דו"ח ועד ההנהלה, איציק איתני לחברי שדה נחמיה – דצמבר 2014


 

11/12/2014

 

לחברי שדה נחמיה שלום,

 

דו"ח לחברי שדה נחמיה – דצמבר 2014

 

אנו נמצאים כיום בימים האחרונים של שנת 2014 ועוסקים בהנהלות השונות בתחילת הסיכומים של שנת 2014 והכנת תכנית שנתית לשנת 2015. כל הנהלה מסכמת לעצמה את השנה הנוכחית ומכינה תכנית לשנה החדשה. בשבועות הקרובים (לפני סיום שנת 2014 תוצג התכנית הכוללת בוועד ההנהלה ולאחר מכן תובא עד הימים הראשונים של ינואר לאישור באסיפת החברים.

 

כבר בתחילת דבריי, אני רוצה לציין לטובה את ענפי החקלאות שלנו ובעיקר הלול והמטעים שהציגו תוצאות מקצועיות וגם כלכליות טובות מאד. התכנית כולה תוצג לחברים באסיפה אולם זה המקום להודות בשמי, בשם חברי הוועד וההנהלות לעוסקים במלאכה. יישר כח לירון וצוות המטעים, לדודו ולעובדים בלול וכן לאנשי הגד"ש על תוצאות יפות ולאחל להם המשך מוצלח לא פחות בשנים הבאות.

 

ועכשיו אנסה לסכם את החודשים האחרונים ולספר על חלק מהנושאים שעסקנו בהם בוועד ההנהלה ובכלל בקיבוץ.

 

1.      מפעל חוליות

כרגיל נתחיל במפעל. המצב הלא יציב בארץ והמיתון העמוק במשק הישראלי בעיקר בתחום הבנייה נותן את אותותיו במפעל. כפי שכבר כתבתי בדפים קודמים, תחזיות הרווח לשנה זאת נמוכות מאד משמעותית יחסית למה שהורגלנו בעבר. בחודש האחרון (נובמבר) רואים מעט התאוששות וחזרה לקניות קצת יותר משמעותיות, דבר שנותן קצת פתח לתקווה ששנה הבאה נחזור לתוצאות טובות יותר במכירות בארץ. המפעל בהודו החל בימים אלה לייצר צנרת ואנו צופים כפי שכתבנו בתכנית לתחילת מכירות בהודו מתחילת השנה הבאה. המפעל בסלובניה ממשיך לייצר ולמכור ונמצא בתוך התחום שהוגדר – נזכיר כי המטרה הייתה לסיים את שנת 2014 מאוזנים. בפועל יהיו הפסדים של כמה עשרות אלפי יורו במצטבר. שנת 2015 מסתמנת כשנת מפנה בסלובניה והתכנית היא להגיע לרווחיות גם שם. נקווה לשנה מוצלחת יותר בשנה הבאה.

 

 

2.      מבנה ארגוני בשדה נחמיה

כפי שאתם כבר יודעים (ומקווה שגם קראתם את הדפים שהועברו לקראת האסיפה) הדיון במבנה הארגוני הסתיים בוועד ההנהלה והוא מובא ביום ראשון הקרוב לאישור האסיפה. אשמח שכולכם תעיינו בנוסח שהובא ובהגדרות השונות לכל הנהלה ותפקיד מרכזיים בקיבוץ. כמובן שאשמח לשמוע את עמדתכם באסיפה – חשוב שכמה שיותר חברים ישתתפו באסיפה ויביעו את דעתם בנושא.

 

 

 

3.      מהחלטות הועד המנהל בתקופה האחרונה

להלן חלק מההחלטות שהתקבלו בישיבות וועד ההנהלה בחודשיים האחרונים (חלק מהישיבות היו בנושאים שהועברו לאחר מכן לדיון והחלטה באסיפה):

 

1.      נוהל שימוש בחצרות הבתים

 

החלטה: אושר להעברה לאסיפה לקבלת החלטה 

 

 

2.      נוהל ערעורים

 

החלטה: אושר להביר את הנוהל לדיון וקבלת החלטה באסיפה.

 

 

3.      שיקום הדשא המרכזי

a.      במסגרת פרוייקט שיקום התשתיות הוגדר תקציב לשיקום הנוי לאחר סיום העבודות.

b.      בדשא המרכזי מאחורי המזכירות הסתיימו עבודות התשתית. הועלתה הצעה לשקם את הדשא שם ומעבר לכך. הכוונה לשקם מרחב של כ-7 דונם אשר יכלול דשא, שיחיות ומערכת השקייה מרכזית. 

c.      התקיים דיון האם יש להקצות סכום גדול כל כך רק לשיקום הדשא המרכזי.

d.      חברי הוועד ביקשו לפני מתן אישור להכין תכנית כללית של כלל שיקום הנוי לאחר סיום שלב התשתיות על מנת שנוכל להבין את המשמעויות הכספיות הכוללות. רק לאחר מכן נוכל לדון בהקצאת כספים לשיקום הדשא המרכזי.

 

החלטה: יש להביא תכנית כללית (ללא ירידה לפרטים) של כלל השיקום שיבוצע לנוי במסגרת שיקום התשתיות. הוטל לביצוע על מנהלת הקהילה והמנהל העסקי. הנושא יוחזר לדיון בוועד לאחר הגשת התכנית הכללית באחת הישיבות הקרובות.

 

4.      מגרש מקורה בשדה נחמיה

a.      המועצה האזורית מבקשת לבנות מגרש מקורה בשדה נחמיה. רוב עלות הבנייה תמומן ע"י מפעל הפייס . לא הוקצה סכום  לתכנון ומדידות.


b.      המועצה פנתה הן לאג"מ והן לאגש"ח בבקשה להשתתף בהוצאות התכנון הנ"ל.

c.      בדיון הועלו 2 הצעות: 1) לא להשתתף כלל במימון מכיוון שזוהי הוצאה אג"מית לחלוטין. 2) להשתתף כאגש"ח בהוצאה חלקית ולא יותר מאשר גובה הסכום שהאג"מ ישתתף.

 

החלטה: אושרה ההצעה להשתתף בעלות מוגבלת, לכל היותר כמו האג"מ לצורך ביצוע המגרש המקורה. המנהל העסקי יעביר את ההחלטה למהנדס המועצה.

 

5.      הקמת מסעדה במתחם המכבסה

a.      זוג יזמים פנה בבקשה לשכור את מבנה המכבסה, לבצע בו שיפוצים נדרשים ולהקים ב מסעדה פעילה.

b.      הנושא מובא לדיון בוועד ההנהלה לצורך קבלת עמדה עקרונית באם לאשר פתיחת מסעדה כזאת בתוך תחום הישוב.

c.      הועלו מספר שאלות ובינהן: כניסה לישוב (פתיחת שערים), חניות וכן לגבי רשיונות והיתרים על מנת שלא נצטרך בעתיד לשלם בגין השבחת הנכס.

d.      ניתנו תשובות לשאלות: 1) פתיחת השער – רק ליזמים תהיה אפשרות פתיחה של שער הקיבוץ מהטלפון שלהם. 2) נושא החניה יוסדר מראש במסגרת ההכנות להקמת המסעדה. 3) למבנה הנ"ל מאושר כיום להיות מבנה מסחרי אשר מוגדר ככזה. בכל מקרה הכוונה לפנות למועצה לצורך קבלת רשיון עסק להפעלת המסעדה.

 

החלטה: אושרה בוועד הקמת המסעדה במתחם המכבסה. הנושא יובא כהמלצה לאישור האסיפה של כלל חברי האגש"ח.

 

6.      חיבור תשתיות לבתי חברים ויורשים

a.      בבדיקה שערכנו על עלויות חיבור המבנים בקיבוץ לתשתיות החדשות עולה כי כלל העלויות לחיבור לבית היא כ- ₪ . העלות הישירה במידה ולא מטילים את כלל העבודה על כלל הבתים עומדת על כ- ₪ לבית.


b.      בבדיקה שערכנו ישנם מספר לא קטן של מבנים שנמצאים כיום בידי יורשים שגם הם לא גרים בבית אלא מושכרים לשוכרים שונים.

c.      השאלה המתבקשת היא האם לחייב את היורשים בעלות החיבור לבית.

d.      יש לציין כי מים וביוב יש חובה בכל מקרה לחבר לכל בית ולא ניתן להשאיר בית ללא חיבור כזה. לעומת זאת חיבור חשמל – אפשר לחבר חזרה לבית פאזה אחת בלבד כפי שקיים היום בבתים. כנ"ל לגבי תקשורת – ניתן להחזיר מצב לקדמותו לאחר השדרוג. על מנת לקבל שדרוג מלא יש לשלם את כל העלות המוזכרת בסעיף a.

e.      התקיים דיון ער בנושא ועלו שאלות שונות.

 

החלטה: הוחלט לחייב את היורשים במחצית העלות של חיבור ישיר לבית לצורך חיבור מלא של התשתיות החדשות.

 

 

 

                        עד כאן להפעם.

 

                        להתראות בדו"ח הבא.

 

 

                                                                                                                        איציק איתני

 

                                                                                                                        

תאריך מאמר מקורי
15/12/2014
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!