דוח תקופתי - מנהל עסקי - נעם עם קישינובסקי - 2015

05 אוגוסט 2015

שדרוג תשתיות.

·         שכונה מזרחית.
העבודות בשכונה הסתיימו לא מכבר כולל סימון חניות. יש לנו  חוב קטן להשלים מספר עמודי תאורה. היעד שנקבע להשלמות הוא- 15.9, ואני תקווה שנעמוד בזה. לפני כחודש התחלנו בפרוייקט שיקום הנוי הציבורי, והשכונה המזרחית תהיה הראשונה לעבור את מתיחת הפנים הזו.

·         שיכון ירדן
העבודה מתקדמת בקצב סביר, למרות התמודדות קשה עם עצים הנמצאים בתוואי העבודות. אנו צופים כי עיקר העבודות יסתיימו בשכונה במהלך ספטמבר, כפי שתוכנן מראש.

·         ברושים/ פס-חום.
לאחר שהתקדמנו כברת דרך בתכנון השכונות תוך הפיכת כביש המערכת התוחם למדרכה (כביש3), למדנו מהתושבים כי הם מעדיפים להישאר עם כביש. לאחר בחינה של האופציות העומדות לפנינו, ובשל הבעיות הבטיחותיות הקשות בתחום הכביש המדובר, נמצאה נוסחה שתאפשר לנו כנראה "להחזיק את המקל בשני קצותיו (כמעט..)- כביש המערכת ייסלל במקומו העתידי המיועד- צפונית לשכונת הקיווי, בעוד שכביש 3 יוותר על כנו ללא שדרוג, שיבוצע רק במהלך בניית שכונת הקיווי. הכביש ייחסם בקצהו הצפוני, כך שישמש את תושבי השכונה בלבד.
ביום ראשון הקרוב נערוך שיתוף ציבור בתכנית העדכנית, ואני מזמין את תושבי השכונה בפרט, והציבור בכלל לבוא לשמוע ולהשמיע.
כמה ימים לאחר השיחה תיתלה תכנית הביצוע בחלון סידור רכב (לשעבר) לעיונכם.
כפי שניתן להבין, אנחנו באיחור עם כניסה לעבודות שתוכננו לסוף יוני, ונצליח לבצע רק חלק מהתכנית עד לבוא החורף.

·         כמה הערות כלליות על פרוייקט שדרוג התשתיות.
בעת האחרונה התרבו התנגדויות חברים לתכנית המבוצעת בשטחים הנמצאים בסמוך למגרש. אנו עושים כל מאמץ לגשר על הפערים על ידי הסברה, שכנוע, ולא מעט שינויים היכן שניתן, כל זה על מנת להגיע להבנות ובכדי למנוע עימותים או תחושות פגיעה. יחד עם זאת אבקש להדגיש מספר כללים בסיסיים שבלעדיהם לא ניתן יהיה להמשיך בביצוע הפרוייקט:

  •  הפרוייקט כולו נועד לרווחת החברים והציבור. לעיתים נוצר קונפליקט בין רצון החבר לטובת הכלל. לעיתים נדרש חבר לוותר מעט לטובת הכלל, ובדרך כלל מדובר ב"וויתור" שהוא בשטח ציבורי.
  •   שטח ציבורי- הוא באמת שטח ציבורי, בו טובת הכלל גוברת על רצונות הפרט. עלי להדגיש כי פרוייקט השדרוג הוא גם למעשה הוצאה לפועל של עקרונות השיוך עליהם החליט הציבור לא מכבר. בפרוייקט נעשית האבחנה הסופית והברורה בין המגרש הפרטי בו נוהג החבר לפי כללי השיוך, ובין השטחים הציבוריים הנמצאים ברשות הכלל, בהם אין לחבר עצמו זכות לפעול אלא אם קיבל לכך רשות המעוגנת בהסכם כתוב. וצריך לזכור בעניין השימוש בשטח ציבורי - מה שטוב ויפה לאחד מפריע לאחר. לכן עלינו להקפיד על הכלל הזה.
  • הליך שיתוף ציבור-  הוא הליך חיוני לתיאום ציפיות ולקבלת משוב של הדיירים על התכנית שעד כה הייתה רק על הנייר. חשוב מאוד שהדיירים הנמצאים בשטח הבנייה יגלו מעורבות והבנה טובה של האמור להתבצע לפני שהכלים נכנסים לשטח והעבודה מתחילה. כל התנגדות לתכנית במצב כזה מביאה לעיכוב בביצוע, וכל עיכוב מביא לעלויות גבוהות של כל הנוגעים לדבר.

ענפים

בסקירה קצרה זו אתייחס רק להנה"ח. בשבועות הקרובים אייחד דוח מפורט לשאר ענפי המשק והיזמויות.

הנה"ח- מאז כניסתי לתפקיד נראה כי יש פערים לא קטנים בציפיות הענפים וההנהלה אל מול תפוקות הנה"ח.
כאשר הועבר הענף לאחריותי הישירה במסגרת עדכון המבנה הארגוני של הנהלת הקיבוץ, נכנסנו להליך אבחון מקצועי של הענף ע"י חברה חיצונית (
BDO).
האבחון הסתיים, ואנו עומדים בפני תחילת ההטמעה, שתכלול שינוי בנהלים וחלוקת העבודה בתוך הצוות בכדי להשיג את מטרות הענף ביתר יעילות.
כמה מילים על הצפוי בענף בעתיד הקרוב:

·         ראשית לכל, נכנס את צוות הענף ונתווה את תהליך ההטמעה והשינוי תוך חתירה לשיתוף פעולה מרבי.

·         מצאנו כבר בשלב זה, עם כניסתו של ניב לתפקיד גזבר/תמחירן, ולאור העומס הבלתי נסבל שחווה ארנסטו, כי נכון שרינה מנהלת החשבונות הראשית, תתמנה לחשבת הקיבוץ, ותישא באחריות מלאה לצוות הענף ולחלקים הפיננסיים של דוחות הנה"ח.

·         חלק נוסף שכבר התחלנו בקידומו הוא נושא התמחיר, שנפגע קשות בשנים האחרונות, ועתה יש מקום להליך שיקום אינטנסיבי שיכלול ליווי של חברה חיצונית (BDO), רכישת תוכנה ייעודית, והקמת מערכת דיווח חדשה ועדכנית.

אני מנצל הזדמנות זו  ומבקש להודות לארנסטו על שנים ארוכות של ניהול הנה"ח, התמחיר והכספים, תפקיד גדול ורב השפעה, אותו עשה ארנסטו במסירות רבה לאורך שנים.


נושאים שונים

·         כניסה חלופית לקיבוץ
הכניסה החלופית הראשית לקיבוץ (כביש 14 המפורסם) נכנסה להליך תכנון מפורט. לפי מה שנמסר לי לאחרונה, ובניגוד לעמדה שהוצגה לי בעבר, המתכנן מעדיף את החלופה הישנה של כניסה מדורגת לשדה נחמיה ולעמיר, פתרון עדיף לנו כיוון שאינו יוצר תלות בתיאומים עם קיבוץ עמיר.

·         פחתי מים בקיבוץ
כמדי קיץ גם השנה אנו חווים קפיצה בפחתי המים של הקיבוץ, עובדה המעידה כי לפחות חלק מהפחתים נובעים משימוש לא מוסדר ברשת המים, ולא בשל חורים בצנרת ישנה. לשמחתי יש ירידה של כ-1000 קוב לחודש בערכי הפחת לעומת שנה קודמת, מה שמעיד על שיפור רשת המים כפועל יוצא של החלפת צנרת ישנה במהלך הפרוייקט לשדרוג תשתיות.
 בהזדמנות זו אני חוזר ומבקש את החברים והענפים שלא לעשות שימוש  במים שאינם נמדדים במונה מוסדר.

·         מגרש מקורה
אנו נמצאים בסיום שלב התכנון של המגרש המקורה שיקום על מגרש הכדורסל. הפרוייקט ימומן ע"י מפעל הפיס, כאשר האגש"ח והאג"מ נושאים בעלויות סמליות של שלב התכנון.
בשלב זה עדיין אין לוחות זמנים לביצוע, להערכתי הפרוייקט יחל מיד לאחר החורף הקרב. כאשר יהיה לנו יותר מידע נשמח לשתף אתכם.

 

 

 

שבת שלום!

נעם

תאריך מאמר מקורי
11/8/2015
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!