מראה מקום אחרון - 97 גלית שלח - 2014

‏‏‏‏‏28/05/2014

 

 

לחברים שלום

זהו דף המידע האחרון ממני (97 במספר), שיכלול מספר עדכונים ופרידה.....

 

חדר הנצחה

בהשקעה לא גדולה, שופץ המקום תוך שמירה קפדנית על אופיו הפשוט והצנוע. מדרכה קטנה שנסללה אליו, הפכה אותו נגיש לציבור.

תודה לכל צוות ההנצחה ובעיקר לשמרי שתרגם מן הכוח לפועל. 

 

נוי -

במקביל לפעילות השוטפת במסגרת התקציב שאושר, לקח על עצמו צוות קטן מתוך ועד ההנהלה, לטפל בהעברת הפעילות כולה למימון וניהול האגודה המוניציפאלית – כמתבקש.

עד השלמת התהליך, שטחים שאינם פרטיים אך ממוקמים בין מגרשים משויכים ובשל כך סובלים מהזנחה "כיסוחית", יטופלו ע"י יואב פינטו.

חברים המעוניינים לקבל מיואב שרותי כיסוח בשטחם הפרטי, יוכלו לעשות זאת תמורת תשלום והם מוזמנים ליצור אתו קשר ישירות

052-3290662.

 

חלוקת רווחים ודמי עזיבה -

במהלך יולי יחולקו רווחי שנת 2013 פעימה שניה במסגרת מימוש תעודות הזכאות.

בחלוקה זו יבוא לידי ביטוי הגידול באחוז הרווח (מ- 30 ל- 50) המועבר מ"חוליות", או בשפה פשוטה, נקבל קצת יותר.

במקביל ובנוסף, תחולק המנה השמינית (מתוך עשר), של דמי העזיבה. יש למה לחכות..........

 

בריכת שחיה -  

עונת הרחצה תיפתח ביום 4/6 –  עד אז יופצו הנהלים שעות הפתיחה והמחירים. אתאפק בפעם האחרונה ואמנע מהערות

הנוגעות לעלויות בכלל ולצורך לממן תחביבים אישיים בפרט.

 

חינוך - החזרים ממשרד התמ"ת:

מדובר בהטבה הנגזרת מגובה ההכנסה המשפחתית לילדים מתחת גיל 3, שמטרתה לעודד אימהות לצאת לעבודה.

חברי קיבוץ אינם זכאים לממש הטבה זו משום שמוגדרים מראש כבעלי הכנסה גבוהה.

מדובר באפליה מובנית, המונעת מהורים חברי קיבוץ, זכות המגיעה מהמדינה.

אי לכך, נעשתה הערכה של מירב השימושים האפשרי ונמצא כי יש ביכולתה של קרן הביטוח הלאומי הפנימית, לבוא בנעלי המדינה ולעמוד בתשלום ההחזרים.

ועד ההנהלה אישר להוסיף השימוש למטרות הקרן, בהישען על העקרונות הבאים:

                א.   הכללים לקבלת החזרים יהיו כללי המדינה בלבד.

                ב.   ההחלטה תהיה תקפה מרגע קבלתה והלאה – לא ניתן לתבוע מימוש רטרואקטיבי.

                 ג.    עצמאים – ההחזר יבוצעו בדיעבד ורק אל מול דוח הכנסות שנתי מאושר ע"י רו"ח.

                ד.   משפחות מעורבות – חישוב הזכאות יבוצע על התא המשפחתי (הכנסות שני בני הזוג) וההחזר יהיה בגובה 50% (היות ורק אחד מהם הוא חבר התורם למקורות הקרן).

 

מילוי הטפסים והגשתם לארנסטו לאישור ותשלום - באחריות ההורים,

אלה הזקוקים לסיוע/הדרכה לגבי אופן מילויים, מוזמנים לפנות לגלי – רכזת הגיל הרך.

סיום תפקיד –  

שש שנים חלפו מאז התחלתי בתפקיד.

סקירה לאחור העלתה רשימה חלקית של הנושאים שאירעו/טופלו/שונו בתקופה:

 •     סגירת הבית הסיעודי והסבתו לגן ילדים.
 •       קיום סדנאות פיתוח לעובדי הקיבוץ.
 •     עריכת משובים על שירותים וממלאי תפקידים.

 •     קליטה :  
  פתיחת מסלול של עצמאות כלכלית -  וסגירתו.
  הגדרה מחודשת של הכללים והתאמתם לחברות מלאה בלבד.
  ביטול הקליטה לחברות בקיבוץ.
  פתיחת מסלול למגורי קבע של בנים - ללא חברות.
 •     שיוך דירות – השלמת התהליך כך שלכל חבר הסכם אישי מול רשות מקרקעי ישראל.
 •     שיוך נכסים יצרניים – כל חבר מחזיק בידיו זכות ממוסמכת שתהליך פירעונה כבר יצא לדרך.
 •     מרפאת שיניים – שינוי המודל ושחרור החברים "מחובת" ביטוח.
 •     הקמת מוזיאון מיוחד וחשוב לקיבוץ.
 •      מס פרוגרסיבי – השוואתו המוחלטת לנהוג במדינה, כולל מתן מלוא "הנחת אזור" לחברים.
 •     סיעוד - מעבר לפוליסות פרטניות (צעירים) והכנת מודל למבוגרים... (בשלבי סיום).
 •     רכבי משק – ביטול המנהג.
 •     הפרדת הניהול המוניציפאלי מניהול האגש"ח - מהלך שמגדיר טוב יותר את תחומי האחריות, יוצר בהירות תקציבית
 •  ומאפשר לאגש"ח להגן על זכויותיו ביתר קלות.
 •          חינוך גיל רך – בתום שמונה שנות תהליך, התקבלה החלטה על העברתו לאחריות האג"מ.
 •          תיקים משפטיים – סיום  98% מכלל התביעות וההליכים המשפטיים.

 

נכנסתי לתפקיד עם תפיסה מגובשת:

מחד - לפרט צריכה להיות שליטה רבה ככל שניתן על מכלול היבטי חייו,

מאידך - עליו לקחת עליהם את מלוא האחריות,

זאת מתוך אמונה כי הגדלת ריבונות היחיד, צמצום תלותו במערכת וחיזוק הקשר בין פעולותיו לתוצאות שמשיג, יוצרות אצלו תחושת ערך והוגנות ומגדילות את רצונו לפעול לטובת הכלל.

 

אני מסיימת בתחושת מיצוי אך לא בתחושת מיאוס ויודעת כי ללא עזרת עמיתים לעבודה,

מבית ומחוץ, אותם יעדים, שבעיניי היו ועדיין, חשובים לעתידו של הקיבוץ, לא היו מושגים.

 

לחברי הקיבוץ אני מודה על האמון שנתנו בי (פעמיים) ועל הזכות להוביל ולנהל את הקהילה,

התפקיד תרם רבות לצמיחה האישית שלי ואפשר לי למידה רחבה בתחומים מגוונים.

 

תודה מיוחדת שמורה לחבריי האישיים, אלה איתם נכנסתי לתפקיד ושאיתם אני יוצאת ממנו,

 

אך התודה העמוקה והמשמעותית מכולן, מסורה לילדיי ולהוריי,

הם, שלא פעם קיבלו "כיסא בשורה הראשונה", להצגה שלא תמיד הייתה מהנה,

הם שתמיד כאבו את הקשיים יותר ממני והם שתמיד עמדו לצדי.

 

לגבי ההמשך,

בתום תהליך, בחר פורום רחב (ועד הנהלה+ הנהלת קהילה) בדנה יוסף כמנהלת הקהילה הבאה.

ביום ראשון אנחנו מתחילות חפיפה מתוך כוונה להשלים אותה עד סוף יוני. 

                                                                                               

 

גלית

תאריך מאמר מקורי
28/5/2014
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!