מראה מקום 92 גלית שלח - 2013

‏‏13/10/2013


 לחברים שלום

הבקרים והלילות כבר נסבלים ותכף יכנס שעון החורף לתוקף......

 

האי שלנו – לכולנו לקח זמן להירגע מהכתבה המגמתית והלוקה בעובדות חסרות

רק כמה נקודות קריטיות לידיעה ולמקרה שתיתקלו בשאלות:

א.      למרות אמירתו של נציג המינהל, טעות בידו - האי נמצא ב"משבצת" שלנו ומופיע במפת התב"ע החתומה על ידם!!  

ב.      זכותנו המלאה למנוע מעבר בשטח המחנה שלנו ולעצור את שיירות הרכבים בשער, מעניין אם מישהו מהמתלוננים יסכים להסב את סלון ביתו לדרך מעבר.....

ג.        חשוב לזכור – רובם המוחלט של גדות הנחלים, פתוחים לחלוטין בפני עם ישראל כולו. הסיבה שעם ישראל רוצה דווקא פה היא בגלל שפה מסודר נקי ומטופח. הסיבה שפה מסודר ומטופח היא בגלל שהמקום מוגן ובשל המשאבים שאנחנו משקעים בו.  


תעודות הזכאות - משאלות החברים עולה כי דרושה הבהרה בנושא:

ההחלטה כפי שהוגדרה בתקנון שאינו בר שינוי (כמעט) קובעת:

א.   חלוקת רווח מותנית בקיומו של רווח הנוצר מהפעילות השנתית השוטפת.

ב.   בהנחה שישנו רווח – הוא יחלוק מידי שנה.

ג.   הרווח יחולק באופן הבא:

a.      80% למחזיקים בתעודות הזכאות בלבד.

b.      20% לכל החברים (כולל מחזיקי תעודות הזכאות) באופן שוויוני.

ד.   רק לאחר שישולמו כל ומלוא תעודות הזכאות, ידון מנגנון חדש לחלוקת רווחים, כלומר, פירעון תעודות הזכאות - קודם לכל.


גשר חדש לבריכה – היסודות יצוקים והקונסטרוקציה בבניה. השלמתו צפויה להסתיים ב- 15/11 (כולל הסטת השער בגדר המערכת והנחת קו ביוב חדש לבריכה) אז נוכל לחצות את הנחל בבטחה.


מלתחות לבריכה – התוכניות נמסרו לאישור המנהל ועם קבלתן יצאו לביצוע כך שיושלמו לפני פתיחת עונת הרחצה הבאה.


תשתיות – חידוש העבודות לשנה זו (2013), קרי השלמת 3 כבישים, יחל בשבוע הבא – בלי נדר.

                       

 

גלית

תאריך מאמר מקורי
13/10/2013
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!