ספר פרוטוקולים - דצמבר - 1939
1.12.1939
מאזן - האספה הכללית אישרה את המאזן.

אספה מנהל יצחק 3.12.1939
 1. קורסים לפלחה
  הקורס הראשון הוא קורס טכני. טיפול ופירוק טרקטורים. מוחלט שמרדכי ישתתף . שברוך ייסע לקורס השני (קורס חקלאי).
 2. דו"ח מהמשלחת לקבוצת השרון מפי יצחק
  הקבוצה מחליטה לאיחוד עם הגרעין הווינאי בקבוצת השרון. שיחה טלפונית למחרת אישרה גם את מוכנות של הווינאים לאיחוד.

שיחת חברים מנהל יצחק הספ’ 7.12.1939
 1. רשות הכניסה לשיחות חברים גם ללא חברים
  יצחק ויצחק הספ’ מתנגדים מטעמים שונים לנתינת רשות זו., ומחליטים לפתוח את האפשרות לכך ולדון על כל מקרה לחוד. הפעם מרשים למשה ולשושנה בנימא להשתתף בדיונים על סירובם.
  משה ושושנה בנימא רוצים לשמוע את נימוקי סירובם. הוויכוח מתנהל ללא תוצאות חיוביות. 


שיחת חברים מנהל יצחק 11.12.1939
 1. אהרון בועז התקבל בתור חבר – אהרון בועז
 2. בתיה בוסמן.  יוסף: מציע לקבל אותה- מחליטים בשלילה
 


שיחת חברים מנהל יוסף 17.12.1939
 1. קבלת חברים אחרי שהאיחוד (עם הגרעין הוינאי) התקיים
  הווינאים קיבלו את משה ג. ואת בחורתו מהגרעין הווינאי מגניגר בתור מועמד. נתקבל מכתב מפורט ממוטקה וצבי ה. על החבר הזה, ולפי דעתם אינו מתאים לקבוצתנו . למרות זה הווינאים אינם רוצים לוותר על צעד זה.
 

אספה מנהל בנימין 23.12.1939
 1. ספריה
  דוד מציע לאספה לתת לנו ייפוי כח לספרן להחליט על דעת עצמו אי אילה ספרים להכניס בארון הספרייה בחדר האוכל.
  מחליטים לדחות את החלטת החברה.
 2. התיישבות.
  דו"ח על שיחה פרטית בין יצחק לבין פרויינד על החולה, על שיחות עם רפאל פולק על פיק"א.
 3. מפעלים ותקציבים
  יצחק מציע תקציב מסוים לכל ענף לקבוע מראש. ההכנסות החודשיות לא תספקנה. הוא מציע לקנות את האקליפטוסים העומדים ע"י החולות, להפילם, לעבדם ולמוכרם. מחליטים להיוודע.
 4. ארגון פנימי
  לפי הצעות המזכירות להקים את הוועדות דלקמן:
  ברגע האחרון לדחות החלטה סופית עד אחרי גמר מס' 5.
 5. הכשרה במשקים הוותיקים
  מתייעצים על השתתפות במפעל עזרה לקבוצות הצעירות. 
  ברוך מתנגד בכל תקפו. אין הוא רואה תועלת רבה בזה לליכוד חברה מאוחדת חזקה. מוכרחה להיות הזדמנות להכיר אחד את השני. 
  זאב מוציא מסקנה אחרת. כדי מאוד שהרבה חברים לצאת מהמקום ולראות את הארץ. 
  יצחק הספ’ וצבי מצטרפים לדעה זו.
  מנחם מ. מדבר על חיפוש עבודה בתל אביב, על כביסה, על תיגון עוגות וכו. על סמך זה מבררים את האפשרויות הן להקים מפעלים, והן שליחת חברים להכשרה. מחליטים למסור לחבר הקבוצות שמוכנים אנחנו למשלוח משלחת למשקים הוותיקים.
 6. ארגון פנימי. קובעים בתור חברי:
  א. וועדה משקית. (מנהלת את הקבוצה בחיי היום יום)
  יצחק ס.     מרים
  זאב.         יהודה ון אמ
  יצחק פ.    2 ווינאים.
  חתימת כל אחד משלושת הראשונים יחד עם  החותמת מחייבת את הקבוצה.
  ב. ועדת חברים.
  ג. ועדת חינוך.
  ד. ועדת תרבות.
  ה. ועדת אספקה. יהודית, אהרון, 1 ווינאי.
  ו.ועדת השיחות.
  ז. ועדת. התיישבות.
  ח. ועדה טכנית.
  ט. ועדת ביטחון.
  י. סידור עבודה.

אספה מנהל יצחק פ 31.12.1939
 1. הקמת וועדות.
  וועדה משקית. הוצעו לוועדה זו: יצחק ס, יצחק פ, זאב, מרים, יהודה ון אמ, מנחם מנצר ויהושע. לאה מציעה שאחד מסידור העבודה ייכנס לוועדה זו. גם יתר מספר הצטרף לדעתה. הוחלט להחליף את יהודה ע"י אחד מסידור העבודה. סידור העבודה יחליט בעצמו מי ייכנס לוועדה.
 2. ועדת דירה:
  הצעה. עפרה, חיים א, משה פ. באו הצעות להחליף את משה. אחרי הצבעה הוחלט  להחזיק את משה.
 3. ועדת תרבות:
  הצעה. רבקה, מרים (מהשרון), דוד. דוד מעיר את השאלה מהספרייה. על הספרייה נדבר עוד פעם.
 4. ועדת בריאות: מלכה, ישראל, וילמה (מהשרון).
 5. ועדת אספקה: יהודית, אהרון בילדנר, אלכס טוייבר.
 6. ועדת חברים: מוטקה, יעקב, אברהם, רחל (מהשרון), ועוד מקום פנוי.
  ברוך התנגד ליעקב, שהוא חושב שיעקב עוד אינו די מאושר בקבוצה.
  דוד כן בעד יעקב בתוקף.
  יש להצביע על יעקב, מוטקה, ברוך ובנימין, בשביל שני מקומות. נ
  בחרו ברוך ובנימין. המקום צריך להתמלא ע"י בחורה. יש הצעה של רבקה, רות ועפרה אסתר ש. נבחרת רות.
 7. ועדת בטחון:
  הצעה. ברוך, דוד, דב, ומקום פנוי. עניין זה נדחה עד השתתפותו של זאב.
 8. ועדת השיחות. הצעה לא להקים ועדה כזאת, כי הועדה המשקית לוקחת עליה את התפקיד הזה.

תאריך מאמר מקורי
11/6/2014
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!