ספר פרוטוקולים - ינואר 1940 - חלק א'
המשך ב 1.1.1940 מנהל יצחק פ.
 1. ועדת חינוך
  רות, מלכה, יצחק פ, אסתר מ.  

 2. ועדת התיישבות
  הצעה. יצחק ס., ברוך וחיים מהווינאי.
  רוצים להכניס גם בחורה.
  דוד חושב שצריכים לסדר קורסים על כל מיני נושאים חקלאים.
  יוסף מתנגד של סידור כללי , כי זה שאלה, שכל אחד צריך לחפש דרכו בנו.
  ברוך: צריך לצאת מועדה אחת, כי אי אפשר לצרף שני תפקידים. הצבעה. 14-10 שהוא ישתתף בועדת ההתיישבות.
  בחורה. הצעה מרים, אסתר ס., שלומית. הצבעה: שלומית. חברי הועדה: שלומית, ברוך, יצחק ס., מנחם מ. ווינאי?

 3. ועדה טכנית
  הצעה: חיים, צבי מ., אהרון בועז, אהרון וינאי. חיים מציע שחוץ מזה גם הטכניקאים האחרים משתתפים באופן חופשי. מחליטים כך.

 4. סידור עבודה
  מציעים. צבי נ., אלי, משה פ. משה פ. רוצה להתפטר, כי הוא חושב שהוא לא מתאים לתפקיד הקשה הזה. רוצים להכניס בחורה. צבי נ. מתנגד לכך, כי אין צורך בה. הוא גם מתנגד להתפטרות של משה, כי הוא לא יכול להכניס שני חדשים. החברה מציעה שמשה יישאר (או שבמקומו יהודה ון אמ.). יצחק פ מציע ששניהם מבררים את זה בניהם. מחליטים כך. 

 5. לועדת חברים בוחרים את יעקב במקום ברוך.

 6. הרכב החברה לשליחה לקבוצה ותיקה (אושה):
  בועדה משקית מנחם מ. חושב שלא כדאי לאושה, אלא למשק אחר. מתווכחים איך נוכל לנצל ההזדמנות  הזאת לשם הכשרה. כל המפעל הזה מכוון לעזרה למחוסרי עבודה . אין לצפות הרבה מזה. איזה אנשים נשלח האם גם כן מהוינאים? הצעת הועדה המשקית: אורי ורחל הויימן, מנחם ו.א., עמוס, אליהו, יעקב, ושני וינאים. מציעים גם את יצחק ורחל ון קריפלד. מפסיקים.
אספה מנהל יצחק פ. 10.1.1940
 1. טיפול בילדים
  מלכה מציעה לקבוע עזרה לטיפול. היא מציעה את רחל רינגל. צבי נ. מציע שהאימהות תבאנה בחשבון לכך, כי לא תוכלנה לעשות בהתחלה עוד הרבה עבודות אחרות. הוחלט להכניס את רחל ר באופן קבוע אחרי ההצבעה.

 2. יצחק מוסר דו"ח על השיחות עם הרצפלד ועם קק"ל ביחד עם יוסף.
  בירושלים דיברו עם גרנובסקי ועם וויץ. הרצפלד עזר לנו באופן מוחלט. הוא הציע על אלבארג'יה (בחולה), אך הרצפלד אינו מכיר אזור זה. הרי גם כדאי להביט עוד פעם לנעמה ביחד עם הועדה המשקית של החבר. בבקר הבא היו עוד פעם עם רפאל פולק ועם אבא פרומן להרצפלד לדבר על הלוואה. חבר הקבוצות מתנגד שנשב שם בחולה בבודדות. ועדה משקית של חבר הקבוצות תראה בקרוב את המקומות שבאו בחשבון בחולה. אגב, הערב טלפן הרצפלד לבית חנן, שיצחק מחר בבקר צריך להיות אצלו. 

 3. יהודה ון אמרוגן מציע לקנות תנור למאפיה. הוא ראה תנור במחיר זול מאוד. הוחלט לקנות את התנור.

אספה מנהל יוסף. 11.1.1940
 1. דו"ח על שיחה בין הרצפלד ווויץ לבין יצחק, יוסף, אבא פרומן ורפאל פולק.
  וויץ הציע לתת לנו את הכסף לשם קניית אדמות ברזיט, ואחר כך לבדוק את טיב הנקודה. הצעתנו הנגדית היתה להלוות לקק"ל מיד 3000 לא"י , ואחר כך 7000 לא"י. הצעה זו לא התקבלה והמו"מ נכשל.

 2. החולה
  דו"ח של יהודה עבאס, על סיוריו בשטח החולה. מדבר על עקרוני הקדחת, ואחר כך על אמצאי זהירות נגד הקדחת.
אספה מנהל יצחק פ. 13.1.1940
 1. הוחלט לתת אפשרות לאברהם לנסות להיכנס בקבוצת השרון להכשרה בענף המטעים.

 2. יצחק פ. פותח את האספה נושאה התיישבותנו בחולה
  נשאלת השאלה, האם נוכל בכל הקשיים שישנם שם להחזיק מעמד.
   לאה מפקפקת בכוחותינו אנו. 
  ברוך טוען שעלינו ארצה להיות כאן חלוצים. בחולה צריכים אנו להקריב הרבה. זה אך תפקידנו, ובדרך זו נצטרך להמשיך. 
  גם מרים מפקפקת בכוחותינו . 
  משה אומר שאנו, שבאנו ארצה מתוך הכרה פנימית, והקרבנו כבר בחו"ל חיים טובים. אנו שבאנו מתנאים קלים יותר, לנו צריך להיות הכוח יותר מאשר אלה שכבר חיו בחיים קשים יותר במזרח אירופה. 
  צבי נ. חושב שגם במשק חקלאי במקום אחר בארץ אפשר (לתת) את הטוב ביותר אשר בכוחותנו.
  יוסף חושב שהעניין יותר מסובך מאשר משה אומר. בחרנו בחיים הקשים הואיל וזה בעינינו החיים הטובים יותר. לפי דעתו התיישבות למשל.בנגב היא הרבה יותר קשה מאשר בחולה. ראשית אין מים, ולא נוכל להרוויח את הסכום. הוא חושב שנצטרך להעמיד את השאלה בצורה ברורה יותר. אנחנו צריכים לבחור בין מה בשביל כוחותינו יותר מתאים. 
  משה אומר שאנחנו צריכים להתגבר על החולשות, ואנו הננו צעירים מידי, רק להביט לאפשרות לבנות משק חקלאי אך ורק.
  לאה חוזרת על דבריה, שלא מספיק כח לצאת לחולה.
  יעקב רוצה לדבר הולנדית, הרי הראינו את כוחותינו בזה מה שהספקנו עד עתה, והוא חושב שנמצא אצלנו עוד כח גם להצליח בחולה.
  זאב טוען שצריכים  להביט, האם ישנו בחולה מקום מתאים לנו. עומדים לפנינו המקומות באלבג'ריה ובנעמה. בנעמה הוא רוצה היה לקבל את הקושיים. מה שנוגע לאלברג'יה הוא מסופק. דוד חושב שצריכים לבחור בדרך הקשה ביותר, אפילו אם זה יהיה באלברג'יה. זה מוסיף לנו כח למפעל קשה.
  אסתר מ. מעמידה על הבעיה , מה יהיה עם ההורים שלנו, וגם מה שנוגע לילדים, לא מותר לנו להביא אותם למקום כזה. 
  מנחם מנצר חושב שנלך למקום לאן שיקראו לנו לא מאיתנו תוכל לבוא האינישיאטיבה לאיזה מקום מוחלט.
  משה טוען שבכל זאת צריכים שכל.
  זאב רוצה לנגוע בשאלות אלו שאסתר מ. העמידה על הפרק. (?) משהו במובן החלוצי. לא נוכל לקחת בחשבון שאלת ההורים, אם נרצה לבנות את עתידנו אנו, לא תוכל שאלה זאת להשפיע בהחלטותינו, ומה שנוגע לילדים משפיע שנוכל אולי שם פעם לבנות דבר מה שדומה לגן עדן. מה שנוגע לטענות של מנחם מ. להתיישבותנו, הרי היא כבר במדרגה האחרונה בשבילנו, ולא נצטרך ללכת לאן שיקראו לנו. 
  צבי ו. חושב שקודם צריכים לדעת מה שמציעים לנו, עד שנחליט בעצמנו בעניין זה. 
  אברהם חושב שאין אנו נוכל להגיד שרק בתנאי ידוע נצא להתיישבות למקום אחד אחרי כן צריכים לבחור באפשרויות שעומדות לפנינו, והננו צריכים לבחור במקום זה, שהוא הכי מתאים לנו. 
  יהודה עבאס אומר שאצל לאה למשל הפחד הוא חזק מידי, לקבל קדחת או לא, הרי זאת לא שאלה של חוזק . אם אסור לנו להשתין בחוץ גם לא נוכל לעשות דבר כזה. אף אחד שקורא אותנו לחולה אך לא יקרא. אנו בעצמנו צריכים לפעול על ידי כוחנו . 
  רחל ר. מאמינה באבולוציה, אך אינה מאמינה ברבולוציה. בשביל דורנו כבר עשינו מספיק. נעשינו מאנשי לימוד לאנשי עבודה. גם בקבוצות ותיקות נלחמים עוד תמיד נגד תנאי הארץ. 
  דוד אומר שאי אפשר להגיד שעשינו די בשביל דורנו. אין דבר כזה. לא עשינו די, ואף פעם לא נעשה די.
  סקי (יצחק פ.)  מודיע שאין הערב עניין של הצבעה. הוא בעד הצעתו של זאב. 
  זאב מברר את עמדתו . לא נוכל להגיד שנרצה רק זה או רק זה. זה תלוי בהצעות שיציעו לנו. תפקידנו לעשות אינפורמציה. 
  מרים חושבת שבכל זאת אנחנו צריכים לדעת האם אנחנו מוכנים. אם הציעו לנו למשל את נעמה, למלא את ההצעה הזאת. 
  סקי מציין שיש ראשית הצעתו של זאב, לא להחליט הערב, ושנית דעתה של מרים, שהיא חושבת כן להחליט באיזה שהוא אופן , ושלישית אנשים שאינם חושבים שבכלל כדאי לנו להמשיך במו"מ בעניין החולה.
  כדאי שאלה באופן חריף נגד התיישבות בחולה, שאלה עוד פעם טוענים את טענותיהם, אם עוד לא ציינו אותם.
  אלכס ט. חושב שגם נתחיל במו"מ למקום אחר מתאים, ולא אך ורק לחולה.
  זאב מעיר על התכנית שוויצלר סידר לנו , ושבשבילנו אך ורק משפיע שם שישנה אפשרות טובה לבנות משק חקלאי טוב. 

  בזה הפסקנו.

תאריך מאמר מקורי
13/7/2014
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!