פרוייקט שדרוג תשתיות - נעם עם קישינובסקי - 2015

שלום רב,

אנו עומדים לקראת סיום שלב ה'- שיכון ירדן וכניסה לשלב הבא- ברושים ופס חום.

בהזדמנות זו אני מבקש להבהיר מספר עקרונות מהותיים הנוגעים לקשר שבין פרוייקט שדרוג התשתיות והשיוך.

 

שדרוג התשתיות והשלכותיו על עקרונות השיוך:

כפי שציינתי כבר מספר פעמים בעבר, פרוייקט שדרוג התשתיות, מעבר לטיפול הישיר בתשתיות המרכזיות של הקיבוץ, הינו למעשה ההזדמנות הראשונה של הקיבוץ להביא את עקרונות השיוך מהרמה התיאורטית לרמה המעשית.

רקע- בהסכם השיוך חתם כל חבר על העיקרון לפיו יש הפרדה ברורה בין שטח ציבורי לזה הפרטי. בהתאמה, כל רכוש פרטי הנמצא באזור ציבורי צריך להתפנות עם הצגת דרישה ראשונה מצד הקיבוץ. הסיבה שכך נקבע פשוטה- בזמן ביצוע השיוך לא ניתן היה לעשות אבחנה פיזית בין השטח הפרטי לזה הציבורי, ויותר מכך, לא ניתן היה לעשות הפרדה כזו בין המגרשים הפרטיים של החברים. עם התקדמות פרוייקט השדרוג מצב זה משתנה לחלוטין: התשתיות מופרדות, אינן חוצות מגרשים (פרט למקרים בודדים עליהן מתקבלת הסכמת בעל המגרש), המדרכות מסמנות באופן ברור את הגבולות, והיכן שאין מדרכות מובהר הגבול ע"י סימון במהלך הפרוייקט.

כפועל יוצא, אין עתה כל סיבה לכך שרכוש פרטי ימצא על קרקע ציבורית, ולכן הגיע עתה הרגע בו הקיבוץ מבקש מכל החברים לכנס את רכושם הפרטי אל תוך גבולות המגרש בכל מקום בו עבר הפרוייקט.
ככל שמדובר על מיטלטלין או מחסנים, כך צריך להיות הכלל ללא יוצא ממנו. אשר לצמחיה ועצים, אין בכוונתנו לעקור דבר, אך על כולנו להבין שעץ הנמצא על שטח ציבורי אינו עוד בבעלות פרטית על כל המשתמע מכך.

הערה נוספת בנושא שיחיות- המדרכות שנבנו לא בהכרח מכסות את כל השטח הציבורי שבין המגרשים. בבואכם לשתול שיחיות בסמוך למדרכות חדשות, עליכם לוודא שאינכם שותלים על השטח הציבורי (צריך להשיג את הצמחים לפחות חצי מטר לתוך המגרש, כדי שיהיה להם לאן לגדול) דבר שעשוי להביא בעתיד לוויכוחים מיותרים עם שכנים או על האחריות להשקיית הצמחייה.
ככלל- אנא הימנעו לגמרי משימוש פרטי במתחמים ציבוריים אלא אם עוגן השימוש בהסכם כתוב ומפורש עם הקיבוץ.


שיכון ירדן:

העבודות בשיכון ירדן נמצאות ממש לקראת סופן, ואנו מסיטים את המאמץ לשכונת המתנדבים והרצועה המפרידה בין הכביש הראשי של הקיבוץ ובין השכונה החדשה שעומדת לקום במקום שכונת המתנדבים. נושא המעכב כרגע את סיום שכונת המתנדבים הוא העברת המבנים הזמניים הנמצאים שם, אותם נעביר ברגע שיהיה יעוד מוסכם עם הועדה המקומית.

 

ברושים ופס חום:

נותרו לנו חודשיים עד בוא החורף, ויש לנו דילמה אם כדאי להיכנס לתחילת עבודות לפני החורף. במהלך השבוע הבא, כאשר יהיו כל התכניות המפורטות מוכנות ננסה להגיע להחלטה. היה ויוחלט להתקדם, נכנס כבר בסוף השבוע הבא או כמה ימים לאחר מכן לביצוע.

 

השלמת כביש המערכת בקטע עוקף שכונת הקיווי:

מיד עם השלמת התכנון המפורט של ברושים יעבור המתכנן להשלמת תכניות לקטע המדובר. אני תקווה שנוכל להשלים את העבודות על קטע זה במהלך החורף ושלא נצטרך לחכות לאביב 2016.

 

תקשורת

פרוייקט החיבור לתקשורת מתקדם קצת לאט מהתכנון, ואנו נמצאים בשלב של התגברות על מחלות ילדות. בתחילת הפרוייקט נעשו עבודות בתוך הבתים ע"י קבלן התקשורת, ברמה שאינה קבילה עלינו. החלפנו את הצוות המבצע בצוות של "עם הזרם", ואני תקווה שעתה הדברים יבוצעו לשביעות רצוננו.

אגב, החלפת הצוות נעשתה לאחר תלונה של חברה על איכות ביצוע ירודה. אני חוזר ומדגיש את חשיבותו של היזון חוזר מצידכם במהלך הביצוע (להבדיל ממצב בו אנחנו שומעים על בעיות או מתן ציון נמוך לביצוע בדיעבד, כאשר כבר לא ניתן לתקן).

 

שאלות, פניות והשגות

עכשיו, רגע לפני יציאת העובדים משיכון ירדן, זה הזמן לבצע השלמות ותיקונים. אנא הרגישו חופשי לפנות לשמרי, ליריב או אלי (בתקופה הקרובה יהיה שמרי בחופשה ארוכה בחו"ל).

 

תודה לעושים במלאכה, ולחברים על אורך הרוח!

נעם                       
תאריך מאמר מקורי
16/10/2015
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!