/01/2013

 

שדרוג תשתיות - עדכון

 

לחברים שלום,

בשל ליקויים תכנוניים וביצועיים שנתגלעו במהלך העבודות  עבודות השדרוג נעצרו.

ועד ההנהלה הסמיך צוות אד הוק (אליה, רונית, יהודה, רפי לוי, יריב, שלמה ואני), לבחון מחודש ולהחליט על מתווה התקדמות והוא פועל בכפוף למנדט זה.

הצוות סקר את הרקע, את אופן קבלת ההחלטות והנימוקים להן ועבר על המפות הרלוונטיות.

עולה כי עיקר הבעיה מקורה בהחלטה התכנונית על כבישים משולבים (מאיטי תנועה), הללו בשילוב ביצוע לקוי ורמת גימור נמוכה, מתבטאים בתוצאה, למשל כביש המרפאה הידוע לשמצה.

בתום מהלך בו לקחו חלק גם מנהל הפרויקט והמתכנן ביקשנו לקבל הצעת מחיר לשינוי הבאים:

א.  מדרכות פנימיות: אין שינוי מהתוכנית. יסללו מבטון. מפגש של מדרכה חדשה עם תשתית קיימת יקבל פתרון נקודתי (התאמה תבוצע בישן לא בחדש).

ב.   כבישים פנימיים: שינוי התכנון - במקום כבישים משולבים, ייסללו כבישי אספלט עם מדרכות מצדיהם.

ג.    כביש 32 (מרפאה): לביצוע מחודש כמפורט בסעיף ב'.

ד.   גומחות לשעוני החשמל ומוני מים (פילרים): המרת מפלצות הבטון אדומות העין בחלופה אסטטית יותר (מותנה בקבלת אישור ממהנדס חשמל מוסמך).

ה.   חידוש העבודה: בתום הגשמים (מרץ/אפריל).

ו.     פיקוח: יוגבר ובשטח יתקיים מעקב בעל ביצוע העבודות.

ז.    סביבת עבודה: הובהר ליזם כי עליו למנוע בעלי המקצוע השונים להשאיר בשטח פסולת בניה, לוודא כי המעברים יישארו פתוחים ובטוחים ולהקפיד על מראה הסביבה.

 

אדגיש - הרשימה מתארת מצב רצוי, אך ביצועה כרוך בהשקעת משאבים נוספים משמעותיים

רק לאחר שהעלויות יהיו בידינו, נבחן את כדאיות וסבירות המהלך ונקבל החלטה סופית.

 

 

אמשיך לעדכן

גלית

תאריך מאמר מקורי
1/1/2013
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!