דיווח לחברי האגודה המוניציפאלית - דודו אברהם - אפריל 2014

11.04.14


שלום רב,


תקופה זו של ערב חג הפסח הבא עלינו לטובה, חג המתאר את היציאה מעבדות לחירות של אבותינו, חג האביב המאופיין בפריחה  והתחדשות השפיעה כנראה גם עלינו לטובה.  אנו נערכים לקליטת 24 ילדים חדשים במערכת החינוך הבלתי פורמאלי, נערכים לקליטת מערכת החינוך בגיל הרך באגודה וממשיכים לקלוט חברים חדשים לאגודה.

 

 1. מערכת החינוך הבלתי פורמאלי:
  כפי שפרסמנו לפני כשבועיים, אילנה עמידור בקשה זה מכבר לסיים את תפקידה כמנהלת מערכת החינוך הבלתי פורמאלי, תפקיד אותו מלאה אילנה במסירות רבה במשך כחמש שנים. אילנה הצליחה להצעיד בתקופה זו את מערכת החינוך הבלתי פורמאלי, אחת המערכות הגדולות באזור להצלחות ולהערכה רבה.
  אני רוצה להודות פעם נוספת לאילנה על המסירות, הרצינות, ההשקעה והמחויבות שכה אפיינו אותה ועל מערכת החינוך הבלתי פורמאלי המפוארת של שדה נחמיה המהווה נדבך משמעותי במכלול השירותים האיכותיים להם זוכה קהילת שדה נחמיה.
  בהזדמנות זו אני מבקש להודות פעם נוספת גם לרונית גרוס שנעתרה לבקשתנו למלא את מקומה של אילנה באופן זמני ולאחל לרונית, בשם ועד ההנהלה ובשמי, הצלחה בתפקיד והתאקלמות מהירה ונעימה.

  24 הילדים האמורים להיקלט בשנת הלימודים תשע"ה בבית ילדים צופית יגדילו את מספר הילדים בצופית לכדי כ- 65-69 ילדים. בתאום עם המועצה, אילנה עמידור ורונית גרוס אנו נערכים לקלוט את המספר הרב של הילדים באופן מיטבי כאשר אחת החלופות הינה שיפוץ חלק ממבנה הנעורים שישמש בחלק שישופץ את ילדי צופית.

 2.  מערכת החינוך בגיל הרך:
  אנו נערכים להרחבת השותפות במערכת החינוך בגיל הרך ועוסקים בין השאר בתכנון קליטת ילדי שנתון 2014; התאמת ההסכמים עם ההורים; תכנון יחסי הגומלין בין האגש"ח לאג"מ. בחודשים הקרובים נקיים בסיוע המועצה האזורית גם תהליך חברתי בשיתוף הציבור לגיבוש המלצות לחלופות ארגוניות, לניהול תוכני, ערכי וכלכלי של המערכת ובחירת חלופה מועדפת.

 3. תשתיות ציבוריות בשלב ב' של ההרחבה הקהילתית:
  כידוע, טרם בוצעה מסירה סופית של התשתיות הציבוריות של שלב ב' של ההרחבה הקהילתי ( וגם לא של שלב א'). אני שמח לבשר כי לאחר מספר ישיבות עבודה שקיימה המועצה עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, נקבע כי המסירה הסופית של ההרחבה הקהילתית תתבצע בסוף שנת 2014, לכל המאוחר.

  חשוב לציין, שמדובר בנושא מורכב מאחר שהאגודה המוניציפאלית אינה צד להסכמים המשפטיים הנ"ל, שנחתמו בין הקבלן (אמפא), המועצה והאגש"ח ובין אמפא והתושבים. עם זאת, האגודה המוניציפאלית עושה ככל יכולתה, במגבלות תקציב האגודה, כדי לשפר את איכות החיים של התושבים החדשים בשלב ב':

  א. 
  בימים אלו אנו מסיימים את בירוא העשבייה בסיוע אגף התפעול של המועצה האזורית.

  ב. אנו פועלים מול המועצה להכנת תכניות עבודה לביצוע השטח הציבורי הפתוח הגדול החדש וערוגות הנוי לאורך חלק מהרחובות. מקריאה מעמיקה במסמכים ובהסכמים שונים עולה, כי היזם מחויב להשקיע בערוגות הנוי ובשצ"פ המרכזי סכום של למעלה מ- 1,000,000 ₪. כאמור, האגודה אינה צד להסכמים הנ"ל, אבל אנו פועלים כדי שהמועצה ואמפא יבצעו את התחייבויותיהם החוזיות באופן מיטבי ובשיתוף פעולה. 

  ג. כמו כן, אנו פועלים מול אגף התפעול לביצוע התיקונים הנדרשים ברשת החשמל כדי שחברת החשמל
  תוכל להגדיל את ההספק להרחבה (לא ניתן להפעיל את כל עמודי התאורה ללא הגדלת ההספק). 

  ד. אנו פועלים מול המועצה לפינוי ערמות פסולת הבניין אשר חלק מהקבלנים הותירו בשלב ב' של ההרחבה במקום לפנות את הפסולת כנדרש בחוק.

  בהזדמנות זו אני מבקש להודות לעמרם קוזצ'קוב - מנהל הפרויקטים של המועצה הממונה על הרחבת שדה נחמיה ולאוהד לבנת – מהנדס המועצה החדש, על הסיוע שהם מושיטים לשדה נחמיה ולאחל לאוהד הצלחה בתפקידו.

 4. בטיחות בדרכים:
  לבקשתנו, אישרה המועצה לשדה נחמיה תקציב בלתי רגיל (תב"ר) בסכום של 70,000 ₪ לשיפור הבטיחות בדרכים. בתקופה הקרובה נכין יחד עם רמי שגב הממונה על הבטיחות במועצה תכנית עבודה ונפעל למימושה בהקדם בתחומים כדוגמת: תמרורים; תלוליות – באמפרים, מעקות בטיחות.

  באווירה זו של חג האביב הממשמש ובא אני מבקש לאחל לחקלאים שבינינו "קציר" מוצלח במיוחד ושנה חקלאית מוצלחת, לכל עם ישראל, שאווירת האביב  תשרה גם על הנושאים והנותנים משני הצדדים בתחום ההסדר עם הפלשתינאים, ולכל בית שדה נחמיה הצלחה בהמשך הקליטה המוצלחת והרחבת השותפות וחג פסח שמח.

 

חג שמח,

דודו אברהם

מנהל האגודה.

תאריך מאמר מקורי
11/4/2014
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!