דו"ח לחברי שדה נחמיה - מרץ 2015 - איציק איתני יו"ר אגש"ח

11/3/15

 

לחברי שדה נחמיה שלום,

 

דו"ח לחברי שדה נחמיה – מרץ 2015

 

 

הימים ימי טרום בחירות ארציות, הרוח המנשבת בערוצי התקשורת היא שיש סיכוי לשינוי (אולי), ואנו נמצאים לפני החלטות אישיות של כל אחד מאיתנו – למי להצביע? יש כאלה שסגורים ויודעים בבירור למי, ויש כאלה שמתלבטים. נאחל שהבחירות הללו ישנו משהו לאחריהן, ואולי יגיעו לכאן ימים אחרים ברמה הלאומית.

 

בדברים הנוגעים ישירות אלינו נבקש כי השנה הקרובה תהיה לא פחות טובה בתחום המשקי והרבה יותר טובה בתחום של חוליות מהשנה שהסתיימה לה. בסיכומים הראשונים שערכנו והצגנו לציבור באסיפה לאישור התקציב התוצאות המשקיות טובות ביותר, הן בתחום הלול והן בתחום הפרדס ושוב ברצוני להודות לדודו ולירון והצוות שלו על ההצלחה. מאחל לכם שתמשיכו בדרך הזאת ואף יותר טוב מכך גם בשנה הקרובה.

 

ואם כבר עוסקים אנו בבחירות הארציות, גם אצלנו הגיעה עת הבחירות להנהלות השונות. וועד ההנהלה מסיים בחודש הבא כהונה של 3 שנים בתפקידו, הנהלת עסקים מסיימת 3 שנים בחודש יוני וגם הנהלת קהילה מסיימת (רוב חבריה) כהונה של 3 שנים בחודש אוגוסט הקרוב. כזכור לכולם אישרנו באסיפה לאחרונה את עדכון הגדרות התפקיד והמבנה הארגוני החדש של הקיבוץ. על פי ההגדרות משך הכהונה של ההנהלות יהיה החל מעתה (לאחר הבחירות הקרובות) 4 שנים. כמו כן הוחלט עוד שינוי והוא שאת יו"ר וועד ההנהלה תבחר האסיפה ישירות ולא כאחד מתוך אלה שייבחרו לוועד ההנהלה.

 

הנושא נדון בישיבת וועד ההנהלה האחרונה והוחלט להתחיל בתהליך של הבחירות כדבר ראשון – בחירת יו"ר לוועד ההנהלה. לאחר הבחירה הזאת נכנס להליך מסודר של בחירות – תחילה וועד ההנהלה, לאחר מכן הנהלת עסקים ולבסוף הנהלת קהילה.

 

במהלך השבועיים הקרובים יצא מכרז לתפקיד יו"ר וועד ההנהלה. כל מי שמעוניין להתמודד יגיש את מועמדתו למנהלת משאבי אנוש ולאחר מכן הנושא יובא לאסיפת חברים והצבעה בקלפי. מזכיר כי חלק מההחלטה שלנו היא שיו"ר יכול להיות רק חבר שדה נחמיה ולא חיצוני. בהצלחה לכל מי שירצה להתמודד על התפקיד.

 

בהזדמנות זאת אבקש מכל החברים להרים את הכפפה ולבוא להיות שותפים בעשייה. אשמח לראות גם אנשים חדשים בין המועמדים להנהלות השונות.

 

להלן נושאים שונים וההחלטות שעלו בישיבות וועד ההנהלה:

 

1.      תשובות משפטיות לסוגיות שונות – עם עו"ד יונתן גולדשטיין

1.1.  שינוי תקנון שיוך נכסים:

1.1.1.  על פי הרשום בתקנון – החלוקה של 20% מהרווח הראוי לחלוקה הינו שווה לכולם והוא מחולק למי שחבר בעת החלוקה. מתוך כך עולה כי אנשים שנפטרו במהלך השנה וגרמו לרווח הנ"ל אולם נפטרו קודם לכן – לא יהיו זכאים לקבלת חלק מהכסף הנ"ל.

1.1.2.  על פי חוות הדעת המשפטית לא כדאי לשנות את התקנון ויש להיצמד למה שכתוב.

1.1.3.   בדיון הובהר כי הכוונה בחלוקה הנ"ל הייתה לחלק לאותם חברים שיצרו את הרווח באותה שנה ולמי שהיה חבר חלקית – יקבל בגין חלקיות השנה. בפועל לא הקפדנו לבדוק את הרשום בתקנון.

 

החלטה:            

א. לא לשנות את התקנון.

ב. לפעול לפי מה שהייתה הכוונה כלומר החלוקה תהיה לאותם חברים שהיו חברים באגודה באותה שנה בגינה מחולק הכסף. כל חבר יקבל בהתאם לזמן שהיה חבר באותה שנה באגודה – קרי חבר שנפטר במהלך השנה יקבל בגין חלקיות הזמן שהיה חבר בה.

ג. הנושא יטופל רטרואקטיבית לגבי השנים 2013 ו- 2014.

                        

יזמויות – הוצאה מחוץ לקיבוץ

1.1.4. בוועד התקבלה החלטה לפעול להוצאת יזמויות הקיימות בתוך הקיבוץ מחוץ לספרי הקיבוץ. על פי חוות הדעת המשפטית הנושא מנוגד לחוברת לשינוי אורחות חיים.

1.1.5. יונתן מציע להגדיר תקנון יזמויות חדש שיענה על צרכי המערכת.

 

החלטה: תקנון יזמויות חדש יובא לדיון בישיבה הבאה של וועד ההנהלה ולאחר שיאושר שם יובא לאישור הציבור באסיפה.

 

 

 

2.      שינוי שכונות לטיפול בשנת 2015 בתחום התשתיות

2.1.  בימים האחרונים הוצגה תכנית הטיפול בשכונות בתחום התשתיות לשנת 2015.

2.2.  במהלך ההצגה לציבור הועלתה בעיה קשה לגבי המשך כביש 31 ובכלל לגבי כבישים בתוך השכונות עצמן.

2.3.  הציבור ביקש לקבל חלופות לכביש זה.

2.4.  בבדיקה מול המתכנן התברר כי הכנת חלופות שונות, הצגתן לציבור ולאחר מכן תיכנון מפורט בהתאם לכך יאריך מאד את זמן תחילת העבודות.

2.5.  צוות ליווי פרויקט תשתיות ביחד עם המתכנן מציעה כי השכונות שיטופלו השנה יהיו שיכון ירדן והשכונות הצפון מזרחיות של הקיבוץ – שיכון ברושים ושיכון פס חום. לשכונות אלה יש להציג לציבור תכנית מפורטת בתקופה הקרובה, ולאחר סיום התכנון ותחילת העבודות יימשך הליך תכנון מיידי לשכונות של כביש הסוללה ולאורך כביש 31.


החלטה : הוחלט לאשר את הצעת צוות ליווי פרויקט תשתיות. מוטל על המנהל העסקי להביא פתרונות לגבי כביש הסוללה וכביש 31 בהמשך, על מנת שנוכל לבצע את השכונות הללו מוקדם ככל האפשר.


  

 

3.      כביש גישה חדש לשדה נחמיה – כביש 14

3.1.  עקב התנגדות מע"צ לביצוע כביש 14 במסלול שהוגדר בתב"ע, יש צורך בתכנון מחדש של כביש 14 (כביש הכניסה החדש לקיבוץ).

3.2.  בשיחה שהתנהלה מול המועצה הובהר על ידי נועם כי שדה נחמיה לא תשתף בעלות ביצוע הכביש לאחר סיום התכנון וכל העלות תוטל על אמפא/מועצה אזורית.

3.3.  לצורך התכנון סוכם עם המועצה כי שדה נחמיה תשתתף בעלות של עד 70,000 ₪ לטובת תכנון מחודש של הכביש.

3.4.  הנושא אושר על ידי הנהלת עסקים וזאת עקב צורך בהורדת מטעים לטובת הסטת הכביש מזרחה.


החלטה : אושר המתווה כפי שמופיע למעלה. יש להגדיר למועצה כי לאחר סיום בניית הכביש, כביש הכניסה הישן לשדה נחמיה ייחסם סמוך לכביש הראשי.

 

 

4.      העברת הנוי לאגודה הקהילתית

4.1.  לאחר קבלת ההחלטה בנושא התקיים בימים האחרונים דיון מול דני טל מוועד ההנהלה של האג"מ לגבי העברת תחום הנוי.

4.2.  המתווה שסוכם הוא כי הנוי יועבר מיידית לאג"מ. האג"מ יוסיף ב-3 השנים הקרובות (2015 עד 2017) מידי שנה תוספת של 70,000 ₪ לתקציב הנוי ואת השאר ישלים האגש"ח מתוך מקורותיו הוא. כלומר בשנת 2015 האגש"ח ישלם תוספת של כ- 140,000 ₪ ובשנת 2016 תוספת של 70,000 ₪ לנוי.

4.3.  בנוסף – האגש"ח יממן שיקום השטחים הציבוריים שנפגעו כתוצאה משיקום התשתיות או שטחים בהם לא היתה תשתית השקייה טובה בשטחים הציבוריים, במהלך השנים הקרובות. כבר השנה אושר סכום של 95,000 ₪ לשיקום הדשא הדרומי של חד"א.

 

 

החלטה :

א. אושר מתווה ההסכם.

ב. הוחלט להעביר בשלב ראשון רק את ניהול השטחים הציבוריים לידי האג"מ (כ-65% מהשטחים שטופלו עד היום). שאר השטח שהוגדר על ידי הצוות כשטחים פרטיים של האגש"ח ימשיך להיות מנוהל על ידי מנהלת הקהילה כפי שהיה עד היום.

ג. הסכם סופי יטופל על ידי מנהלת הקהילה ויובא לידיעת הוועד לאחר סגירתו.

 

5.      אישור הרכב וועדה כספית

4.1 הוצגו הרכב הוועדה, מטרותיה והסמכויות כפי שאושרו באסיפה.

4.2 על פי ההגדרה יש לאשר את הרכב הוועדה לקדנציה של 4 שנים. הרכב הוועדה הוא:

       4.2.1 יו"ר הוועדה – מנהל עסקי נעם.

       4.2.2 מזכיר הוועדה – גור שחר.

4.2.3 חברים בוועדה: גזבר – ארנסטו פינקלשטיין, יו"ר וועד ההנהלה – איציק איתני, 2 חברים

         נסים עסיס ויאיר שלח.

 

החלטה: אושרה קדנציה ל- 4 שנים לחברי הוועדה ולממלאי התפקידים בוועדה.

 

 

עד כאן להפעם.

                                                                                                       איציק איתני

תאריך מאמר מקורי
16/3/2015
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!