ספר פרוטוקולים - אוקטובר נובמבר דצמבר - 1940
שיחה כללית 3.10.1940.
ראש השנה.

הוועדה המשקית מקריאה סטטיסטיקת הקבוצה מהשנה שעברה. בחירת הוועדות (רשום לפי מספר הקולות).
 1. וועדה משקית
  מספר 6. רק חברים. הצעה על שינוי בתפקיד הוועדה הזו. שום החלטה. מבקשים השתתפות מוגבלת בשיחותיה. השתתפות גדולה בשיחות הקבוצה, בדיונים על הצעות הוועדה.
  הרכב סופי. מנחם מ, יצחק ס, יצחק פ, אסתר מ, צבי נ וצבי ו. נוסף חצרן וסידור עבודה.

 2. וועדת ביטחון -  זאב, אריה, חיים ר. וצבינ.

 3.  וועדת חברים - מוטקה, משה פ, רות ס. (יהיה תקציב לוועדה זו, יטפלו הרבה בחברים חדשים).

 4. וועדת תרבות -  מרים ר, משה, זאב, אברהם א. (אחרי גמר הכשרתו).

 5. וועדת חינוך -  אסתר מ, רות, מלכה, חנה, ויצחק פ.

 6. וועדת דירות - חיים ו.ס, שאולה וגילה.

 7. וועדת בריאות - יהודית א, מלכה, בלהה כ, עליזה בבואה.

 8. סידור עבודה: חיים א, ובני.

 9. חצרן: מאיר. 

שיחה כללית 4.10.1940.
ראש השנה.  - המצב החברתי.
יוסף מנהל את השיחה ומכניס וויכוח . מחפש את סיבות הקשיים. וויכוח אתי. מכניסים את גורם האיחוד. ניגודים. התנגדות חריפה מצד מספר חברים. בירורים. רצון טוב לקראת העתיד.
שיחת חברים 5.10.1940.
סדר היום.
1. רחל אברמוביץ: דיברו איתה ותהיה החלטה סופית אחרי הבירור ההוא.
2. גילה אליאס: מועמדת.
3. בתיה בוסמן:דחיית החלטה. נשארת עוד מועמדת.
4. רחל ואורי הויימן: חברים.
5. בלהה כהן: חברה.
6. עמוס: חבר.
7. צבי ר: חבר. 
8. אריה א: דחוי החלטה.

שיחה כללית 8.10.1940.

 1. חיאם אל וואליד - רצוי להחליף את האבות אהרון בילדנר, ברוך: שבחולה. וועדה משקית תדבר על מועמדים.
 2. טיפול ילדים. - רחל יוצאת מטיפול. אלישבע נכנסת כקבועה.
 3. חיפוש עבודה - צבי ו. יתמסר לעבודה הזו. 
שיחה כללית 12.10.1940.

 1. שאלת הגנון. - החלטה להכניס את אסתר מ., אחר כך יחד עם חנה.
  בקשתה להתייעץ עוד עם ועדת החינוך של החבר (חבר הקבוצות). הקבוצה מסכימה. יוסף ידבר איתה.

 2. ברווזיה - עמוס ייסע לשאר הישוב להתעניינות בשטח זה.
    
 3. פלוגותינו בחולה. - לדן נשלח חברים אחרי סוכות. לחיאם חנן ייסע.

 4. עבודת חוץ בירושלים - מקום כעוזרת ל-3 חודשים. להתחיל בנובמבר . הצעות  עפרה, וברכה . עוד לא מחליטים.

שיחה כללית 16.10.1940.

 1.  עבודת חוץ בניר חיים
  מקומות ל-5 איש. החלטה. ראובן, יהושוע, יהודה ו.א. צבי מ ואהרון בועז.
  (מחליפים אותו אחרי שלושה שבועות).

שיחה כללית 21.12.1940 מנהל יצחק.

 1. ועדת חברים: נבחרה וילמה. אם משה לא ישאר בבית, נצטרך לבחור גם בחור.
 2. הסידור העבודה החדש: יהודה עבאס, צבי וונש מרים ס.
 3. הכשרות: על חיסול ההכשרות נדבר בשיחה הבאה.
 4. מזכיר: למזכיר נבחר אברהם. הוא ירכז יחד עם צבי את העניינים בבית. גם יתר חברי הועדה המשקית יעזרו לו.
 5. ביד עובד: בשבוע הבא יפרקו את הצינורות , ויביאו אותם הביתה.
 6. ההתיישבות: חרשו עד עכשיו 400 דונם. אם מזג האוויר יאפשר נחרוש בשלושה טרקטורים.

שיחה כללית 23.12.1940 מנהל זאב.
 1. 1דין וחשבון על דוורה
  מרדכי מרכוס מספר על המתרחש בדוורה. חרשו 400 דונם. זרעו 40 דונם. המחנה הוקם בדוורה. קשיים מצד ועדת הביטחון של הגליל העליון. הם דורשים שנרד מהשטח. העבירו את המחנה לדוורה ולא ללזזה מטעמים פוליטיים, (כדי להראות שעלינו על הקרקע), מטעמי שמירה ומטעמים משקיים, ויכולים לנצל כל חצי יום עבודה. הגיעו כבר שלוש פרדות. בונים אורווה ממחצלות. חרשו את גבולות השטח. את עניין עזיבת השטח נברר עם ועד הגוש. באביב ייבנו כביש צבאי.

שיחת חברים 25.12.1940 מנהל יוסף.
 1. גרשון פקהולץ שפנה לפני חצי שנה אלינו בבקשה שנקבל אותו בתור אורח. נתקבל אז ויעצו לו להחזיק כמה שאפשר במקום עבודתו בנהלל, מפני שאצלנו הרבה מאוד מחוסרי עבודה. כעת אי אפשר לו עוד להחזיק את מקום עבודה זה, והוא רצה לבוא אלינו לשבועיים , עד שיתפנה מקום עבודה חדש. החלטנו לקבל אותו לשבועיים אלה, אולי נחזיק אותו הלאה אצלנו. 

שיחת חברים 29.12.1940 מנהל מנחם מ.
 1. מסיבת מחלה ברכה לא יכולה להמשיך את עבודתה אצל בועסזון, ועלינו לשלוח מחליפה. מנחם ידבר עם מרים ס. אם היא יכולה לפי הצעת השיחה לקבל את המקום הזה. אם אין ביכולתה לקבל את העבודה הזאת, נתקשר עם רחל ר. שנמצאת בעזרת הורים בירושלים ולא הצליחה עד עתה לקבל עבודה, לקבל על עצמה את העבודה הזאת. 

  

תאריך מאמר מקורי
14/7/2014
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!