ספר פרוטוקולים -אוגוסט - 1939
אספה מנהל יצחק 2.8.1939
 1. דו"ח על מועצת חבר הקבוצות בדגניה ע"י יצחק.
 2. הוצאת ילדים בני 13-14 מגרמניה.
  מדברים ארוכות על האפשרות לקבל את בן דודה של תרצה ואת בן דודה של רחל אצלנו. מחליטים לדרוש אותם ולחפש את הכסף הדרוש בהולנד.
 3. נסיעתו של מוטקה להכשרה בגניגר בעצי פרי.
  בגלל מצב בריאותו כמה חברים אינם רוצים לתת לו לנסוע לעת עתה. מחליטים למסור בעיה זו לדיון לרופא.

אספה מנהל יצחק 9.8.1939
 1. הכשרת מלכה בטיפול תינוקות
  נתקבלה הצעה מטעם הני מוסבח (חוגים שיטה) לקבל את מלכה לחודשיים בבית התינוקות שם. יצחק מציע לאפשר למלכה לגמור את הכשרתה בגניגר, ואחר כך לשלוח אותה לשטה, הן מבחינת לימודיה בעברית והן מבחינת היחסים הטובים בינינו לבין גניגר. יצחק הספ’ ויהודה מתנגדים. האפשרות להכניס את מלכה בבית התינוקות בשיטה היא בטוחה, בעוד שהאפשרות להכניס אותה בגניגר עוד מסופקת. מחליטים לקבל הצעה של משה, להשאיר את החלטת השאלה לדיונה של מלכה, אחרי התייעצות עם הני מוסבח.

אספה מנהל יצחק 13.8.1939
 1. הקבוצה מאשרת את המאזן של 1937-1938.

אספה מנהל יצחק 15.8.1939
 1. קורס מפקדי כיתות.
  מחליטים לקבוע להשתתפות בקורס זה את יצחק פ', אך ורק אחרי דיונים איתו.
 2. מסיימים עם נשף לכבוד העליה החדשה.
אספה מנהל יצחק 16.8.1939
 1. עולים חדשים
  מדברים ארוכות על הכנסתם של העולים החדשים בעבודה. בשיחה מיוחדת להם, מדברים על תולדות הקבוצה.

אספה מנהל יצחק 17.8.1939
 1. בקשתו של דוד
  מה דעתה של הקבוצה בנוגע עבודתו בגבע. אפשר לו להיכנס לרפת במקום קבוע, או שהוא ימשיך בניסיונותיו להשתלם במספוא.
 2. מכתבו של יוסף
  באשר הוא דורש ממנו פעולה מהירה ונמרצת בנוגע להקמת מגבית. 

אספה מנהל יצחק 18.8.1939
 1. בקשת חיים ושאולה
  האם נוכל להרשות  להם לעזוב את גבע. העבודה קשה מידי לחיים ומאפשרים להם לעבוד בכפר ידידיה. מחליטים להרשות להם.
 2. קורס לגננות
  קבלנו הזמנה מטעם חבר הקבוצות לתת את כל הפרטים הדרושים בהקדם. מחליטים באופן סופי לשלוח את חנה.
 3. דיונים על עמדתה של הקבוצה בשאלות פוליטיקה ובשאלות אנושיות.

אספה מנהל יצחק 20.8.1939
 1. עוד פעם הכשרתו של דוד
  לרגל ביקורו של דוד מדברים עוד פעם על הכשרתו במספוא. רצונו אינו חזק, ובגלל זה לא רוצים ללחוץ הרבה עליו.

אספה מנהל יצחק 21.8.1939
 1. העברת מלכה לבית התינוקות בבית השיטה
  צבי בא באופן מיוחד מגניגר לשם בירור. חברינו בגניגר רוצים להוציא את מלכה, ולהעבירה לבית השיטה,
  ובמקומה להכניס את רות ז.
  בנימין (מטעם סידור העבודה) וגם משה מתנגדים בכל תוקפם.
  המצב בבית אינו מרשה סידור כזה, לפי דעתם. נובע מויכוח זה ויכוח שני על שליחת חנה לקורס. אחרי דיונים ממושכים מחליטים לשלוח את מלכה, ואם יוצאו קשיים עם גניגר מזה, לשלוח את רותי.

אספה מנהל יצחק 23.8.1939
 1. שיחה עם מו
  יצחק נותן דין וחשבון על שיחתו זו. הוא מסכים לשלוח את תכניתו של ויידלר להולנד.
 2. הכשרתו של מוטקה בענף המטעים זקוקה להסכמת מזכירות חבר הקבוצות. מחליטים לכתוב כך.

אספה מנהל יצחק 25.8.1939
 1. לוי שטיינהוף - עזרת הורים
  הוא זקוק לעזרת הורים, ובגלל זה אין ביכולתו להצטרף לנו, תיכף ומייד.
  אי אפשר לו למצוא עבודה כעת. עכשיו הוא רוצה ממנו פנקס עליה, בכדי לקבל תמיכה. מחליטים לייעץ לו להיכנס אצלנו, וכעבור זמן מה, בזמן הקטיף, יוכל לעזור לאבא.
 2. דו"ח על שיחתו של יצחק עם ידידיה פרויינד.
  היחסים בנינו לבין חבר הקבוצות באו לפי דעתו בשלב קריטי, ובגלל זה יצחק הספ’ מפקפק על הריזיקו שניקח על גבינו בהכנסתו
  של מוטקה בהכשרה מקצועית. מחליטים לקבל את הריזיקו.
 3. שאלות כספיות. במכתבו יוסף מבקש תשובה על שתי שאלות.
     א. האם החברים המשקיעים כסף במשק מקבלים ריבית? 
     ב. האם החברים האלה יוכלו להוציא את כספם מהמשק בזמן צאתם מהקבוצה?

על שאלה א. עונים בשלילה. על שאלה ב. קיימות שתי דעות שונות. (ראה שיחה של 2.9.1939). תוצאות ההצבעה הפרוביזורית
11 בעד הצעתו של יצחק 7 בעד הצעתו של משה.

תאריך מאמר מקורי
10/6/2014
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!