ספר פרוטוקולים - אפריל - 1940
שיחה כללית מנהל זאב 1.4.1940.

 1. הודעה
  אין סדר בקורסים של טולקס. הוא דורש שהאנשים יבואו בדיוק , יכינו את התנאים התכניים מקודם. 

 2. הצעות
  הצעה של הו. המשקית בשאלת דגניה
  קרה תחליף את בילהה אחרי חודשיים.
  צבי מ. יורם. החלטה חיובית. צבי מ. ובילה ייסעו בעוד שבועיים.
  הוועדה המשקית מקריאה את הסידור הפרוביזורי  של האנשים בענפים ועבודות שונות,
  כדי לתת סקירה אם לא שולחים יותר מדי. הקבוצה מקבל הצעתה, ורואה אפשרויות בנידון זה לקיץ הבא.

 3. הזמנה לפסח
  הצעה של ו. תרבות להזמין את מאיר פרמזלר לפסח. יסדר את הסדר.
  נגד ההזמנה. יבוא עם משפחתו.(בחורה ו 4 ילדים. רוצה להשאיר 2 אצלנו לחול המועד). החלטה חיובית, למרות הקשיים, שאולי יהיה בסידורם. 

שיחת חברים מנהל יצחק ס. 1.4.1940.

 1. אשר הוק
  מבקש להישאר אצלנו עד כניסתו לתכנון בסתיו. ויכוח פרינציפיוני על קבלת אנשים.החלטה במקרה זה. דוחים עד לבואו של יוסף, שמכיר אותו יותר מכולם.

 2. דרישת ילדים (מגרמניה)
  מרגלית פנתה לקבוצה לדרוש את אחיה באופן פורמלי. אסתר מ. תסדר קודם רשימה מכל החברים שאחיהם עוד בגרמניה
  (גיל 21-14). יצחק יתעניין באפשרויות הנוכחיות.
אספה כללית מנהל יצחק ס. 6.4.1940.

 1. ויכוח על התקציב
  קיצוצים בכל השטחים. משאירים את הויכוח על הנעלה, מטבח, מתפרה, כביסה. מחכים עד שמנהלות הענפים הללו תהינה נוכחות. הצעה להכניס שוב מנורות לחדרים. ויכוח עקרוני על הרמת מדרגת החיים, או הורדת מדרגת החיים. אליהו פ: מציע להוריד.
  להוריד את התקציב לבולים לטובת האור בחדרים. ההצבעה: שוללים. מחליטים להשאיר את כל המנורות בידי בן אדם אחד, ולהשתמש שוב במתפרה כחדר תרבות.

שיחה כללית דין וחשבון 8.4.1940. 
יצחק ס. מוסר דו"ח על הישיבה עם ההורים בתל אביב (בהשתתפות של יוסף, יצחק, סקי והאחים פורמן).
מוטקה מאיר את השאלה של עזיבת חבר, שהיה בעל הון, או כניסת חבר עם הון. מחליטים לברר את השאלות והתנאים האלו בשיחות הבאות.
שיחה כללית המשך על סידורים כספיים 13.4.1940.
שם החברה "חופיקו". (במקור מופיע שם בלועזית אינו ניתן לזיהוי)
יוסף, יצחק ומוטקה מצד אחד מחפשים באופן עקרוני את הדרך להחזרת כסף במקרה של עזיבה.
ברוך ומשה מצד שני מתנגדים באופן עקרוני. (נגד רעיון הקבוצה יאיר חשד אצל ההורים).
הצעת יוסף: הכרח שבעל הון הנכנס לקבוצה ימסור 1000 לא"י מהונו תיכף. (במקרה שיהיה לו פחות מהסכום הזה, אז את כל הונו תיכף). בידיעה שהחזרת הכסף במקרה של עזיבה היא קשה, וקשור לתנאים מיוחדים.
התנגדות.
הון פרטי של בן אדם, שהוא חבר אי אפשר בחיי קבוצה. (דוגמא שדרשו כבר מבן אדם לכסות את דרישה זו האומנם מוצדקת מכסף פרטי). צרכי ודאגות הפרט הן עניין הכלל.
יוסף עונה שבמעשה קבוצה לא יכולה לפעול ככה.
הצעה אחרת , לתת ליחיד שנים אחדות להחלטה, וכשלא יהיה חבר עד לרגע ההוא.
יהודה דורש שעוד לא נחליט שום החלטה סופית בשאלה זו.
אחרים כן שואפים כבר לבוררות בשאלת יחס החבר לכספו.
יצחק ס. אומר, שחבר יידע שיקבל בעזיבתו סכום מכספו באותם התנאים של נותני כסף מבחוץ, ורק אחרי שמולאו חובותינו כלפי אלה. במקרה של עודף, הקבוצה מחויבת לשלם עוד קודם.
יוסף מתנגד שחבר יצטרך לחכות יותר זמן מבעל הון מבחוץ.
מגדיר: החבר יקבל את הונו לפי האפשרויות שתהיינה באותה שעה, אחרת אף פעם לא יקבל את כספו. משה רואה אותה התחיבות של הקבוצה כלפי איזה חבר הצריך לעזוב מסיבות מכריחות ולא הכניס כלום חוץ מכוחותיו היותר טובים.
מסקנות הוויכוח.
1. הקבוצה תשתדל ותתאמץ לסדר את העניינים הכספיים, במקרה של עזיבת החבר בלי הבטחה למפרע.
2. החבר יכניס את הונו 
הצבעה. בעד הצעה 1: 13 קולות . הצעה 2 : 10 קולות.

הודעות.
אורי יכנס להכשרה קצרה אצל סנדלר במקום ישראל.
נדרוש מדגניה הכשרה מקצועית למספר חברינו.

שיחת חברים מנהל יצחק פ. 14.4.1940.

 1. לאה רובין
  מבקשת להיכנס כבר כמועמדה. החברים מוצאים שעוד מוקדם לקבלה.
  רחל ר
  . תמסור לה שמציעים לה להישאר עוד אורחת אצלנו.

 2. עזרת הורים
  יש כמה מקרים דחופים. מבררים שקודם כל נדון באופן עקרוני בשיחה כללית, ואחר כך שיחת חברים תדון על קבלת כמה מועמדים בתור חברים. כשנגמור את זה מבקשים את החברים הזקוקים לעזרת הורים לפנות לבנימין.שיחה כללית מנהל יצחק פ. 17.4.1940

 1. הדעה
  חברות המטבח מבקשות את החברים, ראשית לא להיכנס בערב למטבח, טרם גמרו את עבודתם. שנית לשמור על הסדר במטבח.

 2. עזרת הורים
  התקציב שמציעים הוא 30 גרוש לחבר לשנה. זאת לפי חשבון הגזבר העזרה האפשרית לנו.
  בנימין: בעד צאתם של החברים הללו לזמן עזרת הורים.
  יהודה: להחליט על כל מקרה באופן מיוחד. מחליטים לדון על כל מקרה בזמן הקרוב.

 3. שנוי הרכב של סידור עבודה
  צריך בחורה בסידור העבודה. מציעים את וילמה. היא מסכימה, אמנם לניסיון.
שיחה כללית מנהל יצחק ס. 18.4.1940.


 1. דין וחשבון ההתיישבות לדוורה תדרוש עוד מספיק זמן. פקפוקים אצל ההורים בנוגע לקשיים ולזמן המאוחר להתיישבות.(היותר מוקדם באוקטובר).

 2. שאלת ההכשרה
  שאלה חשובה בשבילנו כדי לעבור את הקיץ הקשה העומד לפנינו. יש אפשרות ל 10 מקומות לחפציבה.
  תקוות לשלוח גם לרמת דוד ולגבע. יצחק מציע לשלוח במקרה של אפשרות 25 איש.
  התנגדות עקרונית, בגלל החסרונות היוצאים ממצב זה. מציעים עד 15 לכל היותר. הגזבר עושה חשבון, שהיותם אצלנו עולה 200-300 . זה מחליט. רק 4 נגד שליחת אנשים. קובעים לעמוד ביחס בלתי מנותק עם אנשי ההכשרה. הועדה המשקית תדון הלאה על המועמדים לשליחות, ע"י איזו תכנית פרוביזורית לכל הענפים בבית.
שיחת חברים מנהל יצחק ס. 20.4.1940

 1. בנימין יפה - אחד מחברי דרום אפריקה, שהיה כבר חבר אצלנו ומבקש להצטרף שוב אלינו. יוסף מציע לקבל אותו תיכף כחבר. מקבלים את הצעתו בלי התנגדות.

 2. קבלת חברים
  אהרון ואלישבע. ויכוח קצר. החלטה חיובית.
  אורי ורחל. פקפוקים אצל רבים. מחליטים עוד לא לדון באופן סופי.
  צבי נ. התנגדות חזקה של יחידים, אבל מקבלים אותו כחבר, כי הרוב בעדו.
את הדיון על יתר המועמדים דוחים.

שיחה כללית מנהל יצחק פ. 20.4.1940.
 1. רשימה לחפציבה
  הועדה המשקית מציעה . אליהו ל., אליהו פ., צבי ר., דבורה, חיים ר., רחל א. ,משה ג., מרגלית, חיים א. אליעזר בפלוגה השנייה. טענות המועמדים קובעים שהועדה לא דיברה קודם עם האנשים. לכמה מהם סיבות חשובות, המפריעות לנסיעתם. קובעים רשימה כזו. אליהו פ., דב, דבורה, רחל א.,אליעזר. את השישי עוד לא מוצאים.
שיחה כללית מנהל מנחם מ. 23.4.1940..

 1. second driver: 
  הצעות: חיים א., מנחם מ וחיים ר. מתנגדים למנחם, מסיבה שיהיה נחוץ לתפקידים המוטלים כעת על מספר קטן של אנשים.מתנגדים לחיים רינגל , מפני שלא רואים כישרון מסחרי  ל second driver. רוב בעד חיים א.

 2. שליחות לחפציבה 
  הועדה המשקית דברה בינתיים עם מועמדי ההכשרה. הצעה סופית. דב, דבורה, מרגלית. את האנשים הנוספים צריכים לקבוע בשיחה. מציעים את אליהו פ. שוב הוא מסכים, אם יש שם אפשרות להיכנס לנגרות. יש שם אפשרות ל-3 איש להיכנס לענפים . מחליטים לשלוח את אליהו ל. ואליעזר בעוד שבועיים. אהרון בועז מעוניין לצאת כדי ללמוד השקאה. אהרון בלנדר יחפש לו עבודה ברפת.
שיחה כללית מנהל זאב. 27.4.1940.

 1. דוח
  יצחק מוסר על התנגדות הסוכנות להתיישבותנו בדוורה.

 2. משלחת לחולה
  קובעים משלחת שעליה ללוות כמה זמן באחד הקיבוצים הקיימים בחולה, ללמוד שם ולהתכונן. מציעים. צבי ו., צבי נ., ברוך, מרדכי מ. יצחק ידאג לאפשרות הגשמת ההכשרה הזו.

 3. הכשרה נוספת
  יש תקווה ל-10 אנשים נוספים לדגניה ב.
  הועדה המשקית מציעה את משה ק., מרגלית (?) מאיר, בלהה, יהושוע, צבי ר., לאה ר., מרדכי וחיה.
  נדון עוד על השאלה הזאת.
  לחפציבה. דב, אליהו ל., אליהו פ., דבורה, מרגלית ואליעזר.
 4. תכנית עבודה לקיץ
  הועדה המשקית נותנת סקירה על עבודתנו פה בקיץ, כדי לקבוע אם נסתפק במספר האנשים הנשארים בבית.

 5. חיפוש הכנסות ע"י הצבא
  מציעים קיאוסק לגזוז וכו' ויכוח על האפשרות להרוויח במסגרת הקבוצה ממקורות כאלה.
  מקבלים ההצעה לחפש בכל אופן דרכים מתאימות, כדי להוציא תועלת ע"י קיום הצבא על ידינו.

 6. ראשון למאי.
  היה נהוג להתייחס לראשון במאי לפי רצון היחיד. עומדת השאלה אם עלינו להמשיך ככה או לייצר דעה אחידה.
  דעות מחולקות.גם אחרי ויכוח ארוך בעד ונגד היום הזה אין ביכולתנו לבוא לאיזה שהיא השקפה אחידה .
  בעד החגיגה 18. נגד 5. החגיגה תתקיים . אמנם שאלה המתנגדים חופשיים להתייחס ליום ההוא כליום חול.
 

תאריך מאמר מקורי
13/7/2014
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!